Eksportuj dane projektu do BigQuery

Firebase udostępnia narzędzia w konsoli Firebase umożliwiające przeglądanie i analizowanie danych historycznych projektu. Narzędzia te mogą pomóc Ci odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących sposobu korzystania z aplikacji. Czasami jednak chcesz także skonfigurować własne zapytania, aby uzyskać odpowiedzi na własne pytania.

Możesz to zrobić, eksportując dane projektu z Firebase do BigQuery . Dzięki BigQuery możesz analizować swoje dane za pomocą BigQuery SQL lub eksportować je do wykorzystania we własnych narzędziach.

Możesz skonfigurować Firebase tak, aby eksportował dane do BigQuery z następujących produktów Firebase:

Wymagane uprawnienia i sugerowane role

Aby wyświetlić ustawienia eksportu danych do BigQuery lub zarządzać nimi, musisz mieć wymagany poziom dostępu.

Jeśli nie masz niezbędnego dostępu do Firebase, możesz poprosić właściciela projektu Firebase o przypisanie Ci odpowiedniej roli za pomocą ustawień uprawnień w konsoli Firebase . Jeśli masz pytania dotyczące dostępu do projektu Firebase, w tym znalezienia lub przypisania właściciela, przejrzyj często zadawane pytania dotyczące uprawnień i dostępu do projektów Firebase .

Włącz eksport BigQuery

  1. Przejdź do strony Integracje w konsoli Firebase.

  2. Na karcie BigQuery kliknij Link .

  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby włączyć BigQuery.

Po włączeniu eksportu BigQuery do Google Analytics, monitorowania wydajności lub przesyłania wiadomości w chmurze:

  • Wybierz region zbioru danych. Po utworzeniu zbioru danych lokalizacji nie można zmienić, ale można skopiować zbiór danych do innej lokalizacji lub ręcznie przenieść (odtworzyć) zbiór danych w innej lokalizacji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Zmiana lokalizacji zbioru danych .

  • Domyślnie wszystkie aplikacje w Twoim projekcie są połączone z BigQuery, a wszystkie aplikacje, które później dodasz do projektu, zostaną automatycznie połączone z BigQuery. Możesz zarządzać, które aplikacje wysyłają dane . Wszystkie dane internetowe z Twoich usług Google Analytics 4 w Google Analytics są również automatycznie eksportowane.

  • Firebase eksportuje kopię istniejących danych do BigQuery.

  • Firebase konfiguruje codzienną synchronizację danych z projektu Firebase z BigQuery.

Aby dezaktywować eksport BigQuery, odłącz swój projekt w konsoli Firebase.

Zmień lokalizację zbioru danych

Po włączeniu produktu do eksportu BigQuery i utworzeniu zbioru danych nie można zmienić lokalizacji tego zbioru danych. Można jednak skopiować istniejący zbiór danych do nowego zbioru danych, który ma inną lokalizację.

Aby dowiedzieć się więcej o lokalizacjach zbiorów danych BigQuery, zobacz Lokalizacje zbiorów danych .

Wybierz produkt, dla którego chcesz zmienić lokalizację swojego zbioru danych.

Ceny i piaskownica BigQuery

Jeśli Twój projekt Firebase objęty jest bezpłatnym planem Spark, możesz połączyć Crashlytics, Cloud Messaging, Google Analytics i Performance Monitoring z piaskownicą BigQuery , która zapewnia bezpłatny dostęp do BigQuery. Informacje o możliwościach piaskownicy BigQuery znajdziesz w artykule Korzystanie z piaskownicy BigQuery.

Jeśli Twój projekt Firebase jest objęty planem płatnym, możesz połączyć testy A/B, Crashlytics, Cloud Messaging, Google Analytics i monitorowanie wydajności z BigQuery. Korzystanie z BigQuery podlega normalnym cenom BigQuery , które obejmują ograniczone, bezpłatne korzystanie.