Thiết lập ứng dụng nhắn tin qua đám mây của Firebase bằng Unity

Để viết ứng dụng khách Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase trên nhiều nền tảng bằng Unity, hãy sử dụng Nhắn tin qua đám mây của Firebase. SDK Unity hoạt động cho cả Android và Apple, nhưng cần thực hiện thêm một số bước thiết lập cho từng nền tảng.

Trước khi bắt đầu

Điều kiện tiên quyết

 • Cài đặt Unity 2019.1 trở lên. Các phiên bản trước đó cũng có thể tương thích nhưng sẽ không được hỗ trợ tích cực. Có cân nhắc hỗ trợ Unity 2019.1 không được dùng nữa và sẽ không còn được hỗ trợ tích cực sau sự kiện chính tiếp theo bản phát hành.

 • (chỉ dành cho nền tảng của Apple) Cài đặt như sau:

  • Xcode 13.3.1 trở lên
  • CacaoPods 1.12.0 trở lên
 • Đảm bảo rằng dự án Unity của bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Đối với iOS – nhắm mục tiêu iOS 11 trở lên
  • Đối với tvOS - nhắm mục tiêu tvOS 12 trở lên
  • Đối với Android – nhắm mục tiêu API cấp 19 (KitKat) trở lên
 • Thiết lập thiết bị hoặc dùng trình mô phỏng để chạy dự án Unity.

  • Đối với iOS hoặc tvOS — Thiết lập thiết bị thực để chạy ứng dụng và hoàn thành các nhiệm vụ sau:

  • Đối với AndroidTrình mô phỏng phải sử dụng hình ảnh trình mô phỏng với Google Play.

Nếu bạn chưa có dự án Unity và chỉ muốn dùng thử Firebase sản phẩm, bạn có thể tải xuống một trong các mẫu bắt đầu nhanh của chúng tôi.

Bước 1: Tạo dự án Firebase

Trước khi có thể thêm Firebase vào dự án Unity, bạn cần tạo một Firebase dự án để kết nối với dự án Unity. Truy cập vào bài viết Tìm hiểu về Firebase Các dự án để tìm hiểu thêm về các dự án Firebase.

Bước 2: Đăng ký ứng dụng của bạn với Firebase

Bạn có thể đăng ký một hoặc nhiều ứng dụng hoặc trò chơi để kết nối với Firebase của mình dự án.

 1. Truy cập vào bảng điều khiển của Firebase.

 2. Ở giữa trang tổng quan về dự án, hãy nhấp vào biểu tượng Unity () để bắt đầu quy trình thiết lập.

  Nếu bạn đã thêm một ứng dụng vào dự án Firebase, hãy nhấp vào Thêm ứng dụng để hiển thị các tuỳ chọn nền tảng.

 3. Chọn mục tiêu bản dựng của dự án Unity mà bạn muốn đăng ký, hoặc thậm chí bạn có thể chọn đăng ký cả hai mục tiêu ngay bây giờ cùng lúc.

 4. Nhập(các) mã nhận dạng dành riêng cho nền tảng của dự án Unity.

  • Đối với iOS – Nhập ID iOS của dự án Unity vào Gói iOS Mã nhận dạng .

  • Đối với Android – Nhập mã Android của dự án Unity vào Gói Android name.
   Các thuật ngữ tên góimã ứng dụng thường được dùng thay thế cho nhau.

 5. (Không bắt buộc) Nhập(các) biệt hiệu dành riêng cho nền tảng của dự án Unity.
  Những biệt hiệu này là mã nhận dạng tiện lợi nội bộ và chỉ hiển thị cho bạn trong bảng điều khiển của Firebase.

 6. Nhấp vào Đăng ký ứng dụng.

Bước 3: Thêm tệp cấu hình Firebase

 1. Nhận(các) tệp cấu hình Firebase dành riêng cho nền tảng của bạn trong Quy trình thiết lập bảng điều khiển của Firebase.

  • Đối với iOS — Nhấp vào Download GoogleService-Info.plist.

  • Đối với Android — Nhấp vào Tải google-services.json xuống.

 2. Mở cửa sổ Project (Dự án) của dự án Unity, sau đó di chuyển cấu hình tệp vào thư mục Assets.

 3. Quay lại bảng điều khiển của Firebase, trong quy trình thiết lập, hãy nhấp vào Tiếp theo.

Bước 4: Thêm Firebase Unity SDK

 1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy nhấp vào Tải Firebase Unity SDK xuống, sau đó giải nén SDK ở nơi nào đó thuận tiện.

  • Bạn có thể tải Firebase Unity SDK xuống lại bất cứ lúc nào.

  • Firebase Unity SDK không dành riêng cho từng nền tảng.

 2. Trong dự án Unity đang mở, hãy chuyển đến Thành phần > Nhập gói > Gói tuỳ chỉnh.

 3. Trong SDK đã giải nén, hãy chọn Firebase được hỗ trợ mà bạn muốn sử dụng ứng dụng của bạn.

  Để có trải nghiệm tối ưu với Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, bạn nên bật Google Analytics trong dự án của bạn. Ngoài ra, là một phần của quá trình thiết lập Analytics, bạn cần thêm gói Firebase dành cho Analytics vào ứng dụng của bạn.

  Đã bật Analytics

  • Thêm gói Firebase cho Google Analytics: FirebaseAnalytics.unitypackage
  • Thêm gói cho Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase: FirebaseMessaging.unitypackage

  Chưa bật Analytics

  Thêm gói cho Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase: FirebaseMessaging.unitypackage

 4. Trong cửa sổ Import Unity Package (Nhập gói Unity), hãy nhấp vào Import (Nhập).

 5. Quay lại bảng điều khiển của Firebase, trong quy trình thiết lập, hãy nhấp vào Tiếp theo.

Bước 5: Xác nhận các yêu cầu về phiên bản của Dịch vụ Google Play

SDK Unity của Firebase dành cho Android yêu cầu Dịch vụ Google Play. Dịch vụ này phải phải được cập nhật trước khi có thể sử dụng SDK.

Thêm câu lệnh using và mã khởi chạy sau đây vào đầu . Bạn có thể kiểm tra và tuỳ ý cập nhật Dịch vụ Google Play lên phiên bản mà SDK Unity của Firebase yêu cầu trước khi gọi bất kỳ phiên bản nào khác trong SDK.

using Firebase.Extensions;
Firebase.FirebaseApp.CheckAndFixDependenciesAsync().ContinueWithOnMainThread(task => {
 var dependencyStatus = task.Result;
 if (dependencyStatus == Firebase.DependencyStatus.Available) {
  // Create and hold a reference to your FirebaseApp,
  // where app is a Firebase.FirebaseApp property of your application class.
    app = Firebase.FirebaseApp.DefaultInstance;

  // Set a flag here to indicate whether Firebase is ready to use by your app.
 } else {
  UnityEngine.Debug.LogError(System.String.Format(
   "Could not resolve all Firebase dependencies: {0}", dependencyStatus));
  // Firebase Unity SDK is not safe to use here.
 }
});

Dự án Unity của bạn đã được đăng ký và định cấu hình để sử dụng Firebase.

Tải khoá xác thực APN lên để được Apple hỗ trợ

Tải khoá xác thực APN của bạn lên Firebase. Nếu chưa có khoá xác thực APN hãy nhớ tạo một khoá trong Trung tâm thành viên dành cho nhà phát triển của Apple.

 1. Bên trong dự án của bạn trong bảng điều khiển của Firebase, hãy chọn biểu tượng bánh răng, chọn Project Settings (Cài đặt dự án), sau đó chọn Gửi thông báo qua đám mây.

 2. Trong khoá xác thực AAPN ở phần Cấu hình ứng dụng iOS, nhấp vào nút Tải lên .

 3. Duyệt tới vị trí bạn đã lưu khoá của mình, chọn khoá đó rồi nhấp vào Mở. Thêm mã khoá cho khoá (có trong Trung tâm thành viên dành cho nhà phát triển của Apple) rồi nhấp vào Tải lên.

Bật thông báo đẩy trên các nền tảng của Apple

Bước 1: Thêm khung thông báo cho người dùng

 1. Nhấp vào dự án trong Xcode, sau đó chọn thẻ General (Chung) trên Khu vực chỉnh sửa.

 2. Cuộn xuống Linked Frameworks and Libraries (Khung và thư viện được liên kết), rồi nhấp vào +. để thêm khung.

 3. Trong cửa sổ xuất hiện, hãy di chuyển đến UserNotifications.framework rồi nhấp vào mục nhập đó, rồi nhấp vào Thêm.

Bước 2: Bật thông báo đẩy

 1. Nhấp vào dự án trong Xcode, rồi chọn thẻ Khả năng trên Khu vực chỉnh sửa.

 2. Chuyển mục Thông báo đẩy sang trạng thái Bật.

 3. Cuộn xuống Chế độ nền, sau đó chuyển sang Bật.

 4. Chọn hộp kiểm Remote notifications (Thông báo từ xa) bên dưới Background Modes (Chế độ nền).

Chạy Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

Thư viện Thông báo qua đám mây của Firebase sẽ được khởi chạy khi thêm trình xử lý cho sự kiện TokenReceived hoặc MessageReceived.

Khi khởi chạy, ứng dụng khách sẽ nhận được mã thông báo đăng ký thực thể. Ứng dụng sẽ nhận được mã thông báo có sự kiện OnTokenReceived, Dữ liệu này sẽ được lưu vào bộ nhớ đệm để sử dụng sau này. Bạn sẽ cần nếu muốn nhắm đến thiết bị này để nhắn tin.

Ngoài ra, bạn cần đăng ký tham gia sự kiện OnMessageReceived nếu bạn muốn nhận tin nhắn đến.

Toàn bộ quá trình thiết lập sẽ có dạng như sau:

public void Start() {
 Firebase.Messaging.FirebaseMessaging.TokenReceived += OnTokenReceived;
 Firebase.Messaging.FirebaseMessaging.MessageReceived += OnMessageReceived;
}

public void OnTokenReceived(object sender, Firebase.Messaging.TokenReceivedEventArgs token) {
 UnityEngine.Debug.Log("Received Registration Token: " + token.Token);
}

public void OnMessageReceived(object sender, Firebase.Messaging.MessageReceivedEventArgs e) {
 UnityEngine.Debug.Log("Received a new message from: " + e.Message.From);
}

Định cấu hình Hoạt động điểm truy cập Android

Trên Android, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase đi kèm với một điểm truy cập tuỳ chỉnh hoạt động thay thế UnityPlayerActivity mặc định. Nếu bạn không sử dụng một điểm truy cập tuỳ chỉnh, việc thay thế này diễn ra tự động và bạn không nên thực hiện hành động bất kỳ bổ sung. Ứng dụng không dùng điểm truy cập mặc định Hoạt động hoặc việc cung cấp Assets/Plugins/AndroidManifest.xml của riêng chúng sẽ cần cấu hình bổ sung.

Trình bổ trợ Unity của giải pháp Gửi thông báo qua đám mây của Firebase trên Android đi kèm với hai tệp bổ sung:

 • Assets/Plugins/Android/libmessaging_unity_player_activity.jar có chứa có tên là MessagingUnityPlayerActivity sẽ thay thế cho hoạt động chuẩn UnityPlayerActivity.
 • Assets/Plugins/Android/AndroidManifest.xml hướng dẫn ứng dụng sử dụng MessagingUnityPlayerActivity làm điểm truy cập đến ứng dụng.

Các tệp này được cung cấp vì UnityPlayerActivity mặc định không xử lý các chuyển đổi vòng đời hoạt động onStop, onRestart hoặc triển khai onNewIntent cần thiết để Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase hoạt động chính xác xử lý các tin nhắn đến.

Định cấu hình Hoạt động điểm truy cập tuỳ chỉnh

Nếu ứng dụng của bạn không dùng UnityPlayerActivity mặc định, bạn sẽ phải xoá AndroidManifest.xml đã cung cấp và đảm bảo rằng hoạt động tuỳ chỉnh của bạn xử lý đúng cách tất cả chuyển đổi của Vòng đời hoạt động trên Android (ví dụ về cách thực hiện việc này được trình bày bên dưới). Nếu tuỳ chỉnh hoạt động mở rộng UnityPlayerActivity. Thay vào đó, bạn có thể mở rộng com.google.firebase.MessagingUnityPlayerActivity triển khai tất cả các phương thức cần thiết.

Nếu bạn đang sử dụng một Hoạt động tuỳ chỉnh và không mở rộng com.google.firebase.MessagingUnityPlayerActivity, bạn nên thêm các đoạn mã sau trong Hoạt động của bạn.

/**
 * Workaround for when a message is sent containing both a Data and Notification payload.
 *
 * When the app is in the background, if a message with both a data and notification payload is
 * received the data payload is stored on the Intent passed to onNewIntent. By default, that
 * intent does not get set as the Intent that started the app, so when the app comes back online
 * it doesn't see a new FCM message to respond to. As a workaround, we override onNewIntent so
 * that it sends the intent to the MessageForwardingService which forwards the message to the
 * FirebaseMessagingService which in turn sends the message to the application.
 */
@Override
protected void onNewIntent(Intent intent) {
 Intent message = new Intent(this, MessageForwardingService.class);
 message.setAction(MessageForwardingService.ACTION_REMOTE_INTENT);
 message.putExtras(intent);
 message.setData(intent.getData());
 // For older versions of Firebase C++ SDK (< 7.1.0), use `startService`.
 // startService(message);
 MessageForwardingService.enqueueWork(this, message);
}

/**
 * Dispose of the mUnityPlayer when restarting the app.
 *
 * This ensures that when the app starts up again it does not start with stale data.
 */
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 if (mUnityPlayer != null) {
  mUnityPlayer.quit();
  mUnityPlayer = null;
 }
 super.onCreate(savedInstanceState);
}

Các phiên bản mới của SDK C++ của Firebase (7.1.0 trở lên) sử dụng JobIntentService và yêu cầu các nội dung sửa đổi khác trong tệp AndroidManifest.xml.

<service android:name="com.google.firebase.messaging.MessageForwardingService"
   android:permission="android.permission.BIND_JOB_SERVICE"
   android:exported="false" >
</service>

Lưu ý về tính năng gửi tin nhắn trên Android

Khi ứng dụng hoàn toàn không chạy và người dùng nhấn vào một thông báo, theo mặc định, tin nhắn không được định tuyến thông qua tính năng tích hợp lệnh gọi lại. Trong trường hợp này, phần tải tin nhắn được nhận thông qua Intent dùng để khởi động ứng dụng.

Tin nhắn nhận được khi ứng dụng chạy trong nền có nội dung là trường thông báo của họ được dùng để điền thông báo vào khay hệ thống, nhưng rằng nội dung thông báo sẽ không được truyền đến FCM. Tức là FirebaseMessage.Notification sẽ có giá trị rỗng.

Tóm lại:

Trạng thái ứng dụng Thông báo Dữ liệu Cả hai
Màu nổi Firebase.Messaging.FirebaseMessaging.MessageReceived Firebase.Messaging.FirebaseMessaging.MessageReceived Firebase.Messaging.FirebaseMessaging.MessageReceived
Thông tin khái quát Khay hệ thống Firebase.Messaging.FirebaseMessaging.MessageReceived Thông báo: khay hệ thống
Dữ liệu: trong phần bổ sung của ý định.

Ngăn việc khởi chạy tự động

FCM tạo một mã thông báo đăng ký để nhắm mục tiêu theo thiết bị. Khi mã thông báo được tạo, thư viện sẽ tải giá trị nhận dạng và dữ liệu cấu hình cho Firebase. Nếu bạn muốn nhận được chọn tham gia trước khi sử dụng mã thông báo, bạn có thể ngăn việc tạo tại thời điểm định cấu hình bằng cách vô hiệu hoá FCM (và trên Android, Analytics). Để thực hiện việc này, hãy thêm giá trị siêu dữ liệu vào Info.plist của bạn (không phải GoogleService-Info.plist) trên Apple hoặc AndroidManifest.xml trên Android:

Android

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<application>
 <meta-data android:name="firebase_messaging_auto_init_enabled"
       android:value="false" />
 <meta-data android:name="firebase_analytics_collection_enabled"
       android:value="false" />
</application>

Swift

FirebaseMessagingAutoInitEnabled = NO

Để bật lại FCM, bạn có thể thực hiện một lệnh gọi trong thời gian chạy:

Firebase.Messaging.FirebaseMessaging.TokenRegistrationOnInitEnabled = true;

Giá trị này sẽ vẫn tồn tại khi ứng dụng khởi động lại sau khi đặt.

FCM cho phép gửi tin nhắn chứa liên kết sâu tới ứng dụng của bạn. Để nhận thư chứa đường liên kết sâu, bạn phải thêm một bộ lọc ý định mới vào hoạt động xử lý đường liên kết sâu cho ứng dụng của bạn. Bộ lọc ý định sẽ tìm đường liên kết sâu trong miền của bạn. Nếu thư của bạn không chứa liên kết sâu, cấu hình này là không cần thiết. Trong AndroidManifest.xml:

<intent-filter>
 <action android:name="android.intent.action.VIEW"/>
 <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>
 <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/>
 <data android:host="CHANGE_THIS_DOMAIN.example.com" android:scheme="http"/>
 <data android:host="CHANGE_THIS_DOMAIN.example.com" android:scheme="https"/>
</intent-filter>

Bạn cũng có thể chỉ định một ký tự đại diện để tăng bộ lọc ý định linh hoạt. Ví dụ:

<intent-filter>
 <action android:name="android.intent.action.VIEW"/>
 <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>
 <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/>
 <data android:host="*.example.com" android:scheme="http"/>
 <data android:host="*.example.com" android:scheme="https"/>
</intent-filter>

Khi người dùng nhấn vào thông báo chứa đường liên kết đến lược đồ và lưu trữ bạn chỉ định, ứng dụng của bạn sẽ bắt đầu hoạt động bằng bộ lọc ý định này để xử lý .

Các bước tiếp theo

Sau khi thiết lập ứng dụng, bạn đã sẵn sàng gửi chủ đề và kênh tiếp theo tin nhắn bằng Firebase. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mẫu bắt đầu nhanh minh hoạ chức năng này.

Để thêm hành vi khác, nâng cao hơn vào ứng dụng của bạn, hãy xem hướng dẫn gửi thông báo từ máy chủ ứng dụng:

Xin lưu ý rằng bạn cần có triển khai máy chủ để tận dụng các tính năng AI mới.