Môi trường máy chủ và FCM

Phía máy chủ của Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase bao gồm hai thành phần:

  • Phần phụ trợ FCM do Google cung cấp.
  • Máy chủ ứng dụng hoặc môi trường máy chủ đáng tin cậy khác nơi logic máy chủ của bạn chạy, chẳng hạn như Chức năng đám mây dành cho Firebase hoặc các môi trường đám mây khác do Google quản lý.

Máy chủ ứng dụng hoặc môi trường máy chủ đáng tin cậy của bạn sẽ gửi yêu cầu thông báo đến phần phụ trợ FCM, sau đó sẽ định tuyến thông báo đến các ứng dụng khách chạy trên thiết bị của người dùng.

Các yêu cầu đối với môi trường máy chủ đáng tin cậy

Môi trường máy chủ ứng dụng của bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Có thể gửi yêu cầu tin nhắn được định dạng chính xác tới phần phụ trợ FCM.
  • Có thể xử lý các yêu cầu và gửi lại bằng cách sử dụng thuật toán thời gian đợi luỹ thừa.
  • Có thể lưu trữ an toàn thông tin xác thực uỷ quyền máy chủ và mã thông báo đăng ký ứng dụng khách.

Chọn tuỳ chọn máy chủ

Bạn sẽ cần quyết định cách tương tác với máy chủ FCM: sử dụng SDK quản trị của Firebase hoặc giao thức thô. Do tính năng này hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến cũng như các phương thức thuận tiện để xử lý việc xác thực và uỷ quyền, bạn nên sử dụng SDK quản trị Firebase.

Sau đây là các cách tương tác với máy chủ FCM:

SDK quản trị của Firebase dành cho FCM

API FCM dành cho quản trị viên xử lý việc xác thực với phần phụ trợ và hỗ trợ việc gửi thông báo cũng như quản lý các gói thuê bao chủ đề. Với SDK quản trị của Firebase, bạn có thể:

  • Gửi tin nhắn đến từng thiết bị
  • Gửi thư đến các chủ đề và câu lệnh điều kiện khớp với một hoặc nhiều chủ đề.
  • Đăng ký và huỷ đăng ký thiết bị tham gia và nhận thông tin về các chủ đề
  • Xây dựng tải trọng tin nhắn phù hợp với các nền tảng mục tiêu

SDK Node.js dành cho quản trị viên cung cấp các phương thức để gửi thông báo đến các nhóm thiết bị.

Để thiết lập SDK quản trị của Firebase, hãy xem phần Thêm SDK quản trị của Firebase vào máy chủ của bạn. Nếu bạn đã có một dự án Firebase, hãy bắt đầu bằng việc Thêm SDK. Ngoài ra, hãy nhớ bật API Gửi thông báo qua đám mây trong trang cài đặt Giải pháp gửi thông báo qua đám mây cho dự án của bạn. Sau đó, sau khi cài đặt SDK quản trị của Firebase, bạn có thể bắt đầu viết logic để tạo yêu cầu gửi.

Giao thức máy chủ FCM

FCM cung cấp API FCM HTTP v1 cho những nhà phát triển thích giao thức máy chủ thô.

Để gửi thông báo, máy chủ ứng dụng sẽ đưa ra yêu cầu POST kèm với một tiêu đề HTTP và một phần nội dung HTTP gồm các cặp khoá giá trị JSON. Để biết thông tin chi tiết về các tuỳ chọn cho tiêu đề và nội dung, vui lòng xem bài viết Tạo yêu cầu gửi từ máy chủ ứng dụng