รับลิงก์แบบไดนามิกด้วย C++

หากต้องการรับลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase ที่คุณสร้างไว้ คุณต้องรวม SDK ลิงก์แบบไดนามิกไว้ในแอปและสร้างออบเจ็กต์ firebase::dynamic_links::Listener ที่ใช้ฟังก์ชันเสมือนของ OnDynamicLinkReceived

C++ SDK ทำงานได้กับทั้ง Android และ iOS โดยแต่ละแพลตฟอร์มจะต้องตั้งค่าเพิ่มเติมบางอย่าง

ก่อนเริ่มต้น

ก่อนที่จะใช้ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase ได้ คุณต้องทำดังนี้

 • ลงทะเบียนโปรเจ็กต์ C++ และกําหนดค่าเพื่อใช้ Firebase

  หากโปรเจ็กต์ C++ ใช้ Firebase อยู่แล้ว แสดงว่าโปรเจ็กต์ได้รับการลงทะเบียนและกำหนดค่าสำหรับ Firebase แล้ว

 • เพิ่ม Firebase C++ SDK ในโปรเจ็กต์ C++

โปรดทราบว่าการเพิ่ม Firebase ในโปรเจ็กต์ C++ จะเกี่ยวข้องกับงานทั้งในคอนโซล Firebase และในโปรเจ็กต์ C++ ที่เปิดอยู่ (เช่น คุณดาวน์โหลดไฟล์การกำหนดค่า Firebase จากคอนโซล จากนั้นจึงย้ายไฟล์เหล่านั้นไปยังโปรเจ็กต์ C++)

เพิ่มรูปแบบ URL ที่กำหนดเอง (สำหรับ iOS เท่านั้น)

ไลบรารีของไคลเอ็นต์ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase C++ ใช้รูปแบบ URL ที่กำหนดเองใน iOS ในการประมวลผลลิงก์ คุณต้องเพิ่มรูปแบบ URL ที่กำหนดเองลงในแอปเพื่อรองรับการรับลิงก์แบบไดนามิก

 1. หากต้องการเปิดการกำหนดค่าโปรเจ็กต์ ให้ดับเบิลคลิกชื่อโปรเจ็กต์ในมุมมองแบบต้นไม้ด้านซ้าย

 2. เลือกแอปจากส่วนเป้าหมาย จากนั้นเลือกแท็บข้อมูล แล้วขยายส่วนประเภท URL

 3. คลิกปุ่ม + แล้วเพิ่มรูปแบบ URL สำหรับรหัสไคลเอ็นต์ที่ย้อนกลับ วิธีค้นหาค่านี้

  1. เปิดไฟล์การกำหนดค่า GoogleService-Info.plist แล้วมองหาคีย์ REVERSED_CLIENT_ID

  2. คัดลอกค่าของคีย์นั้น จากนั้นวางค่าลงในช่องรูปแบบ URL ในหน้าการกำหนดค่า

  3. เว้นฟิลด์อื่นๆ ว่างไว้

 4. คลิกปุ่ม + แล้วเพิ่มรูปแบบ URL ที่ 2 ซึ่งเหมือนกับรหัสชุดของแอป

  ตัวอย่างเช่น หากรหัสชุดของคุณคือ com.example.ios ให้พิมพ์ค่านั้นลงในช่องรูปแบบ URL

  คุณจะดูรหัสชุดของแอปได้ในแท็บทั่วไปของการกำหนดค่าโปรเจ็กต์ (รหัส > รหัสชุด)

การรับลิงก์แบบไดนามิก

สร้างและเริ่มต้นแอป

ก่อนที่จะตรวจสอบลิงก์แบบไดนามิกที่ได้รับ คุณจะต้องสร้างและเริ่มต้นออบเจ็กต์ firebase::App

รวมไฟล์ส่วนหัวสำหรับ firebase::App:

#include "firebase/app.h"

ส่วนถัดไปจะแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์ม ดังนี้

Android

สร้าง firebase::App โดยส่งสภาพแวดล้อม JNI และการอ้างอิง jobject ไปยังกิจกรรม Java เป็นอาร์กิวเมนต์

app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions("APPLICATION NAME"), jni_env, activity);

iOS

สร้าง firebase::App:

app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions("APPLICATION NAME"));

ใช้งาน Listener เพื่อตรวจสอบลิงก์แบบไดนามิก

หากต้องการตรวจสอบลิงก์แบบไดนามิกที่ได้รับ ให้ใช้และใช้คลาส firebase::dynamic_links::Listener

รวมไฟล์ส่วนหัวสำหรับรับลิงก์แบบไดนามิก:

#include "firebase/dynamic_links.h"

เริ่มต้นไลบรารีลิงก์แบบไดนามิกโดยทำดังนี้

::firebase::dynamic_links::Initialize(app, null);

สร้างออบเจ็กต์ที่ใช้งาน firebase::dynamic_links::Listener และส่งไปยังไลบรารีลิงก์แบบไดนามิกด้วย SetListener() หรือส่งต่อเป็นอาร์กิวเมนต์ที่ 2 ไปยังเริ่มต้น

หากต้องการรับลิงก์แบบไดนามิก คลาส Listener ของคุณต้องใช้ฟังก์ชันเสมือนของ OnDynamicLinkReceived เมื่อลบล้างเมธอดนี้ คุณจะได้รับ Deep Link หากได้รับ

class Listener : public firebase::dynamic_links::Listener {
 public:
 // Called on the client when a dynamic link arrives.
 void OnDynamicLinkReceived(
   const firebase::dynamic_links::DynamicLink* dynamic_link) override {
  printf("Received link: %s", dynamic_link->url.c_str());
 }
};