Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

פתרון בעיות בהפצת אפליקציות ושאלות נפוצות

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

דף זה מספק עזרה בפתרון בעיות ותשובות לשאלות נפוצות לגבי הפצה ובדיקת אפליקציות עם הפצת אפליקציות.

הפצת אפליקציות

השתמש בעצות הבאות כדי לפתור בעיות שאתה עלול להיתקל בהן בעת ​​הפצת אפליקציות לבודקים שלך.

התקנה ובדיקה של אפליקציות

השתמש בעצות הבאות כדי לפתור בעיות שהבודקים שלך עלולים להיתקל בהן כשהם מתקינים ובודקים את האפליקציות שלך.

הפעלת התראות בתוך האפליקציה עם ה-App Distribution iOS SDK

השתמש בעצות הבאות כדי לפתור בעיות הכרוכות בהפעלת התראות בנייה חדשה בתוך האפליקציה באמצעות ה-App Distribution iOS SDK.

שאלות נפוצות