Zintegruj Crashlytics z Google Play

Połączenie Firebase i Google Play zapewnia lepszy wgląd w stan aplikacji na Androida. Na przykład w panelu Crashlytics możesz filtrować raporty o awariach aplikacji według ścieżki Google Play, co pozwala skupić się w panelu na konkretnych kompilacjach.

Wymagania wstępne

Konfigurowanie aplikacji w Google Play

Aby korzystać z integracji Crashlytics z Google Play, upewnij się, że Twoja aplikacja spełnia te wymagania:

  • Twoja aplikacja w Google Play i aplikacja Firebase na Androida są zarejestrowane przy użyciu tej samej nazwy pakietu.

  • Aplikacja w Google Play jest konfigurowana w panelu aplikacji i rozpowszechniana na jednej ze ścieżek Google Play (Test wewnętrzny, Test zamknięty, Test otwarty lub Produkcyjna).

Połącz aplikację Firebase na Androida z kontem dewelopera w Google Play:

  1. W konsoli Firebase wybierz kolejno > Ustawienia projektu, a potem wybierz kartę Integracje.

  2. Na karcie Google Play kliknij Połącz.
    Jeśli masz już połączenia z Google Play, kliknij Zarządzaj.

  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby włączyć integrację z Crashlytics i wybrać aplikacje Firebase na Androida, które chcesz połączyć z Google Play.

Dowiedz się więcej o tworzeniu połączeń między Firebase a Google Play i zarządzanie nimi.

Filtruj zdarzenia według ścieżki Google Play

Raporty o awariach aplikacji możesz filtrować bezpośrednio w panelu Crashlytics według ścieżki Google Play. Dzięki temu możesz się skupić w panelu na konkretnych kompilacjach.

Aby filtrować według utworu z Play:

  1. U góry panelu Crashlytics w konsoli Firebase wybierz odpowiednią aplikację Firebase na Androida.

  2. W menu Filtr najwyższego poziomu kliknij Wersje i wybierz ścieżkę Google Play, w przypadku której chcesz wyświetlić zdarzenia Crashlytics. Możesz wybrać więcej niż 1 ścieżkę.

  3. Kliknij Zastosuj.

Wszystkie dane w panelu Crashlytics (statystyki, trendy i problemy bez awarii) będą teraz powiązane z wybranymi ścieżkami i wersjami w Google Play.

Inne interesujące tematy