Catch up on highlights from Firebase at Google I/O 2023. Learn more

Câu hỏi thường gặp và gỡ rối Crashlytics

Trang này cung cấp trợ giúp khắc phục sự cố và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về cách sử dụng Crashlytics. Nếu bạn không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm hoặc cần trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Firebase .

Khắc phục sự cố chung/Hỏi đáp

tích hợp

hỗ trợ nền tảng

Các vấn đề hồi quy