Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase (FCM) là một giải pháp nhắn tin đa nền tảng cho phép bạn gửi tin nhắn một cách đáng tin cậy mà không mất phí.

Bằng cách sử dụng FCM, bạn có thể thông báo cho ứng dụng khách về việc có email mới hoặc dữ liệu khác để đồng bộ hoá. Bạn có thể gửi tin nhắn thông báo để tăng tỷ lệ tương tác lại và tỷ lệ giữ chân người dùng. Đối với các trường hợp sử dụng như nhắn tin nhanh, một tin nhắn có thể chuyển tải trọng tối đa 4096 byte tới một ứng dụng khách.

Thiết lập iOS+ Thiết lập Android Thiết lập web Thiết lập Flutter Thiết lập C++ Thiết lập Unity

Các chức năng chính

Gửi tin nhắn thông báo hoặc tin nhắn dữ liệu Gửi nội dung thông báo hiển thị cho người dùng của bạn. Hoặc gửi thông báo dữ liệu và hoàn toàn xác định những gì xảy ra trong mã xử lý ứng dụng của bạn. Hãy xem phần Loại thông báo.
Nhắm mục tiêu thông điệp linh hoạt Phân phối thông báo đến ứng dụng khách của bạn theo 3 cách bất kỳ – cho các thiết bị riêng lẻ, cho các nhóm thiết bị hoặc các thiết bị đã đăng ký chủ đề.

Tính năng này hoạt động như thế nào?

Quá trình triển khai FCM bao gồm hai thành phần chính để gửi và nhận:

  1. Một môi trường đáng tin cậy như Cloud Functions cho Firebase hoặc máy chủ ứng dụng để tạo, nhắm mục tiêu và gửi thông báo.
  2. Một ứng dụng khách của Apple, Android hoặc web (JavaScript) nhận tin nhắn qua dịch vụ truyền tải dành riêng cho nền tảng tương ứng.

Bạn có thể gửi thông báo qua SDK quản trị của Firebase hoặc giao thức máy chủ FCM. Bạn có thể sử dụng trình soạn thông báo để thử nghiệm và gửi thông báo tiếp thị hoặc thông báo tương tác bằng tính năng phân tích và nhắm mục tiêu tích hợp sẵn mạnh mẽ hoặc các phân khúc đã nhập tuỳ chỉnh.

Hãy xem tổng quan về kiến trúc để biết thêm thông tin chi tiết và quan trọng về các thành phần của FCM.

Lộ trình triển khai

Thiết lập FCM SDK Thiết lập Firebase và FCM trên ứng dụng theo hướng dẫn thiết lập cho nền tảng của bạn.
Phát triển ứng dụng khách Thêm tính năng xử lý thông báo, logic của gói thuê bao theo chủ đề hoặc các tính năng không bắt buộc khác vào ứng dụng khách của bạn. Trong quá trình phát triển, bạn có thể dễ dàng gửi tin nhắn thử nghiệm qua trình soạn thông báo.
Phát triển máy chủ ứng dụng Quyết định xem bạn muốn sử dụng SDK quản trị của Firebase hay giao thức máy chủ để tạo logic gửi – logic để xác thực, tạo yêu cầu gửi, xử lý phản hồi, v.v. Sau đó, hãy xây dựng logic trong môi trường đáng tin cậy của bạn.

Các bước tiếp theo

  • Chạy mẫu bắt đầu nhanh cho Android hoặc iOS. Các mẫu này cho phép bạn chạy và xem xét mã để gửi thông báo thử nghiệm đến một thiết bị bằng bảng điều khiển của Firebase.

  • Hãy tìm hiểu thêm về FCM trong phần tổng quan về cấu trúc, hướng dẫn về các khái niệm chính về FCM và hướng dẫn về các phương pháp hay nhất để gửi thông báo trên quy mô lớn cũng như quản lý mã thông báo đăng ký.

  • Hãy thử xem các hướng dẫn dành cho Android hoặc iOS.

  • Thêm Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase vào ứng dụng Android, Apple hoặc Web.

  • Thiết lập môi trường đáng tin cậy để bạn tạo và gửi lời mời nhắn tin. Bạn có thể viết logic gửi bằng cách sử dụng SDK quản trị và dễ dàng triển khai mã đó trên Cloud Functions cho Firebase hoặc các môi trường đám mây khác do Google quản lý. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện quá trình phát triển máy chủ bằng giao thức máy chủ FCM.