Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now
با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

Firebase Crashlytics

با این راه حل قدرتمند گزارش خرابی برای Apple، Android، Flutter و Unity، بینش واضح و کاربردی در مورد مشکلات برنامه دریافت کنید.

Firebase Crashlytics یک گزارشگر تصادف سبک و بی‌درنگ است که به شما کمک می‌کند مشکلات پایداری را که کیفیت برنامه شما را کاهش می‌دهند، ردیابی، اولویت‌بندی و رفع کنید. Crashlytics با گروه بندی هوشمند خرابی ها و برجسته کردن شرایطی که منجر به آنها می شود، در زمان عیب یابی شما صرفه جویی می کند.

بررسی کنید که آیا یک خرابی خاص بر تعداد زیادی از کاربران تأثیر می گذارد یا خیر. هنگامی که یک مشکل به طور ناگهانی شدت می یابد، هشدار دریافت کنید. مشخص کنید که کدام خطوط کد باعث خرابی می شوند.

Crashlytics را نصب کنید

قابلیت های کلیدی

گزارش‌های خرابی مدیریت‌شده Crashlytics مجموعه‌ای از خرابی‌ها را در فهرستی قابل مدیریت از مسائل ترکیب می‌کند، اطلاعات متنی را ارائه می‌کند، و شدت و شیوع خرابی‌ها را برجسته می‌کند تا بتوانید سریع‌تر علت اصلی را مشخص کنید.
درمان برای تصادف رایج Crashlytics Crash Insights را ارائه می‌کند، نکات مفیدی که مشکلات رایج پایداری را برجسته می‌کند و منابعی را فراهم می‌کند که عیب‌یابی، تریاژ و حل آنها را آسان‌تر می‌کند.
با Analytics یکپارچه شده است Crashlytics می تواند خطاهای برنامه شما را به عنوان رویدادهای app_exception در Analytics ثبت کند. این رویدادها با دسترسی به لیستی از رویدادهای دیگر منجر به هر خرابی، اشکال زدایی را ساده می کنند و با اجازه دادن به شما در ارائه گزارش های Analytics برای کاربران دارای خرابی، بینش مخاطبان را ارائه می دهند.
هشدارهای بیدرنگ هشدارهای بیدرنگ برای مسائل جدید، مسائل پسرفته و مسائل رو به رشدی که ممکن است نیاز به توجه فوری داشته باشند، دریافت کنید.

مسیر پیاده سازی

برنامه خود را وصل کنید با افزودن Firebase به برنامه خود در کنسول Firebase شروع کنید.
SDK را یکپارچه کنید Crashlytics SDK را از طریق CocoaPods، Gradle یا Pub اضافه کنید و Crashlytics شروع به جمع‌آوری گزارش‌ها می‌کند.
گزارش ها را در کنسول Firebase بررسی کنید برای ردیابی، اولویت بندی و رفع مشکلات موجود در برنامه خود، از کنسول Firebase دیدن کنید.

مراحل بعدی