Dystrybuuj aplikacje na iOS wśród testerów, korzystając z konsoli Firebase

Możesz zarządzać testerami swojego zespołu i dystrybuować między nimi kompilacje za pomocą konsoli Firebase.

Aby udostępnić aplikację testerom, prześlij plik IPA za pomocą konsoli Firebase:

  1. Otwórz stronę Dystrybucja aplikacji w konsoli Firebase. Po wyświetleniu monitu wybierz projekt Firebase.

  2. Na stronie Wersje wybierz z menu rozwijanego aplikację, którą chcesz rozpowszechniać.

  3. Przeciągnij plik IPA aplikacji na konsolę, aby go przesłać.

  4. Po zakończeniu przesyłania określ grupy testerów i poszczególnych testerów, którym chcesz otrzymać kompilację. Następnie dodaj informacje o wersji dla kompilacji.

    Więcej informacji na temat tworzenia grup testerów znajdziesz w artykule Zarządzanie testerami .

  5. Kliknij opcję Rozpowszechniaj , aby udostępnić kompilację testerom.

  6. Aby udostępnić linki do konkretnych wydań testerom, którzy mają do nich dostęp, kliknij ikonę Link w celu skopiowania łącza do schowka.

Po rozpowszechnieniu kompilacji staje się ona dostępna w panelu dystrybucji aplikacji w konsoli Firebase przez 150 dni (pięć miesięcy). Gdy do wygaśnięcia kompilacji zostanie 30 dni, powiadomienie o wygaśnięciu pojawi się zarówno w konsoli Firebase, jak i na liście kompilacji testera na jego urządzeniu testowym.

Testerzy, którzy nie zostali zaproszeni do testowania aplikacji, otrzymują e-mail z zaproszeniami do rozpoczęcia, a obecni testerzy otrzymują powiadomienia e-mailem, że nowa kompilacja jest gotowa do testowania. Aby dowiedzieć się, jak zainstalować aplikację testową, zobacz temat Konfiguracja jako tester . Możesz monitorować status każdego testera – czy przyjął zaproszenie i czy pobrał aplikację – w konsoli Firebase.

Testerzy mają 30 dni na przyjęcie zaproszenia do przetestowania aplikacji, zanim wygaśnie. Gdy do wygaśnięcia zaproszenia pozostało 5 dni, w konsoli Firebase obok testera w wersji pojawi się powiadomienie o wygaśnięciu. Zaproszenie można odnowić, wysyłając je ponownie za pomocą menu rozwijanego w wierszu testera.

Następne kroki