เผยแพร่แอป iOS ให้กับผู้ทดสอบโดยใช้คอนโซล Firebase

คุณสามารถจัดการผู้ทดสอบของทีมและแจกจ่ายงานสร้างให้กับพวกเขาได้โดยใช้คอนโซล Firebase

หากต้องการเผยแพร่แอปของคุณแก่ผู้ทดสอบ ให้อัปโหลดไฟล์ IPA โดยใช้คอนโซล Firebase:

  1. เปิด หน้า App Distribution ของคอนโซล Firebase เลือกโปรเจ็กต์ Firebase ของคุณเมื่อได้รับแจ้ง

  2. ในหน้า การเผยแพร่ ให้เลือกแอปที่คุณต้องการเผยแพร่จากเมนูแบบเลื่อนลง

  3. ลากไฟล์ IPA ของแอปไปที่คอนโซลเพื่ออัปโหลด

  4. เมื่อการอัปโหลดเสร็จสิ้น ให้ระบุกลุ่มผู้ทดสอบและผู้ทดสอบแต่ละรายที่คุณต้องการรับบิลด์ จากนั้นเพิ่มบันทึกประจำรุ่นสำหรับรุ่น

    ดู จัดการผู้ทดสอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มผู้ทดสอบ

  5. คลิก แจกจ่าย เพื่อให้รุ่นพร้อมใช้งานสำหรับผู้ทดสอบ

  6. หากต้องการแชร์ลิงก์ไปยังรุ่นเฉพาะกับผู้ทดสอบที่มีสิทธิ์เข้าถึงรุ่นเหล่านั้น ให้คลิกไอคอน ลิงก์ เพื่อคัดลอกลิงก์รุ่นไปยังคลิปบอร์ด

เมื่อคุณแจกจ่ายบิลด์ของคุณ สิ่งนั้นจะพร้อมใช้งานในแดชบอร์ดการกระจายแอปของคอนโซล Firebase เป็นเวลา 150 วัน (ห้าเดือน) เมื่อบิวด์มีอายุ 30 วันนับจากวันหมดอายุ การแจ้งการหมดอายุจะปรากฏทั้งในคอนโซล Firebase และรายการบิวด์ของผู้ทดสอบบนอุปกรณ์ทดสอบ

ผู้ทดสอบที่ไม่ได้รับเชิญให้ทดสอบแอปจะได้รับคำเชิญทางอีเมลให้เริ่มต้นใช้งาน และผู้ทดสอบที่มีอยู่จะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลว่าบิวด์ใหม่พร้อมให้ทดสอบแล้ว หากต้องการเรียนรู้วิธีติดตั้งแอปทดสอบ โปรดดู ที่ ตั้งค่าเป็นผู้ทดสอบ คุณสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ทดสอบแต่ละคนว่าพวกเขายอมรับคำเชิญหรือไม่และดาวน์โหลดแอปในคอนโซล Firebase หรือไม่

ผู้ทดสอบมีเวลา 30 วันในการตอบรับคำเชิญให้ทดสอบแอปก่อนที่จะหมดอายุ เมื่อคำเชิญมีอายุ 5 วันนับจากวันหมดอายุ ข้อความแจ้งการหมดอายุจะปรากฏในคอนโซล Firebase ถัดจากผู้ทดสอบในรุ่นที่เผยแพร่ สามารถต่ออายุคำเชิญได้โดยส่งอีกครั้งโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงในแถวผู้ทดสอบ

ขั้นตอนถัดไป