Zdarzenia w dzienniku

Z tego przewodnika dowiesz się, jak rejestrować zdarzenia w aplikacji.

Zdarzenia dostarczają informacji o tym, co dzieje się w aplikacji, np. o działaniach użytkowników, zdarzeniach systemowych lub błędach.

Analytics automatycznie rejestruje niektóre zdarzenia za Ciebie. Nie musisz dodawać żadnego kodu, aby je odbierać. Jeśli Twoja aplikacja musi zbierać dodatkowe dane, możesz zarejestrować w niej maksymalnie 500 różnych typów zdarzeń Analytics. Nie ma limitu łącznej liczby zdarzeń rejestrowanych przez aplikację. Pamiętaj, że w nazwach zdarzeń wielkość liter ma znaczenie, a zarejestrowanie 2 zdarzeń, których nazwy różnią się tylko wielkością liter, spowoduje powstawanie 2 różnych zdarzeń.

Zanim zaczniesz

Upewnij się, że masz skonfigurowany projekt i masz dostęp do Analytics w sposób opisany w artykule Pierwsze kroki z Analytics.

Zdarzenia w dzienniku

Po skonfigurowaniu instancji firebase.analytics() możesz zacząć rejestrować zdarzenia za pomocą metody logEvent(). Jeśli znasz już Google Analytics, ta metoda jest równoznaczna z użyciem polecenia event w tagu gtag.js.

Aby ułatwić Ci rozpoczęcie pracy, pakiet SDK Analytics definiuje kilka zalecanych zdarzeń, które są typowe w różnych typach aplikacji, m.in. w aplikacjach związanych z handlem detalicznym i e-commerce, podróżami i grami. Więcej informacji o tych zdarzeniach i o tym, kiedy ich używać, znajdziesz w artykule Zalecane zdarzenia.

Uwaga: aby uzyskiwać jak najwięcej szczegółów w raportach, rejestruj zalecane zdarzenia, które mają sens w przypadku Twojej aplikacji, oraz ich parametry. Dzięki temu będziesz też mieć możliwość korzystania z najnowszych funkcji Google Analytics, gdy tylko będą dostępne.

Szczegóły implementacji kilku zdarzeń i ich parametrów znajdziesz w dokumentacji zdarzeń gtag.js.

Ten przykład pokazuje, jak zarejestrować zdarzenie select_content:

Web

import { getAnalytics, logEvent } from "firebase/analytics";

const analytics = getAnalytics();
logEvent(analytics, 'select_content', {
  content_type: 'image',
  content_id: 'P12453'
});

Web

analytics.logEvent('select_content', {
  content_type: 'image',
  content_id: 'P12453',
  items: [{ name: 'Kittens' }]
});

Oprócz określonych parametrów do każdego zdarzenia możesz dodać te parametry:

  • Parametry niestandardowe: mogą być używane jako wymiary lub dane w raportach Analytics. Wymiarów niestandardowych możesz używać w przypadku danych nieliczbowych parametrów zdarzenia i danych niestandardowych w przypadku dowolnych danych parametrów, które lepiej są przedstawiane w postaci liczbowej. Po zarejestrowaniu parametru niestandardowego za pomocą pakietu SDK zarejestruj go lub dane, aby mieć pewność, że parametry niestandardowe pojawią się w raportach Analytics. Możesz to zrobić, klikając Analytics > Zdarzenia > Zarządzaj niestandardowymi definicjami > Utwórz wymiary niestandardowe.

    Parametry niestandardowe można stosować w definicjach odbiorców, które mają być stosowane do wszystkich raportów. Jeśli aplikacja jest połączona z projektem BigQuery, parametry niestandardowe są też uwzględniane w danych eksportowanych do BigQuery. Przykładowe zapytania i wiele innych informacji znajdziesz w narzędziu Google Analytics 4 BigQuery Export.

  • Parametr value: value to parametr ogólnego przeznaczenia, który przydaje się do gromadzenia kluczowych danych związanych ze zdarzeniem. Mogą to być na przykład przychody, dystans, czas i punkty.

Jeśli Twoja aplikacja ma konkretne potrzeby, których nie obejmuje zalecany typ zdarzenia, możesz rejestrować własne zdarzenia niestandardowe. Jeśli na przykład tworzysz grę i chcesz śledzić, kiedy gracz osiąga określony cel, możesz zarejestrować zdarzenie podobne do tego w przykładzie:

Web

import { getAnalytics, logEvent } from "firebase/analytics";

const analytics = getAnalytics();
logEvent(analytics, 'goal_completion', { name: 'lever_puzzle'});

Web

analytics.logEvent('goal_completion', { name: 'lever_puzzle'});

Wyświetlanie zdarzeń w panelu

Zbiorcze statystyki zdarzeń możesz wyświetlać w panelach konsoli Firebase. Panele są aktualizowane okresowo w ciągu dnia. Aby przeprowadzić natychmiastowe testy, użyj danych wyjściowych logcat zgodnie z opisem w poprzedniej sekcji.

Te dane są dostępne w panelu Zdarzenia w konsoli Firebase. Ten panel pokazuje raporty o zdarzeniach, które są tworzone automatycznie dla każdego rodzaju zdarzenia rejestrowanego przez Twoją aplikację.