Hướng dẫn: Thử nghiệm việc áp dụng các định dạng quảng cáo AdMob mới

Bước 1: Sử dụng AdMob để tạo biến thể đơn vị quảng cáo mới để thử nghiệm


Giới thiệu: Thử nghiệm việc áp dụng định dạng quảng cáo AdMob mới bằng Firebase

Bước 1: Sử dụng AdMob để tạo biến thể đơn vị quảng cáo mới để thử nghiệm

Bước 2: Thiết lập thử nghiệm A/B trong bảng điều khiển Firebase
Bước 3: Xử lý các giá trị tham số Cấu hình từ xa trong mã ứng dụng của bạn
Bước 4: Bắt đầu thử nghiệm A/B và xem lại kết quả thử nghiệm trong bảng điều khiển Firebase
Bước 5: Quyết định có nên triển khai định dạng quảng cáo mới hay không


Để bắt đầu, trước tiên bạn cần tạo đơn vị quảng cáo mới, sau đó triển khai quảng cáo trong mã ứng dụng của mình.

Hướng dẫn này sử dụng định dạng quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng làm định dạng mới đang được thử nghiệm để áp dụng. Tuy nhiên, khi đọc hướng dẫn này, hãy nhớ rằng bạn có thể làm theo các bước tương tự để triển khai và thử nghiệm bất kỳ định dạng quảng cáo nào khác.

Tạo đơn vị quảng cáo

Trong tài khoản AdMob của bạn, hãy tạo đơn vị quảng cáo mà bạn muốn thử nghiệm với người dùng của mình.

Đối với hướng dẫn này, hãy tạo một đơn vị quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng mới. Các cài đặt đơn vị quảng cáo khác không quan trọng đối với hướng dẫn cụ thể này, vì vậy hãy chọn cài đặt phù hợp cho ứng dụng của bạn.

Giao diện người dùng AdMob hướng dẫn cách tạo đơn vị quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng mớiGiao diện người dùng AdMob hiển thị cách đặt số tiền thưởng cho đơn vị quảng cáo mới

Triển khai đơn vị quảng cáo

Giao diện người dùng AdMob hiển thị ID đơn vị quảng cáo mới và hướng dẫn tích hợp SDK

Sau khi bạn tạo đơn vị quảng cáo, AdMob sẽ cung cấp cho bạn ID đơn vị quảng cáo duy nhất của đơn vị quảng cáo . Hãy nhớ tìm ID đơn vị quảng cáo này ở đâu trong tài khoản AdMob của bạn vì bạn sẽ cần ID đó để triển khai quảng cáo vào ứng dụng của mình.

Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để tích hợp SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google (AdMob) và triển khai đơn vị quảng cáo mới vào ứng dụng của bạn.

Sau khi tạo đơn vị quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng mới, giờ đây bạn sẽ có hai đơn vị quảng cáo được liệt kê trong tài khoản AdMob cho ứng dụng cụ thể này. Trong các bước tiếp theo của hướng dẫn này, bạn sẽ định cấu hình Firebase để sử dụng từng đơn vị quảng cáo này trong thử nghiệm A/B bằng cách sử dụng cùng một vị trí đặt quảng cáo .
Giới thiệu Bước 2 : Thiết lập thử nghiệm A/B trong bảng điều khiển Firebase