Pierwsze kroki z Laboratorium Firebase z poziomu konsoli Firebase

Z tego przewodnika dowiesz się, jak przeprowadzać testy iOS za pomocą konsoli Firebase.

Krok 1. Tworzenie projektu Firebase

Otwórz konsolę Firebase i utwórz nowy projekt Firebase, jeśli jeszcze go nie masz.

Krok 2. Prześlij i uruchom test

XCTest

 1. Otwórz Laboratorium w konsoli Firebase.

 2. Jeśli to Twój pierwszy test, kliknij Rozpocznij w sekcji iOS. Jeśli masz już przeprowadzany test, kliknij Przeprowadź test, a następnie wybierz Przeprowadź XCTest.

 3. Kliknij Przeglądaj i odszukaj utworzony przez siebie plik .zip.

 4. Zaznacz pole obok każdego urządzenia, wersji, orientacji i języka, które chcesz przetestować.

 5. (Opcjonalnie) Aby ułatwić sobie identyfikowanie i lokalizowanie macierzy testów w konsoli Firebase, możesz dodać do macierzy testów etykietę, wpisując jej nazwę w polu Etykieta macierzy (opcjonalnie).

 6. Kliknij Rozpocznij testy.

Test pętli gry

 1. Na stronie Laboratorium w konsoli Firebase kliknij Przeprowadź pierwszy test > Uruchom pętlę gry na iOS.

 2. W sekcji Przesyłanie aplikacji kliknij Przeglądaj i wybierz plik IPA aplikacji (jeśli jeszcze nie został wygenerowany, wygeneruj dla aplikacji plik IPA).

 3. (Opcjonalnie) Aby ułatwić sobie identyfikowanie i lokalizowanie macierzy testów w konsoli Firebase, możesz dodać do macierzy testów etykietę, wpisując jej nazwę w polu Etykieta macierzy (opcjonalnie).

 4. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz uruchomić kilka pętli (tzw. scenariusze) jednocześnie lub wybrać konkretne pętle, wpisz ich liczby w polu Scenariusze.

  Jeśli na przykład wpiszesz wartości „1–3, 5”, Laboratorium uruchomi pętle 1, 2, 3 i 5. Domyślnie (jeśli nie wprowadzisz niczego w polu Scenariusze), Laboratorium uruchamia tylko pętlę 1.

 5. W sekcji Urządzenia wybierz co najmniej 1 urządzenie fizyczne, na którym chcesz przetestować aplikację, a potem kliknij Rozpocznij testy.

Krok 3. Analizowanie wyników testu

Po rozpoczęciu testu automatycznie przekierujemy Cię na stronę jego wyników. Testy mogą potrwać kilka minut w zależności od liczby wybranych konfiguracji i ustawionego czasu oczekiwania testu. Po zakończeniu testów możesz przejrzeć ich wyniki. Więcej informacji o interpretowaniu wyników znajdziesz w sekcji Analizowanie wyników Laboratorium Firebase.