Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

ייבא בודקים מקובצי CSV

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ייבוא ​​בודקים מקובצי ערכים מופרדים בפסיקים (CSV) שימושי כאשר ברצונך להעניק גישת שחרור לבודקים רבים. תכונה זו חוסכת לך את המאמץ של הזנה ידנית של כתובות דוא"ל בודדות של בודק. אתה יכול להשתמש בקבוצות כדי לשתף מהדורות עתידיות עם הקבוצה שיצרת.

לאחר יצירת קבוצה, אתה מעלה קובץ CSV המכיל הודעות דוא"ל של בודקים בכרטיסייה בודקים וקבוצות בדף הפצת אפליקציות במסוף Firebase. לאחר מכן אתה מייבא את הודעות הדוא"ל של הבוחן מקובץ ה-CSV לקבוצה. קובץ ה-CSV חייב להכיל את כתובות האימייל של הבודקים בעמודה הראשונה. מתעלמים מכל העמודות הנוספות. לדוגמה:

ali@example.com
bri@example.com,This is Ignored,This also
cal@example.com,Cal Nguyen (ignored)

הצעדים הבאים