Tích hợp Crashlytics với Google Play

Bằng cách liên kết Firebase với Google Play, bạn sẽ có được thông tin phong phú hơn về thiết bị Android của mình sức khoẻ của ứng dụng. Ví dụ: trong trang tổng quan Crashlytics, bạn có thể lọc báo cáo sự cố của ứng dụng theo dõi trên Google Play, nhờ đó, bạn có thể tập trung hơn trang tổng quan của bạn dựa trên các bản dựng cụ thể.

Điều kiện tiên quyết

Thiết lập ứng dụng trong Google Play

Để tận dụng việc tích hợp Crashlytics với Google Play, hãy tạo đảm bảo rằng ứng dụng của bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Cả ứng dụng của bạn trong Google Play và ứng dụng Android của bạn trên Firebase đều được đăng ký bằng cùng một tên gói.

  • Ứng dụng của bạn trong Google Play là thiết lập trên trang tổng quan của ứng dụng và được phân phối đến một trong các kênh Google Play (Thử nghiệm nội bộ, kênh kiểm thử khép kín, kênh kiểm thử công khai hoặc kênh phát hành công khai).

Liên kết ứng dụng Android trên Firebase với tài khoản nhà phát triển trên Google Play:

  1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy chuyển đến Cài đặt dự án, rồi chọn thẻ Tích hợp.

  2. Trên Thẻ Google Play, nhấp vào Liên kết.
    Nếu bạn đã có đường liên kết đến Google Play, hãy nhấp vào Quản lý.

  3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để bật tính năng tích hợp Crashlytics rồi chọn Ứng dụng Android trên Firebase để liên kết với Google Play.

Tìm hiểu thêm về cách tạo và quản lý mối liên kết giữa Firebase và Google Play.

Lọc sự kiện theo kênh Google Play

Bạn có thể lọc báo cáo sự cố của ứng dụng theo kênh Google Play ngay trong Trang tổng quan Crashlytics. Điều này cho phép bạn tập trung tốt hơn vào trang tổng quan của mình bản dựng cụ thể.

Dưới đây là cách lọc theo kênh Play:

  1. Ở đầu trang tổng quan Crashlytics trong bảng điều khiển của Firebase, hãy chọn Ứng dụng Android trên Firebase mà bạn muốn.

  2. Ở cấp cao nhất Bộ lọc hãy nhấp vào Phiên bản, sau đó chọn kênh Google Play bạn muốn xem các sự kiện Crashlytics. Bạn có thể chọn nhiều bản nhạc.

  3. Nhấp vào Áp dụng.

Tất cả dữ liệu trong trang tổng quan Crashlytics (số liệu thống kê không có sự cố, xu hướng, và vấn đề khác) từ nay sẽ chỉ áp dụng cho(các) kênh đã chọn trên Play và phiên bản.

Chủ đề quan tâm khác