Quảng cáo Google

Tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng quảng cáo trực tuyến.

Thúc đẩy lượt cài đặt, hiểu biết sâu sắc về chuyển đổi quảng cáo và chạy các chiến dịch quảng cáo được nhắm mục tiêu bằng cách sử dụng đối tượng Google Analytics để thu hút cơ sở người dùng của bạn. Khi liên kết Firebase và Quảng cáo, bạn sẽ có quyền truy cập vào các công cụ mạnh mẽ giúp bạn biết khoản đầu tư vào Quảng cáo của mình thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng và hành động trong ứng dụng như thế nào. Với Firebase và Ads, bạn có thể xuất danh sách đối tượng sang Quảng cáo và nhập sự kiện từ Analytics vào Quảng cáo.

Khả năng chính

Phân khúc đối tượng Analytics Bạn có thể xác định đối tượng tùy chỉnh trong bảng điều khiển Firebase dựa trên dữ liệu thiết bị, sự kiện tùy chỉnh hoặc thuộc tính người dùng.
Xuất danh sách đối tượng sang Quảng cáo Dự án Firebase có thể kết nối với nhiều tài khoản Google Ads, mỗi tài khoản đều có quyền truy cập vào các đối tượng được tạo trong Firebase.
Nhập sự kiện từ Analytics vào Quảng cáo Sau khi liên kết Firebase và Quảng cáo, bạn có thể chọn sự kiện Google Analytics nào để theo dõi dưới dạng hành động chuyển đổi trong Quảng cáo.

Làm thế nào nó hoạt động?

Khi liên kết tài khoản Quảng cáo của mình với dự án Firebase, bạn có thể tạo danh sách tiếp thị ứng dụng dành cho thiết bị di động dựa trên đối tượng Analytics. Theo mặc định, những đối tượng này bao gồm:

  • Người mua: Người dùng đã mua ứng dụng hoặc mua hàng trong ứng dụng.
  • Tất cả người dùng: Người dùng đã cài đặt ứng dụng của bạn.

Bạn có thể tạo đối tượng trong Firebase bằng cách sử dụng bất kỳ kết hợp sự kiện và thuộc tính người dùng nào, sau đó sử dụng các đối tượng đó để chạy chiến dịch quảng cáo được nhắm mục tiêu. Ví dụ: bạn có thể tạo đối tượng gồm "Người dùng Android sống ở Canada" rồi chạy các chiến dịch quảng cáo hướng đến những người dùng có trong đối tượng này.

Các chiến dịch trên Mạng hiển thị chỉ có thể sử dụng danh sách dựa trên dữ liệu Analytics.

Lộ trình thực hiện

Tạo tài khoản Quảng cáo. Tạo tài khoản Quảng cáo nếu bạn chưa có tài khoản.
Thêm Google Analytics vào ứng dụng của bạn Bạn có thể sử dụng Analytics bằng cách chỉ thêm một vài dòng mã vào ứng dụng được tạo bằng SDK Firebase.
Liên kết tài khoản Quảng cáo của bạn với Firebase. Sử dụng Tài khoản Google có quyền quản trị viên trong tài khoản Google Ads của bạn và quyền của chủ sở hữu trong dự án Firebase mà bạn muốn liên kết với tài khoản Google Ads của mình.

Bước tiếp theo: