Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Filtruj dane za pomocą atrybutów

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Dzięki monitorowaniu wydajności możesz używać atrybutów do segmentowania danych o wydajności i skupiać się na wydajności aplikacji w różnych rzeczywistych scenariuszach.

Po kliknięciu nazwy śledzenia w tabeli śledzenia (znajdującej się na dole pulpitu nawigacyjnego wydajności ) można przejść do interesujących metryk. Użyj przycisku filtr (lewy górny róg ekranu), aby filtrować dane według atrybutu, na przykład:

obraz danych Firebase Performance Monitoring filtrowanych według atrybutu

 • Filtruj według wersji aplikacji , aby wyświetlić dane o poprzedniej lub najnowszej wersji
 • Filtruj według urządzenia , aby dowiedzieć się, jak starsze urządzenia obsługują Twoją aplikację
 • Filtruj według kraju , aby upewnić się, że lokalizacja Twojej bazy danych nie ma wpływu na określony region

Aby uzyskać jeszcze dokładniejsze analizy oparte na atrybutach, wyeksportuj dane o skuteczności do BigQuery .

Domyślne atrybuty

Monitorowanie wydajności automatycznie zbiera różne domyślne atrybuty w zależności od typu śledzenia.

Oprócz tych domyślnych atrybutów możesz także tworzyć niestandardowe atrybuty w niestandardowych śladach kodu, aby segmentować dane według kategorii specyficznych dla Twojej aplikacji. Na przykład w grze możesz segmentować dane według poziomu gry.

Domyślne atrybuty dla aplikacji Apple i Android

Wszystkie dane śledzenia dla aplikacji Apple i Android domyślnie zbierają następujące atrybuty:

 • Wersja aplikacji
 • Kraj
 • Poziom systemu operacyjnego
 • Urządzenie
 • Radio
 • Nośnik

Ponadto ślady żądań sieciowych zbierają również następujący atrybut:

 • typu MIME

Gromadzenie danych użytkownika

Twórz niestandardowe atrybuty

Atrybuty niestandardowe można tworzyć na dowolnym z instrumentowanych niestandardowych śladów kodu .

Użyj interfejsu API śledzenia monitorowania wydajności ( Swift | Obj-C ), aby dodać niestandardowe atrybuty do niestandardowych śladów kodu.

Aby użyć atrybutów niestandardowych, dodaj do aplikacji kod, który definiuje atrybut i kojarzy go z określonym niestandardowym śladem kodu. Atrybut niestandardowy można ustawić w dowolnym momencie między rozpoczęciem śledzenia a zatrzymaniem śledzenia.

Uwaga:

 • Nazwy atrybutów niestandardowych muszą spełniać następujące wymagania:

  • Brak początkowych lub końcowych spacji, brak początkowego znaku podkreślenia ( _ ).
  • Bez odstępów
  • Maksymalna długość to 32 znaki
  • Dozwolone znaki w nazwie to AZ , az i _ .
 • Każdy niestandardowy ślad kodu może rejestrować do 5 niestandardowych atrybutów.

 • Upewnij się, że atrybuty niestandardowe nie zawierają żadnych informacji, które pozwalają Google zidentyfikować osobę.

  Dowiedz się więcej o tych wskazówkach

Szybki

Uwaga: ten produkt Firebase nie jest dostępny w systemach docelowych macOS, Mac Catalyst i watchOS.
let trace = Performance.startTrace(name: "CUSTOM_TRACE_NAME")

trace.setValue("A", forAttribute: "experiment")

// Update scenario.
trace.setValue("B", forAttribute: "experiment")

// Reading scenario.
let experimentValue:String? = trace.valueForAttribute("experiment")

// Delete scenario.
trace.removeAttribute("experiment")

// Read attributes.
let attributes:[String, String] = trace.attributes;

Cel C

Uwaga: ten produkt Firebase nie jest dostępny w systemach docelowych macOS, Mac Catalyst i watchOS.
FIRTrace *trace = [FIRPerformance startTraceWithName:@"CUSTOM_TRACE_NAME"];

[trace setValue:@"A" forAttribute:@"experiment"];

// Update scenario.
[trace setValue:@"B" forAttribute:@"experiment"];

// Reading scenario.
NSString *experimentValue = [trace valueForAttribute:@"experiment"];

// Delete scenario.
[trace removeAttribute:@"experiment"];

// Read attributes.
NSDictionary <NSString *, NSString *> *attributes = [trace attributes];