Kullanıcı özelliklerini ayarlama

Kullanıcı özellikleri, dil tercihi veya coğrafi konum gibi kullanıcı tabanınızın segmentlerini tanımlamak için tanımladığınız özelliklerdir.

Analytics bazı kullanıcı özelliklerini otomatik olarak günlüğe kaydeder; bunları etkinleştirmek için herhangi bir kod eklemeniz gerekmez. Uygulamanızın ek veri toplaması gerekiyorsa uygulamanızda en fazla 25 farklı Analytics kullanıcı özelliği ayarlayabilirsiniz.

Başlamadan önce

Projenizi oluşturduğunuzdan ve C++ İçin Analytics'i Kullanmaya Başlama bölümünde açıklandığı şekilde Analytics'e erişebildiğinizden emin olun.

Kullanıcı özelliklerini ayarlama

Analytics kullanıcı özelliklerini, uygulamanızın kullanıcılarını tanımlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu özellikleri raporlarınıza filtre olarak uygulayarak çeşitli kullanıcı segmentlerinin davranışlarını analiz edebilirsiniz.

Bir kullanıcı özelliğini aşağıdaki gibi ayarlayın:

  1. Mülkü Firebase konsolunun Analytics sekmesinde kaydedin.

  2. SetUserProperty() yöntemiyle Analytics kullanıcı özelliği ayarlamak için kod ekleyin. Her bir mülk için istediğiniz adı ve değeri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, mFavoriteFood dizesindeki değeri etkin kullanıcıya atayan, varsayımsal bir favori yemek mülkünün eklenmesi gösterilmektedir:

SetUserProperty("favorite_food", mFavoriteFood);

Bu verilere aşağıdaki şekilde erişebilirsiniz:

  1. Firebase konsolunda projenizi açın.
  2. Analytics raporlama kontrol panelini görüntülemek için menüden Analytics'i seçin.

Kullanıcı Özellikleri sekmesinde, uygulamanız için tanımladığınız kullanıcı özelliklerinin listesi gösterilir. Bu özellikleri, Google Analytics'teki raporların çoğunda filtre olarak kullanabilirsiniz. Firebase Yardım Merkezi'nden Analytics raporlama kontrol paneli hakkında daha fazla bilgi edinin.