Nhắn tin qua đám mây Firebase

Nhắn tin qua đám mây Firebase (FCM) là giải pháp nhắn tin đa nền tảng cho phép bạn gửi tin nhắn một cách đáng tin cậy mà không mất phí.

Bằng cách sử dụng FCM, bạn có thể thông báo cho ứng dụng khách rằng có email mới hoặc dữ liệu khác để đồng bộ hóa. Bạn có thể gửi tin nhắn thông báo để thúc đẩy sự tương tác lại và giữ chân người dùng. Đối với các trường hợp sử dụng như nhắn tin tức thời, một tin nhắn có thể chuyển trọng tải lên tới 4000 byte đến ứng dụng khách.

Thiết lập iOS+ Thiết lập Android Thiết lập web Thiết lập Flutter Thiết lập C++ Thiết lập Unity

Khả năng chính

Gửi tin nhắn thông báo hoặc tin nhắn dữ liệu Gửi tin nhắn thông báo được hiển thị cho người dùng của bạn. Hoặc gửi tin nhắn dữ liệu và xác định hoàn toàn những gì xảy ra trong mã ứng dụng của bạn. Xem Các loại tin nhắn .
Nhắm mục tiêu tin nhắn linh hoạt Phân phối tin nhắn tới ứng dụng khách của bạn theo bất kỳ cách nào trong 3 cách—đến các thiết bị đơn lẻ, tới các nhóm thiết bị hoặc tới các thiết bị đã đăng ký chủ đề.
Gửi tin nhắn từ ứng dụng khách Gửi xác nhận, cuộc trò chuyện và tin nhắn khác từ thiết bị trở lại máy chủ của bạn qua kênh kết nối tiết kiệm pin và đáng tin cậy của FCM.

Làm thế nào nó hoạt động?

Việc triển khai FCM bao gồm hai thành phần chính để gửi và nhận:

  1. Một môi trường đáng tin cậy như Cloud Functions cho Firebase hoặc máy chủ ứng dụng để xây dựng, nhắm mục tiêu và gửi tin nhắn trên đó.
  2. Ứng dụng khách Apple, Android hoặc web (JavaScript) nhận tin nhắn qua dịch vụ truyền tải dành riêng cho nền tảng tương ứng.

Bạn có thể gửi tin nhắn qua SDK quản trị Firebase hoặc giao thức máy chủ FCM . Bạn có thể sử dụng Trình soạn thảo thông báo để thử nghiệm và gửi thông điệp tiếp thị hoặc tương tác bằng cách sử dụng tính năng nhắm mục tiêu và phân tích tích hợp mạnh mẽ hoặc các phân đoạn được nhập tùy chỉnh.

Xem tổng quan về kiến ​​trúc để biết thêm chi tiết và thông tin quan trọng về các thành phần của FCM.

Lộ trình thực hiện

Thiết lập SDK FCM Thiết lập Firebase và FCM trên ứng dụng của bạn theo hướng dẫn thiết lập cho nền tảng của bạn.
Phát triển ứng dụng khách của bạn Thêm tính năng xử lý tin nhắn, logic đăng ký chủ đề hoặc các tính năng tùy chọn khác vào ứng dụng khách của bạn. Trong quá trình phát triển, bạn có thể dễ dàng gửi tin nhắn thử nghiệm từ trình soạn thảo Thông báo .
Phát triển máy chủ ứng dụng của bạn Quyết định xem bạn muốn sử dụng SDK quản trị Firebase hay giao thức máy chủ để tạo logic gửi—logic để xác thực, tạo yêu cầu gửi, xử lý phản hồi, v.v. Sau đó xây dựng logic trong môi trường đáng tin cậy của bạn.

Bước tiếp theo

  • Chạy mẫu Khởi động nhanh Android hoặc iOS . Các mẫu này cho phép bạn chạy và xem lại mã để gửi thông báo thử nghiệm tới một thiết bị bằng bảng điều khiển Firebase.

  • Tìm hiểu thêm về FCM từ tổng quan về kiến ​​trúc , hướng dẫn về các khái niệm FCM chính và hướng dẫn các phương pháp hay nhất để gửi tin nhắn trên quy mô lớnquản lý mã thông báo đăng ký .

  • Hãy thử các hướng dẫn dành cho Android hoặc iOS .

  • Thêm Nhắn tin qua đám mây Firebase vào ứng dụng Android , Apple hoặc Web của bạn.

  • Thiết lập môi trường đáng tin cậy của bạn nơi bạn sẽ xây dựng và gửi yêu cầu tin nhắn. Bạn có thể viết logic gửi bằng SDK quản trị và dễ dàng triển khai mã đó trên Cloud Functions cho Firebase hoặc các môi trường đám mây khác do Google quản lý. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện phát triển máy chủ bằng giao thức máy chủ FCM .