Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

Tạo thủ công URL liên kết động

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bạn có thể tạo Liên kết động bằng cách tạo URL theo cách thủ công với mẫu sau:

https://your_subdomain.page.link/?link=your_deep_link&apn=package_name[&amv=minimum_version][&afl=fallback_link]

Thông số liên kết động

Tham số liên kết sâu (Tham số tải trọng)
liên kết

Liên kết mà ứng dụng của bạn sẽ mở ra. Chỉ định một URL mà ứng dụng của bạn có thể xử lý, thường là nội dung hoặc tải trọng của ứng dụng, khởi tạo logic dành riêng cho ứng dụng (chẳng hạn như ghi có cho người dùng bằng phiếu giảm giá hoặc hiển thị màn hình chào mừng). Liên kết này phải là một URL có định dạng tốt, được mã hóa URL đúng cách, sử dụng HTTP hoặc HTTPS và không thể là một Liên kết động khác.

Thông số Android
apn Tên gói của ứng dụng Android sẽ sử dụng để mở liên kết. Ứng dụng phải được kết nối với dự án của bạn từ trang Tổng quan của bảng điều khiển Firebase. Cần thiết cho Liên kết động để mở ứng dụng Android.
afl Liên kết để mở khi chưa cài đặt ứng dụng. Chỉ định điều này để làm điều gì đó ngoài việc cài đặt ứng dụng của bạn từ Cửa hàng Play khi ứng dụng chưa được cài đặt, chẳng hạn như mở phiên bản web dành cho thiết bị di động của nội dung hoặc hiển thị trang quảng cáo cho ứng dụng của bạn.
amv versionCode của phiên bản tối thiểu của ứng dụng có thể mở liên kết. Nếu ứng dụng đã cài đặt là phiên bản cũ hơn, thì người dùng sẽ được đưa đến Cửa hàng Play để nâng cấp ứng dụng.
thông số iOS
cò quăm ID gói của ứng dụng iOS sẽ sử dụng để mở liên kết. Ứng dụng phải được kết nối với dự án của bạn từ trang Tổng quan của bảng điều khiển Firebase. Cần thiết cho Liên kết động để mở ứng dụng iOS.
nếu Liên kết để mở khi chưa cài đặt ứng dụng. Chỉ định điều này để làm điều gì đó ngoài việc cài đặt ứng dụng của bạn từ App Store khi ứng dụng chưa được cài đặt, chẳng hạn như mở phiên bản web dành cho thiết bị di động của nội dung hoặc hiển thị trang quảng cáo cho ứng dụng của bạn.
ius Lược đồ URL tùy chỉnh của ứng dụng của bạn, nếu được định nghĩa là thứ gì đó khác với ID gói của ứng dụng của bạn
ipfl Liên kết để mở trên iPad khi chưa cài đặt ứng dụng. Chỉ định điều này để làm điều gì đó ngoài việc cài đặt ứng dụng của bạn từ App Store khi ứng dụng chưa được cài đặt, chẳng hạn như mở phiên bản web của nội dung hoặc hiển thị trang quảng cáo cho ứng dụng của bạn.
ipbi ID gói của ứng dụng iOS sử dụng trên iPad để mở liên kết. Ứng dụng phải được kết nối với dự án của bạn từ trang Tổng quan của bảng điều khiển Firebase.
là tôi ID App Store của ứng dụng của bạn, được sử dụng để đưa người dùng đến App Store khi ứng dụng chưa được cài đặt
imv Số phiên bản của phiên bản tối thiểu của ứng dụng có thể mở liên kết. Cờ này được chuyển đến ứng dụng của bạn khi nó được mở và ứng dụng của bạn phải quyết định phải làm gì với nó.
efr Nếu được đặt thành '1', hãy bỏ qua trang xem trước ứng dụng khi Liên kết động được mở và thay vào đó hãy chuyển hướng đến ứng dụng hoặc cửa hàng. Trang xem trước ứng dụng (được bật theo mặc định) có thể đưa người dùng đến đích thích hợp nhất một cách đáng tin cậy hơn khi họ mở Liên kết động trong ứng dụng; tuy nhiên, nếu bạn muốn Liên kết động chỉ được mở trong các ứng dụng có thể mở Liên kết động một cách đáng tin cậy mà không cần trang này, thì bạn có thể tắt liên kết đó bằng tham số này. Tham số này sẽ chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của Liên kết động trên iOS.
Các thông số nền tảng khác
tất cả Liên kết để mở trên các nền tảng bên cạnh Android và iOS. Điều này hữu ích để chỉ định một hành vi khác trên máy tính để bàn, chẳng hạn như hiển thị toàn bộ trang web của nội dung/tải trọng của ứng dụng (như được chỉ định bởi liên kết thông số) với một liên kết động khác để cài đặt ứng dụng.
Thông số thẻ meta xã hội
st Tiêu đề được sử dụng khi Liên kết động được chia sẻ trong bài đăng trên mạng xã hội.
sd Mô tả sẽ sử dụng khi Liên kết động được chia sẻ trong bài đăng trên mạng xã hội.
si URL của một hình ảnh liên quan đến liên kết này. Hình ảnh phải có kích thước tối thiểu 300x200 px và nhỏ hơn 300 KB.
Thông số phân tích
utm_source
utm_medium
utm_chiến dịch
utm_term
utm_content
Thông số phân tích của Google Play.
Tại
ct
tấn
điểm
Thông số phân tích iTunes Connect.

Gỡ lỗi một URL

Bạn có thể gỡ lỗi Liên kết động bằng cách lấy một URL dài hoặc ngắn và đính kèm tham số gỡ lỗi.

https://example.page.link/?link=https://www.example.com&d=1
https://example.page.link/WXYZ?d=1
Tham số gỡ lỗi
đ Thay vì tải Liên kết động, hãy tạo sơ đồ mà bạn có thể sử dụng để xem trước hành vi của Liên kết động trên các nền tảng và cấu hình khác nhau.

Bước tiếp theo

Sau khi tạo Liên kết động, bạn cần thiết lập ứng dụng của mình để nhận Liên kết động và đưa người dùng đến đúng vị trí trong ứng dụng của bạn sau khi người dùng mở chúng.

Để nhận Liên kết động trong ứng dụng của bạn, hãy xem tài liệu dành cho iOS , Android , C++Unity .