Hướng dẫn: Thử nghiệm việc áp dụng các định dạng quảng cáo AdMob mới

Bước 5: Quyết định có nên triển khai định dạng quảng cáo mới hay không


Giới thiệu: Thử nghiệm việc áp dụng định dạng quảng cáo AdMob mới bằng Firebase
Bước 1: Sử dụng AdMob để tạo biến thể đơn vị quảng cáo mới để thử nghiệm
Bước 2: Thiết lập thử nghiệm A/B trong bảng điều khiển Firebase
Bước 3: Xử lý các giá trị tham số Cấu hình từ xa trong mã ứng dụng của bạn
Bước 4: Bắt đầu thử nghiệm A/B và xem lại kết quả thử nghiệm trong bảng điều khiển Firebase

Bước 5: Quyết định có nên triển khai định dạng quảng cáo mới hay không


Sau khi chạy thử nghiệm trong vài ngày hoặc vài tuần, ứng dụng của bạn có thể đã cung cấp đủ dữ liệu để Firebase đưa ra đề xuất.

Nếu Thử nghiệm A/B Firebase xác định rằng biến thể hiển thị định dạng quảng cáo mới là biến thể chiến thắng, bạn có thể bắt đầu hiển thị định dạng quảng cáo cho tất cả người dùng đã xem thử nghiệm – chỉ cần nhấp vào nút Triển khai biến thể trên trang Thử nghiệm A/B.

Nút hiển thị giao diện người dùng bảng điều khiển Firebase để triển khai một biến thể cho những người dùng đã chọn

Ngoài ra, nếu Firebase xác định biến thể chiến thắng, bạn có thể kết thúc thử nghiệm, sau đó đặt giá trị thông số Cấu hình từ xa thành giá trị của biến thể chiến thắng. Bạn có thể đặt cài đặt này làm cài đặt cho tất cả người dùng hoặc thậm chí chỉ là một nhóm nhỏ người dùng của bạn.

Tuy nhiên, nếu Firebase chưa xác định được người chiến thắng rõ ràng, bạn có thể tiếp tục chạy thử nghiệm để thu thập thêm dữ liệu hoặc kết thúc thử nghiệm nếu thử nghiệm đã chạy trong một thời gian dài và không có kết quả thuyết phục.


Và thế là xong! Bạn đã hoàn thành hướng dẫn thử nghiệm việc áp dụng các định dạng quảng cáo mới bằng Firebase.
Bước 4 : Bắt đầu A/B test & xem xét kết quả test