Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Khắc phục sự cố và câu hỏi thường gặp dành cho nền tảng Apple và Firebase

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trang này cung cấp các mẹo và cách khắc phục sự cố cho các sự cố dành riêng cho nền tảng Apple mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng Firebase.

Có những thách thức khác hoặc không thấy vấn đề của bạn được nêu bên dưới? Hãy nhớ xem Câu hỏi thường gặp về Firebase chính để biết thêm về Câu hỏi thường gặp về pan-Firebase hoặc dành cho sản phẩm cụ thể.

Bạn cũng có thể xem kho lưu trữ SDK GitHub của nền tảng Firebase Apple để biết danh sách cập nhật các vấn đề được báo cáo và cách khắc phục sự cố. Chúng tôi khuyến khích bạn gửi các vấn đề liên quan đến SDK nền tảng Apple Firebase của riêng bạn ở đó!