Monitorowanie wydajności Firebase

uzyskać wgląd w problemy z wydajnością aplikacji.

Monitorowanie wydajności Firebase to usługa, która pomaga analizować wydajność Twoich aplikacji internetowych (Apple i Androida) oraz aplikacji internetowych.

Do zbierania danych o skuteczności aplikacji używasz pakietu SDK Performance Monitoring, a następnie przeglądaj i analizuj te dane w konsoli Firebase. Monitorowanie wydajności pomaga określić w czasie rzeczywistym, gdzie można poprawić wydajność aplikacji, aby można było na tej podstawie rozwiązywać problemy z wydajnością.

Platformy Apple Android Internet

Fluz

Najważniejsze funkcje

Automatycznie mierz czas uruchamiania aplikacji, żądania sieciowe HTTP itp. Po zintegrowaniu pakietu SDK Performance Monitoring z aplikacją nie musisz pisać żadnego kodu, zanim aplikacja zacznie automatycznie monitorować niektóre kluczowe aspekty wydajności.
W przypadku aplikacji natywnych pakiet SDK rejestruje czas uruchamiania, renderowanie danych według ekranu i aktywność na pierwszym planie lub w tle. W przypadku aplikacji internetowych pakiet SDK rejestruje takie aspekty jak pierwsze wyrenderowanie treści, możliwość interakcji użytkowników z aplikacją i inne.
Analiza sytuacji, w których można poprawić wydajność aplikacji Optymalizacja wydajności aplikacji może być trudna, gdy nie wiesz dokładnie, dlaczego nie spełnia ona oczekiwań użytkowników. Dlatego monitorowanie wydajności umożliwia wyświetlanie danych o wydajności z podziałem na atrybuty, takie jak kraj, urządzenie, wersja aplikacji i poziom systemu operacyjnego.
Dostosuj monitorowanie pod kątem aplikacji Możesz dostosować niestandardowe ślady kodu, aby rejestrować wydajność aplikacji w określonych sytuacjach, np. podczas wczytywania nowego ekranu lub wyświetlenia nowej funkcji interaktywnej. Możesz też tworzyć na takich niestandardowych logach czasu wskaźniki niestandardowe, aby zliczać zdefiniowane przez Ciebie zdarzenia (takie jak trafienia w pamięci podręcznej) w trakcie tych logów czasu.
Wykrywanie znaczących zmian w wydajności aplikacji Identyfikacja i rozwiązywanie poważnych problemów z wydajnością aplikacji, takich jak awarie sieci, ma kluczowe znaczenie dla powodzenia aplikacji. Monitorowanie wydajności umożliwia konfigurowanie i dostosowywanie alertów dotyczących najważniejszych części aplikacji, dzięki czemu możesz wykrywać pułapki związane z wydajnością i na nie reagować, zanim wpłyną one na użytkowników.

Jak to działa?

Gdy dodasz pakiet SDK Performance Monitoring, Firebase automatycznie rozpocznie zbieranie danych dotyczących kilku typowych procesów w aplikacji, takich jak:

Monitorowanie wydajności używa śladów do zbierania danych o tych procesach. Ślad to raport zawierający dane zarejestrowane między 2 punktami w czasie w aplikacji.

Zebrane dane o wydajności dla każdego logu czasu są nazywane danymi i różnią się w zależności od typu logu czasu. Jeśli na przykład instancja aplikacji wysyła żądanie sieciowe, ślad zbiera wskaźniki ważne przy monitorowaniu żądań sieciowych, takie jak czas odpowiedzi i rozmiar ładunku.

Za każdym razem, gdy instancja Twojej aplikacji uruchamia monitorowany proces, powiązany z nimi log czasu zbiera też dane o atrybutach tej instancji aplikacji. Jeśli np. aplikacja na Androida wysyła żądanie sieciowe, ślad zbiera informacje o urządzeniu, wersji aplikacji i innych atrybutach danej instancji aplikacji. Możesz ich używać do filtrowania danych o skuteczności i sprawdzania, czy występują problemy z konkretnymi segmentami użytkowników.

Gotowe do użycia logi czasu z Monitorowania wydajności ułatwiają rozpoczęcie monitorowania aplikacji. Aby poznać wydajność konkretnych zadań lub przepływów, wypróbuj w niej własne ślady kodu.

Ścieżka implementacji

Dodaj do aplikacji pakiet SDK Performance Monitoring Możesz dodać do aplikacji pakiet SDK Performance Monitoring oraz inne usługi Firebase, których chcesz używać w aplikacji.
Platformy Apple | Android | Sieć | Flutter
(Opcjonalnie)
Użyj niestandardowych logów czasu kodu i wskaźników niestandardowych w swojej aplikacji
Za pomocą pakietu Performance Monitoring SDK możesz instrumentować niestandardowe ślady kodu i wskaźniki niestandardowe, aby mierzyć określone aspekty wydajności aplikacji.
Monitorowanie danych o wydajności w konsoli w czasie rzeczywistym W konsoli Firebase możesz monitorować dane o wydajności przekazywane przez użytkowników, aby znajdować sytuacje, w których można poprawić wydajność aplikacji. Dane o skuteczności możesz też podzielić według atrybutów, takich jak wersja aplikacji, kraj, urządzenie lub system operacyjny.

Dane użytkownika

Monitorowanie wydajności nie przechowuje na stałe żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób (takich jak imiona i nazwiska, adresy e-mail czy numery telefonów). Podczas monitorowania żądań sieciowych HTTP Monitorowanie wydajności używa adresów URL (bez parametrów adresów URL) do tworzenia zagregowanych i anonimowych wzorców adresów URL, które są z czasem zapisywane i wyświetlane w konsoli Firebase.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Przykłady informacji zbieranych przez Monitorowanie skuteczności.

Dalsze kroki