Tworzenie linków z zaproszeniem

Linki z zaproszeniem to opcjonalny i łatwy sposób na poszerzenie bazy testów wewnętrznych. Umożliwia on użytkownikom dodanie siebie do listy testerów aplikacji. Link z zaproszeniem to unikalny URL, który umożliwia testerom wpisanie adresów e-mail w celu zarejestrowania się w celu przetestowania aplikacji.

Są 2 rodzaje linków z zaproszeniami:

  • Link z zaproszeniem do aplikacji bez wybranej grupy
  • Link z zaproszeniem do grupy

Jeśli użyjesz linku z zaproszeniem z dołączoną grupą, testerzy zostaną dodani do wszystkich wersji we wszystkich aplikacjach, do których grupa ma dostęp. Jeśli użyjesz linku z zaproszeniem bez grupy, testerzy zostaną dodani tylko do najnowszej rozproszonej wersji aplikacji, którą są zaproszeni do testowania. Więcej informacji o grupach znajdziesz w artykule Dodawanie testerów do grupy i usuwanie ich z niej.

Link z zaproszeniem tworzysz na karcie Linki z zaproszeniem na stronie Rozpowszechnianie aplikacji w konsoli Firebase. Zalecamy dodanie ograniczenia domeny i grupy. Ograniczenie domeny umożliwia zarejestrowanie aplikacji tylko tym testerom, którzy mają adres e-mail pasujący do domeny, na przykład mycompany.com.

Dalsze kroki