Google phân tích

Google Analytics là giải pháp đo lường ứng dụng, được cung cấp miễn phí, cung cấp thông tin chi tiết về việc sử dụng ứng dụng và mức độ tương tác của người dùng.

Trọng tâm của Firebase là Google Analytics, một giải pháp phân tích không giới hạn được cung cấp miễn phí. Analytics tích hợp trên các tính năng của Firebase và cung cấp cho bạn báo cáo không giới hạn cho tối đa 500 sự kiện riêng biệt mà bạn có thể xác định bằng SDK Firebase. Báo cáo phân tích giúp bạn hiểu rõ cách hành xử của người dùng, từ đó cho phép bạn đưa ra quyết định sáng suốt về tiếp thị ứng dụng và tối ưu hóa hiệu suất.

Thiết lập web Thiết lập iOS+ Thiết lập Android Thiết lập Flutter

Thiết lập C++ Thiết lập Unity

Khả năng chính

Báo cáo không giới hạn Analytics cung cấp báo cáo không giới hạn về tối đa 500 sự kiện riêng biệt.
Phân khúc đối tượng Đối tượng tùy chỉnh có thể được xác định trong bảng điều khiển Firebase dựa trên dữ liệu thiết bị, sự kiện tùy chỉnh hoặc thuộc tính người dùng. Những đối tượng này có thể được sử dụng cùng với các tính năng khác của Firebase khi nhắm mục tiêu các tính năng mới hoặc thông báo thông báo.

Làm thế nào nó hoạt động?

Google Analytics giúp bạn hiểu cách mọi người sử dụng ứng dụng web, Apple hoặc Android của bạn. SDK tự động ghi lại một số sự kiện và thuộc tính người dùng, đồng thời cho phép bạn xác định các sự kiện tùy chỉnh của riêng mình để đo lường những điều đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn. Sau khi dữ liệu được thu thập, dữ liệu sẽ có sẵn trong trang tổng quan thông qua bảng điều khiển Firebase. Trang tổng quan này cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu của bạn — từ dữ liệu tóm tắt như người dùng đang hoạt động và nhân khẩu học đến dữ liệu chi tiết hơn như xác định các mặt hàng bạn mua nhiều nhất.

Analytics cũng tích hợp với một số tính năng khác của Firebase. Ví dụ: nó tự động ghi lại các sự kiện tương ứng với tin nhắn thông báo được gửi qua trình soạn thảo Thông báo và cung cấp báo cáo về tác động của từng chiến dịch.

Analytics giúp bạn hiểu hành vi của người dùng để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về cách tiếp thị ứng dụng của mình. Xem hiệu suất chiến dịch của bạn trên các kênh không phải trả tiền và trả phí để hiểu phương pháp nào hiệu quả nhất trong việc thu hút người dùng có giá trị cao. Nếu cần thực hiện phân tích tùy chỉnh hoặc kết hợp dữ liệu của mình với các nguồn khác, bạn có thể liên kết dữ liệu Analytics của mình với BigQuery, điều này cho phép phân tích phức tạp hơn như truy vấn các tập dữ liệu lớn và kết hợp nhiều nguồn dữ liệu.

Tích hợp với các dịch vụ khác

BigQuery Liên kết ứng dụng Firebase của bạn với BigQuery nơi bạn có thể thực hiện phân tích tùy chỉnh trên toàn bộ tập dữ liệu Analytics của mình và nhập các nguồn dữ liệu khác.
Crashlytics Analytics ghi lại các sự kiện cho từng sự cố để bạn có thể biết được tỷ lệ sự cố đối với các phiên bản hoặc khu vực khác nhau, cho phép bạn hiểu rõ hơn những người dùng nào bị ảnh hưởng. Bạn cũng có thể tạo đối tượng cho những người dùng đã gặp phải nhiều sự cố và phản hồi bằng thông báo hướng đến đối tượng đó.
FCM Analytics tự động ghi lại các sự kiện tương ứng với tin nhắn thông báo được gửi qua Trình soạn thảo thông báo và hỗ trợ báo cáo về tác động của từng chiến dịch.
Cấu hình từ xa Firebase Sử dụng định nghĩa đối tượng của Analytics để thay đổi hành vi và giao diện của ứng dụng cho các đối tượng khác nhau mà không cần phân phối nhiều phiên bản ứng dụng.
Trình quản lý thẻ của Google Việc tích hợp Trình quản lý thẻ của Google cùng với Google Analytics cho phép bạn quản lý việc triển khai Analytics từ xa từ giao diện web sau khi ứng dụng của bạn được phân phối.

Lộ trình thực hiện

Kết nối ứng dụng của bạn với Firebase Bắt đầu với Analytics thật dễ dàng. Chỉ cần thêm SDK Firebase vào ứng dụng mới hoặc ứng dụng hiện có của bạn và quá trình thu thập dữ liệu sẽ tự động bắt đầu. Bạn có thể xem dữ liệu phân tích trong bảng điều khiển Firebase trong vòng vài giờ.
Đăng nhập dữ liệu tùy chỉnh Bạn có thể sử dụng Analytics để ghi lại các sự kiện tùy chỉnh có ý nghĩa đối với ứng dụng của mình, như thành tích hoặc giao dịch mua hàng thương mại điện tử.
Tạo đối tượng Bạn có thể xác định đối tượng quan trọng với mình trong bảng điều khiển Firebase.
Đối tượng mục tiêu Sử dụng đối tượng tùy chỉnh của bạn để nhắm mục tiêu tin nhắn, quảng cáo hoặc tính năng ứng dụng mới bằng cách sử dụng các tính năng khác của Firebase, chẳng hạn như FCM và Cấu hình từ xa.

Bước tiếp theo