ปิดใช้งานการตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase

คุณสามารถควบคุมการบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพก่อนการเริ่มต้น SDK หรือหลังจากการเริ่มต้น

  • ก่อนการเริ่มต้น — คุณสามารถทำการเริ่มต้นของเงื่อนไข SDK ได้

  • หลังจากเริ่มต้น — คุณสามารถใช้แฟล็กบูลีนต่อไปนี้เพื่อควบคุมว่าแอปของคุณจะส่งข้อมูลประสิทธิภาพหรือไม่:

    • performance.instrumentationEnabled — ควบคุมการบันทึกสำหรับการตรวจสอบอัตโนมัติ (นอกกรอบ) ทั้งหมด

    • performance.dataCollectionEnabled — ควบคุมการบันทึกสำหรับการติดตามโค้ดที่กำหนดเอง