Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

แจกจ่ายแอป iOS ให้กับผู้ทดสอบโดยใช้คอนโซล Firebase

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

คุณสามารถจัดการผู้ทดสอบของทีมและแจกจ่ายงานสร้างให้กับพวกเขาได้โดยใช้คอนโซล Firebase

หากต้องการเผยแพร่แอปของคุณแก่ผู้ทดสอบ ให้อัปโหลดไฟล์ IPA โดยใช้คอนโซล Firebase:

  1. เปิดหน้า App Distribution ของคอนโซล Firebase เลือกโปรเจ็กต์ Firebase ของคุณเมื่อได้รับแจ้ง

  2. ในหน้าการ เผยแพร่ ให้เลือกแอปที่คุณต้องการเผยแพร่จากเมนูแบบเลื่อนลง

  3. ลากไฟล์ IPA ของแอปไปที่คอนโซลเพื่ออัปโหลด

  4. เมื่อการอัปโหลดเสร็จสิ้น ให้ระบุกลุ่มผู้ทดสอบและผู้ทดสอบแต่ละรายที่คุณต้องการรับบิลด์ จากนั้น เพิ่มบันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับรุ่น

    ดู จัดการผู้ทดสอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มผู้ทดสอบ

  5. คลิก แจกจ่าย เพื่อให้รุ่นพร้อมใช้งานสำหรับผู้ทดสอบ

  6. หากต้องการแชร์ลิงก์ไปยังรุ่นเฉพาะกับผู้ทดสอบที่มีสิทธิ์เข้าถึงรุ่นเหล่านั้น ให้คลิกไอคอน ลิงก์ เพื่อคัดลอกลิงก์รุ่นไปยังคลิปบอร์ด

เมื่อคุณแจกจ่ายบิลด์ของคุณ สิ่งนั้นจะพร้อมใช้งานในแดชบอร์ดการกระจายแอปของคอนโซล Firebase เป็นเวลา 150 วัน (ห้าเดือน) เมื่อบิวด์มีอายุ 30 วันนับจากวันหมดอายุ การแจ้งการหมดอายุจะปรากฏทั้งในคอนโซล Firebase และรายการบิวด์ของผู้ทดสอบบนอุปกรณ์ทดสอบ

ผู้ทดสอบที่ไม่ได้รับเชิญให้ทดสอบแอปจะได้รับคำเชิญทางอีเมลให้เริ่มต้นใช้งาน และผู้ทดสอบที่มีอยู่จะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลว่าบิวด์ใหม่พร้อมให้ทดสอบแล้ว หากต้องการเรียนรู้วิธีติดตั้งแอปทดสอบ โปรดดู ที่ ตั้งค่าเป็นผู้ทดสอบ คุณสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ทดสอบแต่ละคนว่าพวกเขายอมรับคำเชิญหรือไม่และดาวน์โหลดแอปในคอนโซล Firebase หรือไม่

ผู้ทดสอบมีเวลา 30 วันในการตอบรับคำเชิญให้ทดสอบแอปก่อนที่จะหมดอายุ เมื่อคำเชิญมีอายุ 5 วันนับจากวันหมดอายุ ข้อความแจ้งการหมดอายุจะปรากฏในคอนโซล Firebase ถัดจากผู้ทดสอบในรุ่นที่เผยแพร่ สามารถต่ออายุคำเชิญได้โดยส่งอีกครั้งโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงในแถวผู้ทดสอบ

ขั้นตอนถัดไป