อัปเกรดเป็นปลั๊กอิน Crashlytics Gradle v3

ปลั๊กอิน Crashlytics Gradle รุ่นล่าสุดเป็นเวอร์ชันหลัก (v3.0.0) และปรับ SDK ให้ทันสมัย โดยลดการสนับสนุนสำหรับเวอร์ชันที่ต่ำกว่า ของ Gradle และปลั๊กอิน Android Gradle นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงใน เผยแพร่ แก้ปัญหาด้วย AGP v8.1+ และปรับปรุงการรองรับแอปที่มาพร้อมเครื่องและ งานสร้างที่กำหนดเอง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

ปลั๊กอิน Crashlytics Gradle v3 มีข้อกำหนดขั้นต่ำดังต่อไปนี้

 • ปลั๊กอิน Android Gradle 8.1 ขึ้นไป
  อัปเกรดปลั๊กอินนี้โดยใช้ ผู้ช่วยการอัปเกรดปลั๊กอิน Android Gradle ใน Android Studio เวอร์ชันล่าสุด

 • ปลั๊กอิน Gradle แบบgoogle-servicesของ Firebase เวอร์ชัน 4.4.1 ขึ้นไป
  อัปเกรดปลั๊กอินนี้โดยระบุเวอร์ชันล่าสุดใน Gradle ของโปรเจ็กต์ สร้างไฟล์ ดังนี้

Kotlin

plugins {
 id("com.android.application") version "8.1.4" apply false
 id("com.google.gms.google-services") version "4.4.2" apply false
 ...
}

Groovy

plugins {
 id 'com.android.application' version '8.1.4' apply false
 id 'com.google.gms.google-services' version '4.4.2' apply false
 ...
}

การเปลี่ยนแปลงส่วนขยาย Crashlytics

ส่วนขยาย Crashlytics จะมีปลั๊กอิน Crashlytics Gradle เวอร์ชัน 3 การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกับส่วนอื่นในระบบดังต่อไปนี้

 • นำส่วนขยายออกจากบล็อก Android defaultConfig แต่คุณ ควรกำหนดค่าแต่ละตัวแปร

 • นำช่อง mappingFile ที่เลิกใช้งานแล้วออก แต่ไฟล์การแมปที่ผสานรวมแล้ว จะมีให้โดยอัตโนมัติ

 • นำช่อง strippedNativeLibsDir ที่เลิกใช้งานแล้วออก แต่คุณควรใช้ unstrippedNativeLibsDir สำหรับไลบรารีเนทีฟทั้งหมด

 • เปลี่ยนฟิลด์ unstrippedNativeLibsDir เป็นแบบสะสมแล้ว

 • แทนที่ช่องปิด symbolGenerator ด้วยช่องระดับบนสุดใหม่ 2 ช่องแล้วดังนี้

  • symbolGeneratorType ซึ่งเป็นสตริง "breakpad" (ค่าเริ่มต้น) หรือ "csym"
  • breakpadBinary ไฟล์ของการลบล้างไบนารี dump_syms ในเครื่อง

ตัวอย่างวิธีอัปเกรดส่วนขยาย

Kotlin

ก่อน
    buildTypes {
     release {
      configure<CrashlyticsExtension> {
       // ...
       symbolGenerator(
        closureOf<SymbolGenerator> {
         symbolGeneratorType = "breakpad"
         breakpadBinary = file("/PATH/TO/BREAKPAD/DUMP_SYMS")
        }
       )
      }
     }
    }
   
พร้อมใช้งานแล้วใน v3
    buildTypes {
     release {
      configure<CrashlyticsExtension> {
       // ...
       symbolGeneratorType = "breakpad"
       breakpadBinary = file("/PATH/TO/BREAKPAD/DUMP_SYMS")
      }
     }
    }
   

Groovy

ก่อน
    buildTypes {
     release {
      firebaseCrashlytics {
       // ...
       symbolGenerator {
        breakpad {
         binary file("/PATH/TO/BREAKPAD/DUMP_SYMS")
        }
       }
      }
     }
    }
   
พร้อมใช้งานแล้วใน v3
    buildTypes {
     release {
      firebaseCrashlytics {
       // ...
       symbolGeneratorType "breakpad"
       breakpadBinary file("/PATH/TO/BREAKPAD/DUMP_SYMS")
      }
     }
    }