Tìm hiểu về Firebase cho C++

Khi phát triển dự án C++ bằng Firebase, có thể bạn sẽ phát hiện các khái niệm lạ hoặc đặc thù với Firebase. Trang này nhằm giải đáp những câu hỏi đó hoặc gợi ý cho bạn những tài nguyên để tìm hiểu thêm.

Vui lòng truy cập một trong các cộng đồng trực tuyến của chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về một chủ đề chưa được đề cập trên trang này. Chúng tôi cũng định kỳ cập nhật các chủ đề mới trên trang này, nên hãy kiểm tra lại để xem chúng tôi đã thêm chủ đề mà bạn muốn tìm hiểu chưa!

Hỗ trợ thư viện Firebase theo nền tảng

Bảng sau đây mô tả các thư viện Firebase tương thích với những nền tảng. Hiện tại, dịch vụ hỗ trợ máy tính dành cho các mục đích phát triển – cho phép bạn thử nghiệm các tính năng trên máy phát triển mà không cần triển khai cho điện thoại hoặc máy tính bảng nếu chuỗi công cụ cho phép.

Nền tảng Android iOS tvOS macOS
(thử nghiệm)
Windows
(beta)
Linux
(thử nghiệm)
Thử nghiệm A/B phiên bản 8.3.0 trở lên
Analytics phiên bản 8.7.0 trở lên
Phân phối ứng dụng phiên bản 8.3.0 trở lên
Xác thực phiên bản 8.3.0 trở lên
Cloud Firestore phiên bản 8.3.0 trở lên
Cloud Functions phiên bản 8.3.0 trở lên
Gửi thông báo qua đám mây phiên bản 8.3.0 trở lên
Cloud Storage phiên bản 8.3.0 trở lên
Crashlytics phiên bản 8.3.0 trở lên
Đường liên kết động
Quảng cáo trên điện thoại di động của Google
Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực phiên bản 8.3.0 trở lên
Cấu hình từ xa phiên bản 8.3.0 trở lên

Các dịch vụ của Google – tệp cấu hình

Trong quá trình thêm Firebase vào dự án C++, bạn cần thêm tệp cấu hình Firebase.

 • Để đưa trò chơi C++ trên nền tảng di động, hãy làm theo hướng dẫn dành cho nền tảng Apple (iOS+) và/hoặc Android để đưa tệp cấu hình Firebase thích hợp vào dự án.

 • Để phát triển cho máy tính, bạn cần tạo phiên bản dành cho máy tính của tệp cấu hình Firebase "dành cho thiết bị di động":

  • Nếu bạn đã thêm tệp google-services.json của Android – Khi bạn chạy ứng dụng, Firebase sẽ xác định tệp dành cho thiết bị di động này, sau đó tự động tạo tệp cấu hình Firebase dành cho máy tính (google-services-desktop.json).

  • Nếu đã thêm tệp GoogleService-Info.plist của Apple – Trước khi chạy ứng dụng, bạn cần chuyển đổi tệp dành cho thiết bị di động này thành tệp cấu hình Firebase dành cho máy tính. Để chuyển đổi tệp, hãy chạy lệnh sau từ cùng thư mục với tệp GoogleService-Info.plist:

  generate_xml_from_google_services_json.py --plist -i GoogleService-Info.plist
  

Nếu bạn muốn sử dụng nhiều dự án Firebase trong một ứng dụng, hãy truy cập tài liệu về cách định cấu hình nhiều dự án.

Tài nguyên nguồn mở cho SDK C++ của Firebase

Firebase hỗ trợ phát triển nguồn mở, đồng thời khuyến khích mọi người đóng góp và đóng góp ý kiến phản hồi.

Firebase SDK

Các SDK C++ nguồn mở có sẵn trong kho lưu trữ GitHub của chúng tôi.

Vui lòng lưu ý những điều sau về cách chúng tôi tạo SDK C++ cho Firebase:

 • SDK C++ dành cho Windows, Linux và macOS là hoàn toàn nguồn mở và được lưu trữ trong kho lưu trữ GitHub của chúng tôi.
 • SDK C++ dành cho iOS, tvOS và Android được xây dựng dựa trên SDK iOSSDK Android nguồn mở.

Bắt đầu nhanh về mẫu

Firebase duy trì một tập hợp các mẫu bắt đầu nhanh cho Firebase API trên C++. Hãy tìm những phần bắt đầu nhanh này trong kho lưu trữ bắt đầu nhanh Firebase công khai của chúng tôi.

Mỗi bước khởi động nhanh bao gồm một dự án Xcode cho iOS, một dự án Android Studio và một tệp CMakeLists.txt có thể dùng để tạo dự án dành cho máy tính (nếu chính sản phẩm Firebase hỗ trợ các mục tiêu dành cho máy tính).