Phân phối ứng dụng iOS cho người thử nghiệm bằng bảng điều khiển Firebase

Bạn có thể quản lý người thử nghiệm của nhóm mình và phân phối bản dựng cho họ bằng bảng điều khiển Firebase.

Để phân phối ứng dụng của bạn cho người thử nghiệm, hãy tải tệp IPA lên bằng bảng điều khiển Firebase:

  1. Mở trang Phân phối ứng dụng của bảng điều khiển Firebase. Chọn dự án Firebase của bạn khi được nhắc.

  2. Trên trang Bản phát hành , hãy chọn ứng dụng bạn muốn phân phối từ trình đơn thả xuống.

  3. Kéo tệp IPA của ứng dụng của bạn vào bảng điều khiển để tải lên.

  4. Khi quá trình tải lên hoàn tất, hãy chỉ định nhóm người thử nghiệm và từng người thử nghiệm mà bạn muốn nhận bản dựng. Sau đó, thêm ghi chú phát hành cho bản dựng.

    Xem Quản lý người thử nghiệm để biết thêm về cách tạo nhóm người thử nghiệm.

  5. Nhấp vào Phân phối để cung cấp bản dựng cho người thử nghiệm.

  6. Để chia sẻ liên kết đến các bản phát hành cụ thể với những người thử nghiệm có quyền truy cập vào các bản phát hành đó, hãy nhấp vào biểu tượng Liên kết để sao chép liên kết phát hành vào khay nhớ tạm.

Sau khi bạn phân phối bản dựng của mình, bản dựng đó sẽ có sẵn trong bảng điều khiển Phân phối ứng dụng của bảng điều khiển Firebase trong 150 ngày (năm tháng). Khi bản dựng còn 30 ngày kể từ ngày hết hạn, thông báo hết hạn sẽ xuất hiện trong cả bảng điều khiển Firebase và danh sách bản dựng của người thử nghiệm trên thiết bị thử nghiệm của họ.

Những người thử nghiệm chưa được mời thử nghiệm ứng dụng sẽ nhận được lời mời qua email để bắt đầu và những người thử nghiệm hiện tại sẽ nhận được thông báo qua email rằng bản dựng mới đã sẵn sàng để thử nghiệm. Để tìm hiểu cách cài đặt ứng dụng thử nghiệm, hãy xem Thiết lập với tư cách là người thử nghiệm . Bạn có thể theo dõi trạng thái của từng người thử nghiệm-liệu họ có chấp nhận lời mời hay không và liệu họ có tải xuống ứng dụng hay không-trong bảng điều khiển Firebase.

Người thử nghiệm có 30 ngày để chấp nhận lời mời thử nghiệm ứng dụng trước khi hết hạn. Khi lời mời còn 5 ngày kể từ ngày hết hạn, thông báo hết hạn sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển Firebase bên cạnh trình thử nghiệm trên bản phát hành. Bạn có thể gia hạn lời mời bằng cách gửi lại lời mời bằng menu thả xuống trên hàng người thử nghiệm.

Bước tiếp theo