Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

พารามิเตอร์และเงื่อนไขการกำหนดค่าระยะไกล

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

เมื่อใช้คอนโซล Firebase หรือ API แบ็กเอนด์การกำหนดค่าระยะไกล คุณจะกำหนดพารามิเตอร์อย่างน้อยหนึ่งรายการ (คู่คีย์-ค่า) และระบุค่าเริ่มต้นในแอปสำหรับพารามิเตอร์เหล่านั้น คุณสามารถลบล้างค่าเริ่มต้นในแอปได้โดยกำหนดค่าพารามิเตอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ คีย์พารามิเตอร์และค่าพารามิเตอร์เป็นสตริง แต่สามารถแปลงค่าพารามิเตอร์เป็นประเภทข้อมูลอื่นได้เมื่อคุณใช้ค่าเหล่านี้ในแอป

เมื่อใช้คอนโซล Firebase, Admin SDK หรือ Remote Config REST API คุณสามารถสร้างค่าเริ่มต้นใหม่สำหรับพารามิเตอร์ รวมถึงค่าเงื่อนไขที่ใช้กับกลุ่มเป้าหมายของอินสแตนซ์แอป ทุกครั้งที่คุณอัปเดตการกำหนดค่าในคอนโซล Firebase Firebase จะสร้างและเผยแพร่เทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกลเวอร์ชันใหม่ เวอร์ชันก่อนหน้าจะถูกจัดเก็บไว้ ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลหรือย้อนกลับได้ตามต้องการ การดำเนินการเหล่านี้พร้อมใช้งานสำหรับคุณผ่านคอนโซล Firebase, Firebase Admin SDK และ REST API และมีการอธิบายเพิ่มเติมใน เวอร์ชันเทมเพลต Manage Remote Config

คู่มือนี้จะอธิบายถึงพารามิเตอร์ เงื่อนไข กฎ ค่าเงื่อนไข และวิธีการจัดลำดับความสำคัญของค่าพารามิเตอร์ต่างๆ บนเซิร์ฟเวอร์การกำหนดค่าระยะไกลและในแอปของคุณ นอกจากนี้ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของกฎที่ใช้ในการสร้างเงื่อนไข

เงื่อนไข กฎ และค่าเงื่อนไข

เงื่อนไขใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มของอินสแตนซ์ของแอป เงื่อนไขประกอบด้วยกฎตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไปซึ่งทั้งหมดต้องประเมิน true เพื่อให้เงื่อนไขประเมิน true สำหรับอินสแตนซ์ของแอปหนึ่งๆ ถ้าค่าของกฎไม่ได้กำหนดไว้ (เช่น เมื่อไม่มีค่า) กฎนั้นจะประเมินค่า false

ตัวอย่างเช่น พารามิเตอร์ที่กำหนดหน้าสแปลชของแอพสามารถแสดงรูปภาพที่แตกต่างกันตามประเภทของระบบปฏิบัติการ โดยใช้กฎง่ายๆ if device_os = Android :

ภาพหน้าจอของพารามิเตอร์ 'splash_page' ในคอนโซล Firebase ที่แสดงค่าเริ่มต้นสำหรับ iOS และค่าตามเงื่อนไขสำหรับ Android

หรืออาจใช้ เงื่อนไขเวลา เพื่อควบคุมเวลาที่แอปของคุณแสดงรายการส่งเสริมการขายพิเศษ

พารามิเตอร์สามารถมีค่าเงื่อนไขหลายค่าที่ใช้เงื่อนไขต่างกัน และพารามิเตอร์สามารถใช้เงื่อนไขร่วมกันภายในโครงการ ใน แท็บพารามิเตอร์ ของคอนโซล Firebase คุณสามารถดูเปอร์เซ็นต์การดึงข้อมูลสำหรับค่าเงื่อนไขของพารามิเตอร์แต่ละตัวได้ เมตริกนี้ระบุเปอร์เซ็นต์ของคำขอในช่วง 24 ชั่วโมงล่าสุดที่ได้รับแต่ละค่า

ลำดับความสำคัญของค่าพารามิเตอร์

พารามิเตอร์อาจมีค่าเงื่อนไขหลายค่าที่เกี่ยวข้อง กฎต่อไปนี้จะกำหนดว่าค่าใดจะถูกดึงมาจาก Remote Config Server และค่าใดที่ใช้ในอินสแตนซ์ของแอป ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง:

ค่าพารามิเตอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ถูกเรียกตามรายการลำดับความสำคัญต่อไปนี้

 1. ขั้นแรก จะใช้ค่าเงื่อนไข หากมีเงื่อนไขที่ประเมิน true สำหรับอินสแตนซ์ของแอปหนึ่งๆ หากเงื่อนไขหลายข้อประเมิน true เงื่อนไขแรก (บนสุด) ที่แสดงใน UI ของคอนโซล Firebase จะมีความสำคัญกว่า และจะมีการระบุค่าเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขนั้นเมื่อแอปดึงค่าจากแบ็กเอนด์ คุณสามารถเปลี่ยนลำดับความสำคัญของเงื่อนไขได้โดยการลากและวางเงื่อนไขในแท็บ เงื่อนไข

 2. หากไม่มีค่าตามเงื่อนไขที่มีเงื่อนไขที่ประเมิน true ระบบจะระบุค่าเริ่มต้นฝั่งเซิร์ฟเวอร์เมื่อแอปดึงค่าจากแบ็กเอนด์ หากไม่มีพารามิเตอร์อยู่ในแบ็กเอนด์ หรือหากตั้งค่าดีฟอลต์เป็น Use in-app default ก็จะไม่มีการระบุค่าสำหรับพารามิเตอร์นั้นเมื่อแอพดึงค่า

ในแอปของคุณ ค่าพารามิเตอร์จะถูกส่งกลับโดยเมธอด get ตามรายการลำดับความสำคัญต่อไปนี้

 1. หากดึงค่าจากแบ็กเอนด์แล้วเปิดใช้งาน แอปจะใช้ค่าที่ดึงมา ค่าพารามิเตอร์ที่เปิดใช้งานจะคงอยู่
 2. หากไม่มีการดึงค่าจากแบ็กเอนด์ หรือหากไม่ได้เปิดใช้งานค่าที่ดึงมาจากแบ็กเอนด์การกำหนดค่าระยะไกล แอปจะใช้ค่าเริ่มต้นในแอป

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับและการตั้งค่าเริ่มต้น ดูที่ ดาวน์โหลดค่าเริ่มต้นเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกล

 3. หากไม่มีการตั้งค่าเริ่มต้นในแอป แอปจะใช้ค่าประเภทคงที่ (เช่น 0 สำหรับ int และ false สำหรับ boolean )

กราฟิกนี้สรุปวิธีการจัดลำดับความสำคัญของค่าพารามิเตอร์ในแบ็กเอนด์การกำหนดค่าระยะไกลและในแอปของคุณ:

แผนภาพแสดงโฟลว์ที่อธิบายโดยรายการลำดับด้านบน

ชนิดข้อมูลค่าพารามิเตอร์

การกำหนดค่าระยะไกลช่วยให้คุณเลือกประเภทข้อมูลสำหรับแต่ละพารามิเตอร์ และตรวจสอบความถูกต้องของค่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดกับประเภทนั้นก่อนการอัปเดตเทมเพลต ชนิดข้อมูลถูกจัดเก็บและส่งคืนในคำขอ getRemoteConfig

ประเภทที่รองรับในปัจจุบันคือ:

 • String
 • Boolean
 • Number
 • JSON

ใน UI ของคอนโซล Firebase คุณสามารถเลือกประเภทข้อมูลจากเมนูแบบเลื่อนลงถัดจากคีย์พารามิเตอร์ ในประเภท REST API สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ฟิลด์ value_type ภายในอ็อบเจ็กต์พารามิเตอร์

กลุ่มพารามิเตอร์

การกำหนดค่าระยะไกลช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มพารามิเตอร์เข้าด้วยกันสำหรับ UI และแบบจำลองทางจิตที่มีการจัดระเบียบมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องเปิดหรือปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องที่แตกต่างกันสามประเภทในขณะที่เปิดตัวคุณลักษณะการเข้าสู่ระบบใหม่ ด้วย Remote Config คุณสามารถสร้างพารามิเตอร์สามตัวเพื่อเปิดใช้งานประเภทตามต้องการ จากนั้นจัดระเบียบในกลุ่มชื่อ "เข้าสู่ระบบใหม่" โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มคำนำหน้าหรือการเรียงลำดับพิเศษ

คุณสามารถสร้างกลุ่มพารามิเตอร์โดยใช้คอนโซล Firebase หรือ Remote Config REST API กลุ่มพารามิเตอร์แต่ละกลุ่มที่คุณสร้างจะมีชื่อเฉพาะในเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกล เมื่อสร้างกลุ่มพารามิเตอร์ โปรดทราบว่า:

 • คุณสามารถรวมพารามิเตอร์ไว้ในกลุ่มเดียวเท่านั้นได้ตลอดเวลา และคีย์พารามิเตอร์จะต้องไม่ซ้ำกันในทุกพารามิเตอร์
 • ชื่อกลุ่มพารามิเตอร์จำกัดไว้ที่ 256 อักขระ
 • หากคุณใช้ทั้ง REST API และคอนโซล Firebase ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลอจิก REST API ได้รับการอัพเดตเพื่อจัดการกลุ่มพารามิเตอร์ในการเผยแพร่

สร้างหรือแก้ไขกลุ่มพารามิเตอร์โดยใช้คอนโซล Firebase

คุณจัดกลุ่มพารามิเตอร์ได้ในแท็บ พารามิเตอร์ ของคอนโซล Firebase หากต้องการสร้างหรือแก้ไขกลุ่ม:

 1. เลือก จัดการกลุ่ม
 2. เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับพารามิเตอร์ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือก ย้ายไปยังกลุ่ม
 3. เลือกกลุ่มที่มีอยู่ หรือสร้างกลุ่มใหม่โดยป้อนชื่อและคำอธิบาย แล้วเลือก สร้างกลุ่มใหม่ หลังจากที่คุณบันทึกกลุ่มแล้ว จะสามารถเผยแพร่กลุ่มได้โดยใช้ปุ่ม เผยแพร่การเปลี่ยนแปลง

สร้างกลุ่มโดยทางโปรแกรม

Remote Config REST API มีวิธีอัตโนมัติในการสร้างและเผยแพร่กลุ่มพารามิเตอร์ สมมติว่าคุณคุ้นเคยกับ REST และได้รับการตั้งค่าให้อนุญาตคำขอไปยัง API คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อจัดการกลุ่มทางโปรแกรม:

 1. ดึงแม่แบบปัจจุบัน
 2. เพิ่มออบเจ็กต์ JSON เพื่อแสดงกลุ่มพารามิเตอร์ของคุณ
 3. เผยแพร่กลุ่มพารามิเตอร์โดยใช้คำขอ HTTP PUT

อ็อบเจ็กต์ parameterGroups มีคีย์กลุ่ม พร้อมด้วยคำอธิบายที่ซ้อนกันและรายการพารามิเตอร์ที่จัดกลุ่ม โปรดทราบว่าแต่ละคีย์กลุ่มต้องไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่างเช่น นี่คือข้อความที่ตัดตอนมาจากการแก้ไขเทมเพลตที่เพิ่มกลุ่มพารามิเตอร์ "เมนูใหม่" ด้วยพารามิเตอร์ pumpkin_spice_season

{
 "parameters": {},
 "version": {
  "versionNumber": "1",

  …


 },
 "parameterGroups": {
  "new menu": {
   "description": "New Menu",
   "parameters": {
    "pumpkin_spice_season": {
     "defaultValue": {
      "value": "true"
     },
     "description": "Whether it's currently pumpkin spice season."
    }
   }
  }
 }
}

ประเภทกฎเงื่อนไข

ประเภทกฎต่อไปนี้รองรับในคอนโซล Firebase ฟังก์ชันที่เทียบเท่ามีอยู่ใน Remote Config REST API ตามรายละเอียดใน การอ้างอิงนิพจน์เงื่อนไข

ประเภทกฎ ผู้ประกอบการ มูลค่า บันทึก
แอป == เลือกจากรายการรหัสแอปสำหรับแอปที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Firebase ของคุณ เมื่อคุณเพิ่มแอปใน Firebase คุณจะต้องป้อนรหัสบันเดิลหรือชื่อแพ็กเกจ Android ที่กำหนดแอตทริบิวต์ที่เปิดเผยเป็น รหัสแอป ในกฎการกำหนดค่าระยะไกล

ใช้แอตทริบิวต์นี้ดังต่อไปนี้:
 • สำหรับแพลตฟอร์ม Apple: ใช้ CFBundleIdentifier ของแอป คุณสามารถค้นหา Bundle Identifier ได้ในแท็บ ทั่วไป สำหรับเป้าหมายหลักของแอปใน Xcode
 • สำหรับ Android: ใช้ applicationId ของแอป คุณสามารถค้นหารหัส applicationId ได้ในไฟล์ build.gradle ระดับแอปของคุณ
เวอร์ชันแอป สำหรับค่าสตริง:
ตรงเป๊ะ
ประกอบด้วย,
ไม่มี
นิพจน์ทั่วไป

สำหรับค่าตัวเลข:
=, ≠, >, ≥, <, ≤

ระบุเวอร์ชันของแอปที่จะกำหนดเป้าหมาย

ก่อนใช้กฎนี้ คุณต้องใช้กฎ รหัสแอป เพื่อเลือกแอป Android/Apple ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase

สำหรับแพลตฟอร์ม Apple: ใช้ CFBundleShortVersionString ของแอป

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอป Apple ของคุณใช้ Firebase Apple platforms SDK เวอร์ชัน 6.24.0 ขึ้นไป เนื่องจาก CFBundleShortVersionString ไม่ได้ถูกส่งในเวอร์ชันก่อนหน้า (ดู บันทึกประจำรุ่น )

สำหรับ Android: ใช้ชื่อเวอร์ชันของ แอ

การเปรียบเทียบสตริงสำหรับกฎนี้คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ เมื่อใช้ตัวดำเนินการ ตรงทั้งหมด , มี , ไม่มี , หรือ นิพจน์ทั่วไป คุณสามารถเลือกได้หลายค่า

เมื่อใช้ตัวดำเนิน การนิพจน์ทั่วไป คุณสามารถสร้างนิพจน์ทั่วไปในรูปแบบ RE2 นิพจน์ทั่วไปของคุณสามารถจับคู่สตริงเวอร์ชันเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วนได้ คุณยังสามารถใช้จุดยึด ^ และ $ เพื่อจับคู่จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด หรือทั้งหมดของสตริงเป้าหมาย

จำนวนสร้าง สำหรับค่าสตริง:
ตรงเป๊ะ
ประกอบด้วย,
ไม่มี
นิพจน์ทั่วไป

สำหรับค่าตัวเลข:
=, ≠, >, ≥, <, ≤

ระบุบิลด์ของแอปที่จะกำหนดเป้าหมาย

ก่อนใช้กฎนี้ คุณต้องใช้กฎ รหัสแอป เพื่อเลือกแอป Apple หรือ Android ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase

โอเปอเรเตอร์นี้ใช้ได้กับแอป Apple และ Android เท่านั้น มันสอดคล้องกับ CFBundleVersion ของแอปสำหรับ Apple และ versionCode สำหรับ Android การเปรียบเทียบสตริงสำหรับกฎนี้คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและใหญ่

เมื่อใช้ตัวดำเนินการ ตรงทั้งหมด , มี , ไม่มี , หรือ นิพจน์ทั่วไป คุณสามารถเลือกได้หลายค่า

เมื่อใช้ตัวดำเนิน การนิพจน์ทั่วไป คุณสามารถสร้างนิพจน์ทั่วไปในรูปแบบ RE2 นิพจน์ทั่วไปของคุณสามารถจับคู่สตริงเวอร์ชันเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วนได้ คุณยังสามารถใช้จุดยึด ^ และ $ เพื่อจับคู่จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด หรือทั้งหมดของสตริงเป้าหมาย

แพลตฟอร์ม == iOS
แอนดรอยด์
เว็บ
ระบบปฏิบัติการ ==

ระบุระบบปฏิบัติการที่จะกำหนดเป้าหมาย

ก่อนใช้กฎนี้ คุณต้องใช้กฎ รหัสแอป เพื่อเลือก เว็บแอป ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase

กฎนี้ประเมิน true สำหรับอินสแตนซ์ Web App ที่กำหนด หากระบบปฏิบัติการและเวอร์ชันตรงกับค่าเป้าหมายในรายการที่ระบุ
เบราว์เซอร์ ==

ระบุเบราว์เซอร์ที่จะกำหนดเป้าหมาย

ก่อนใช้กฎนี้ คุณต้องใช้กฎ รหัสแอป เพื่อเลือก เว็บแอป ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase

กฎนี้ประเมิน true สำหรับอินสแตนซ์ Web App ที่กำหนด หากเบราว์เซอร์และเวอร์ชันตรงกับค่าเป้าหมายในรายการที่ระบุ
หมวดหมู่อุปกรณ์ คือไม่ใช่ มือถือ กฎนี้จะประเมินว่าอุปกรณ์ที่เข้าถึงเว็บแอปของคุณเป็นแบบเคลื่อนที่หรือไม่ใช่แบบเคลื่อนที่ (เดสก์ท็อปหรือคอนโซล) กฎประเภทนี้ใช้ได้กับเว็บแอปเท่านั้น
ภาษา อยู่ใน เลือกหนึ่งหรือหลายภาษา กฎนี้จะประเมิน true สำหรับอินสแตนซ์ของแอปที่กำหนด หากอินสแตนซ์ของแอปนั้นได้รับการติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งในรายการ
ประเทศ/ภูมิภาค อยู่ใน เลือกภูมิภาคหรือประเทศอย่างน้อยหนึ่งแห่ง กฎนี้จะประเมิน true สำหรับอินสแตนซ์ของแอปหนึ่งๆ หากอินสแตนซ์นั้นอยู่ในภูมิภาคหรือประเทศใดๆ ในรายการ รหัสประเทศของอุปกรณ์ถูกกำหนดโดยใช้ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ในคำขอหรือรหัสประเทศที่กำหนดโดย Firebase Analytics (หากมีการแชร์ข้อมูล Analytics กับ Firebase)
ผู้ชมผู้ใช้ รวมอย่างน้อยหนึ่งรายการ เลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการจากรายการผู้ชม Google Analytics ที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับโครงการของคุณ

กฎนี้กำหนดให้ใช้กฎรหัสแอปเพื่อเลือกแอปที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase

หมายเหตุ: เนื่องจากผู้ชม Analytics จำนวนมากกำหนดโดยเหตุการณ์หรือพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับการกระทำของผู้ใช้แอป จึงอาจต้องใช้เวลาสักระยะกว่าที่กฎ ผู้ใช้ในผู้ชม จะมีผลกับอินสแตนซ์ของแอปหนึ่งๆ

คุณสมบัติของผู้ใช้ สำหรับค่าสตริง:
ประกอบด้วย,
ไม่มี
ตรงเป๊ะ
นิพจน์ทั่วไป

สำหรับค่าตัวเลข:
=, ≠, >, ≥, <, ≤

หมายเหตุ: บนไคลเอนต์ คุณสามารถตั้งค่าสตริงสำหรับคุณสมบัติผู้ใช้เท่านั้น สำหรับเงื่อนไขที่ใช้ตัวดำเนินการตัวเลข Remote Config จะแปลงค่าของคุณสมบัติผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเต็ม/ทศนิยม
เลือกจากรายการพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ Google Analytics ที่มี หากต้องการเรียนรู้วิธีใช้คุณสมบัติผู้ใช้เพื่อปรับแต่งแอปของคุณสำหรับกลุ่มฐานผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง โปรดดู การกำหนดค่าระยะไกลและคุณสมบัติผู้ใช้

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ โปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้:

เมื่อใช้ตัวดำเนินการ ตรงทั้งหมด , มี , ไม่มี หรือ นิพจน์ทั่วไป คุณสามารถเลือกได้หลายค่า

เมื่อใช้ตัวดำเนิน การนิพจน์ทั่วไป คุณสามารถสร้างนิพจน์ทั่วไปในรูปแบบ RE2 นิพจน์ทั่วไปของคุณสามารถจับคู่สตริงเวอร์ชันเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วนได้ คุณยังสามารถใช้จุดยึด ^ และ $ เพื่อจับคู่จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด หรือทั้งหมดของสตริงเป้าหมาย

หมายเหตุ: คุณสมบัติผู้ใช้ที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ ยังไม่พร้อมใช้งานเมื่อสร้างเงื่อนไขการกำหนดค่าระยะไกล
ผู้ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์แบบสุ่ม ตัวเลื่อน (ในคอนโซล Firebase REST API ใช้ <= , > และ between ตัวดำเนินการ) 0-100

ใช้ฟิลด์นี้เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงกับตัวอย่างสุ่มของอินสแตนซ์แอป (ที่มีขนาดตัวอย่างที่เล็กถึง .0001%) โดยใช้วิดเจ็ตตัวเลื่อนเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ใช้ (อินสแตนซ์ของแอป) ที่สับแบบสุ่มออกเป็นกลุ่ม

แต่ละอินสแตนซ์ของแอปจะถูกแมปอย่างต่อเนื่องกับจำนวนเต็มหรือเศษส่วนแบบสุ่ม ตาม เมล็ดพันธุ์ ที่กำหนดไว้ในโครงการนั้น

กฎจะใช้คีย์เริ่มต้น (แสดงเป็น Edit seed ในคอนโซล Firebase) เว้นแต่คุณจะแก้ไขค่า seed คุณสามารถเปลี่ยนกฎกลับไปใช้คีย์เริ่มต้นได้โดยการล้างข้อมูลในฟิลด์ Seed

หากต้องการจัดการกับอินสแตนซ์ของแอปเดียวกันอย่างสม่ำเสมอภายในช่วงเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด ให้ใช้ค่าเริ่มต้นเดียวกันในทุกเงื่อนไข หรือเลือกกลุ่มอินสแตนซ์แอปที่กำหนดแบบสุ่มใหม่สำหรับช่วงเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดโดยระบุเมล็ดพันธุ์ใหม่

ตัวอย่างเช่น หากต้องการสร้างเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกัน 2 เงื่อนไขซึ่งแต่ละเงื่อนไขใช้กับผู้ใช้แอป 5% ที่ไม่ทับซ้อนกัน คุณสามารถกำหนดค่าเงื่อนไขหนึ่งให้ตรงกับเปอร์เซ็นต์ระหว่าง 0% ถึง 5% และกำหนดค่าเงื่อนไขอื่นให้ตรงกับช่วงระหว่าง 5% ถึง 10% ในการอนุญาตให้ผู้ใช้บางคนสุ่มปรากฏในทั้งสองกลุ่ม ให้ใช้ค่าเริ่มต้นที่แตกต่างกันสำหรับกฎในแต่ละเงื่อนไข

ส่วนที่นำเข้า อยู่ใน เลือกกลุ่มที่นำเข้าอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม กฎนี้กำหนดให้ตั้งค่า กลุ่มที่นำเข้า แบบกำหนดเอง
วันเวลา ก่อนหลัง วันที่และเวลาที่ระบุ ทั้งในเขตเวลาของอุปกรณ์หรือเขตเวลาที่ระบุ เช่น "(GMT+11) เวลาซิดนีย์" เปรียบเทียบเวลาปัจจุบันกับเวลาดึงอุปกรณ์
เปิดครั้งแรก ก่อนหลัง วันที่และเวลาที่ระบุในเขตเวลาที่ระบุ

จับคู่ผู้ใช้ที่เปิดแอปเป้าหมายเป็นครั้งแรกภายในช่วงเวลาที่กำหนด

ต้องการ SDK ต่อไปนี้:

 • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
 • แพลตฟอร์ม Apple SDK v9.0.0+ หรือ Android SDK v21.1.1+ (Firebase BoM v30.3.0+)

รหัสการติดตั้ง อยู่ใน ระบุรหัสการติดตั้งตั้งแต่หนึ่งรหัสขึ้นไป (สูงสุด 50 รายการ) เพื่อกำหนดเป้าหมาย กฎนี้ประเมิน true สำหรับการติดตั้งที่ระบุ ถ้า ID ของการติดตั้งนั้นอยู่ในรายการค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

หากต้องการเรียนรู้วิธีขอรับ ID การติดตั้ง โปรดดู ที่ เรียกข้อมูลตัวระบุไคลเอ็นต์

การค้นหาพารามิเตอร์และเงื่อนไข

คุณสามารถค้นหาคีย์พารามิเตอร์ ค่าพารามิเตอร์ และเงื่อนไขของโปรเจ็กต์ได้จาก คอนโซล Firebase โดยใช้ช่องค้นหาที่ด้านบนของแท็บ Remote Config Parameters

ข้อจำกัดของพารามิเตอร์และเงื่อนไข

ภายในโปรเจ็กต์ Firebase คุณสามารถมีพารามิเตอร์ได้สูงสุด 2,000 รายการ และมีเงื่อนไขได้สูงสุด 500 รายการ คีย์พารามิเตอร์มีความยาวได้สูงสุด 256 อักขระ โดยต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายขีดล่างหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ (AZ, az) และอาจมีตัวเลขรวมอยู่ด้วย ความยาวทั้งหมดของสตริงค่าพารามิเตอร์ภายในโปรเจ็กต์ต้องไม่เกิน 1,000,000 อักขระ

การดูการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์และเงื่อนไข

คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกลได้จาก คอนโซล Firebase สำหรับพารามิเตอร์และเงื่อนไขแต่ละรายการ คุณสามารถ:

 • ดูชื่อของผู้ใช้ที่แก้ไขพารามิเตอร์หรือเงื่อนไขครั้งล่าสุด

 • หากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในวันเดียวกัน ให้ดูจำนวนนาทีหรือชั่วโมงที่ผ่านไปตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงเผยแพร่ไปยังเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกลที่ใช้งานอยู่

 • หากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหนึ่งวันหรือหลายวันที่ผ่านมา ให้ดูวันที่ที่การเปลี่ยนแปลงเผยแพร่ไปยังเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกลที่ใช้งานอยู่

การปรับปรุงพารามิเตอร์

ในหน้า พารามิเตอร์ การกำหนดค่าระยะไกล คอลัมน์ เผยแพร่ล่าสุด จะแสดงผู้ใช้คนล่าสุดที่แก้ไขแต่ละพารามิเตอร์และวันที่เผยแพร่ล่าสุดสำหรับการเปลี่ยนแปลง:

 • หากต้องการดูข้อมูลเมตาการเปลี่ยนแปลงสำหรับพารามิเตอร์ที่จัดกลุ่ม ให้ขยายกลุ่มพารามิเตอร์

 • หากต้องการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปน้อยตามวันที่เผยแพร่ ให้คลิกป้ายชื่อคอลัมน์ที่ เผยแพร่ล่าสุด

การปรับปรุงสภาพ

ในหน้า เงื่อนไข การกำหนดค่าระยะไกล คุณจะเห็นผู้ใช้คนล่าสุดที่แก้ไขเงื่อนไขและวันที่ที่พวกเขาแก้ไขถัดจาก แก้ไขล่าสุด ใต้แต่ละเงื่อนไข

ขั้นตอนถัดไป

หากต้องการเริ่มต้นกำหนดค่าโปรเจ็กต์ Firebase โปรดดูที่ ตั้งค่าโปรเจ็กต์ Firebase Remote Config