Kilitlenme sorunu yaşamayan metrikleri anlama

Crashlytics, her uygulamanız için kilitlenme sorunu yaşamayan metrikleri, özellikle de kilitlenme sorunu yaşamayan kullanıcıların yüzdesini ve kilitlenme sorunu yaşamayan oturumların yüzdesini otomatik olarak hesaplar ve görüntüler. Bu metrikler, uygulamanızın kararlılığını hızlı bir şekilde anlamanıza yardımcı olabilir.

Kilitlenme sorunu yaşamayan bu metriklerin grafiklerini Crashlytics kontrol panelinin üst kısmında bulabilirsiniz. Bu grafikleri, Google Play kanalı tarafından zaman aralığı, derleme ve (Android uygulamaları için) gibi çeşitli boyutlara göre filtreleyebilirsiniz.

Kilitlenme sorunu yaşamayan metrikleri anlamak için Crashlytics'in kullanıcıyı bir oturumdan nasıl ayırdığını anlamak faydalı olacaktır:

  • Kullanıcı, uygulamanızın bir cihaza bireysel olarak yüklenmesidir. Örneğin, bir kullanıcı uygulamanızı birden fazla farklı cihaza yüklerse Crashlytics her yüklemeyi farklı ve benzersiz bir kullanıcı olarak sayar.

  • Oturum, kullanıcının bir uygulamayla etkileşim kurduğu sürekli bir dönemdir. Uygulama en az 30 dakika arka planda tutulduktan sonra yeniden başlatıldığında veya uygulama ön plana alındığında yeni bir oturum başlar.

Kilitlenme sorunu yaşamayan kullanıcılar metriği nedir?

Kilitlenme sorunu yaşamayan kullanıcılar metriği, belirli bir dönemde uygulamanızla etkileşimde bulunmuş ancak kilitlenme sorunu yaşamayan kullanıcıların yüzdesidir. Bu metrik, uygulamanızın tek bir kullanıcıya sunduğu deneyimi yansıtır. Hedef genel kullanıcı deneyimi olduğunda, sık sık uygulamanın tamamı için temel sağlık metriği olarak izlenir.

Bu metrik özellikle aşağıdaki uygulama türlerine uygulanabilir:

  • Kullanıcıların kaldıkları yerden devam edebilecekleri isteğe bağlı yayın uygulamaları, sosyal medya uygulamaları veya basit oyunlar gibi uzun ve basit oturumlar içeren uygulamalar. Kullanıcılar genellikle bu uygulamalarla daha uzun ve çoğu zaman çoklu oturum deneyimleri gerçekleştirdiklerinden, her bir oturumun kusursuz olmasını sağlamaya kıyasla, kilitlenme sorunu yaşamayan toplam kullanıcı sayısını en üst düzeye çıkarmak önceliklidir.

  • Bilinen iş uygulamaları veya büyük ölçekli online platformlar gibi yerleşik kullanıcı tabanlarına sahip uygulamalar. Bu platformlara yönelik alışkanlık ve ihtiyacın, çökmenin neden olduğu rahatsızlıktan daha ağır bastığını görebilirsiniz.

Kilitlenme sorunu yaşanmayan oturum sayısı metriği nedir?

Kilitlenme sorunu yaşanmayan oturumlar metriği, belirli bir süre boyunca gerçekleşen ve bir kilitlenme ile bitmeyen oturumların yüzdesidir. Kilitlenme sorunu yaşanmayan oturumlar, uygulamanın genel güvenilirliğini gösterir ve kullanıcıların güvenini sağlar. Kilitlenme sorunu ile karşılaşmayan oturumları izlemek özellikle yeni sürümün ilk aşamalarında önemlidir. Bu aşamada, kullanıcının ilk etkileşimi sırasında gerçekleşen kilitlenme, vazgeçme noktasında hayal kırıklığına yol açabilecek bir durumdur.

Bu metrik, aşağıdaki uygulama türleri için sıklıkla tercih edilen metriktir:

  • Kısa ve yoğun kullanım kalıplarına sahip uygulamalar (ör. kritik bir anın ortasında kilitlenmenin kullanıcıyı çiğneyebildiği gerçek zamanlı oyun oynama veya zamana duyarlı yayın uygulamaları).

  • Deneyimin son halinin ön planda olduğu finansal uygulamalar veya gezinme uygulamaları gibi önemli sonuçları olan uygulamalar. Bu uygulamalardan birinin kilitlenmesi önemli sorunlara yol açarak uygulamaya duyulan güvenin kaybedilmesine yol açabilir.

Kilitlenme sorunu yaşanmayan kullanım metriklerinin hesaplanması

Kilitlenme sorunu yaşamayan kullanıcılar nasıl hesaplanır?

Kilitlenme sorunu yaşamayan kullanıcılar değeri, uygulamanızla etkileşime geçen ancak belirli bir dönem boyunca kilitlenme yaşmayan kullanıcıların yüzdesini temsil eder.

Kilitlenme sorunu yaşamayan kullanıcıların yüzdesini hesaplama formülünü aşağıda bulabilirsiniz. Giriş değerleri Crashlytics SDK tarafından sağlanır ve Crashlytics kontrol panelinin sağ üst kısmındaki açılır menüden seçtiğiniz zaman aralığını temel alır.

CRASH_FREE_USERS_PERCENTAGE = 1 - (CRASHED_USERS / ALL_USERS)

  • CRASHED_USERS, seçili dönem boyunca kilitlenme yaşayan benzersiz kullanıcıların toplam sayısını temsil eder.

  • ALL_USERS, seçilen dönemde uygulamanızla etkileşimde bulunan kullanıcıların toplam sayısını gösterir.

Kilitlenme sorunu yaşamayan kullanıcı yüzdesi bir ortalama değil, zaman içindeki toplama değeridir.

Kilitlenme sorunu yaşamayan kullanıcıların değeri farklı dönemler için karşılaştırılmamalıdır. Tek bir kullanıcının uygulamanızı kullanma sayısı arttıkça, tek bir kullanıcının kilitlenme yaşama olasılığı da artar. Bu nedenle, kilitlenme sorunu yaşamayan kullanıcıların değeri uzun süre boyunca muhtemelen daha küçük olur.

Kilitlenme sorunu yaşanmayan oturumlar nasıl hesaplanır?

Kilitlenme sorunu yaşanmayan oturumların değeri, uygulamanızda gerçekleşen ancak belirli bir dönem boyunca kilitlenme olmayan oturumların yüzdesini temsil eder.

Kilitlenme sorunu yaşanmayan oturumların yüzdesini hesaplama formülünü aşağıda bulabilirsiniz. Giriş değerleri Crashlytics SDK tarafından sağlanır ve Crashlytics kontrol panelinin sağ üst kısmındaki açılır menüden seçtiğiniz zaman aralığını temel alır.

CRASH_FREE_SESSIONS_PERCENTAGE = 1 - (CRASHED_SESSIONS / ALL_SESSIONS)

  • CRASHED_SESSIONS, seçilen dönemde bir kilitlenmeyle sona eren oturumların sayısını gösterir.

  • ALL_SESSIONS, seçili dönem boyunca uygulamanızda gerçekleşen toplam oturum sayısını gösterir.

Kilitlenme sorunu yaşanmayan oturum yüzdesi, ortalama değil, zaman içindeki toplama sonucudur.