Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

Uruchom XCTest

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

W tym przewodniku opisano, jak przygotować XCTest do testowania w Firebase Test Lab.

Krok 1 : Skonfiguruj lokalizację danych pochodnych projektu

Xcode umieszcza skompilowane artefakty systemu iOS, w tym wszelkie testy, które zbudujesz, w katalogu danych pochodnych. Jeśli chcesz, możesz zachować domyślną lokalizację tego katalogu, ale często warto wybrać łatwiej dostępne miejsce na pliki, zwłaszcza jeśli zamierzasz często przeprowadzać testy w Test Lab:

 1. Otwórz swój projekt w Xcode.
 2. Na pasku menu macOS wybierz Plik > Ustawienia projektu...
 3. Zmień listę rozwijaną Dane pochodne z lokalizacji domyślnej na lokalizację niestandardową .
 4. W polu poniżej listy rozwijanej wybierz lokalizację, w której Xcode ma wyprowadzać testy.

Krok 2 : Zbuduj ogólny plik testowy

Test Lab przeprowadza testy jednostkowe i testy interfejsu użytkownika przy użyciu frameworka XCTest . Aby uruchomić testy XCTest swojej aplikacji na urządzeniach z laboratorium testowego, zbuduj ją do testowania na zwykłym urządzeniu z systemem iOS:

 1. Z listy rozwijanej urządzeń w górnej części okna obszaru roboczego Xcode wybierz opcję Ogólne urządzenie z systemem iOS.
 2. Na pasku menu systemu macOS wybierz pozycję Produkt > Kompiluj dla > Testowanie .

Krok 3 : spakuj aplikację do przesłania

Na koniec skompiluj i spakuj swój test do przesłania do Test Lab, kompresując wbudowane pliki testowe do pliku .zip .

 1. Aby zbudować swój XCTest, użyj następującego polecenia w terminalu:

  projekt

  xcodebuild -project PATH/TO/YOUR_WORKSPACE.xcodeproj \
  -scheme YOUR_SCHEME \
  -derivedDataPath FOLDER_WITH_TEST_OUTPUT \
  -sdk iphoneos build-for-testing

  obszar roboczy

  xcodebuild -workspace PATH/TO/YOUR_WORKSPACE.xcworkspace \
  -scheme YOUR_SCHEME \
  -derivedDataPath FOLDER_WITH_TEST_OUTPUT \
  -sdk iphoneos build-for-testing
 2. Po pomyślnym skompilowaniu testu spakuj go w celu przesłania do laboratorium testowego:

  cd FOLDER_WITH_TEST_OUTPUT/Build/Products : \
  zip -r MyTests.zip Debug-iphoneos  YOUR_SCHEME_iphoneosDEPLOYMENT_TARGET-arm64.xctestrun
  

Możesz również spakować test, ręcznie kompresując pliki testowe:

 1. Otwórz Finder i przejdź do katalogu wyznaczonego do wyprowadzania danych pochodnych.

 2. Otwórz folder wybrany dla swojego projektu, a następnie otwórz znajdujący się w nim folder Build/Products .

 3. Wybierz foldery Debug-iphoneos i PROJECT_NAME _iphoneos DEVELOPMENT_TARGET -arm64.xctestrun , a następnie skompresuj je.

Krok 4. (Opcjonalnie) Uruchom test lokalnie

Przed uruchomieniem testu w Test Lab możesz uruchomić go lokalnie za pomocą urządzenia podłączonego przez USB, aby sprawdzić jakość jego zachowania:

xcodebuild test-without-building \
  -xctestrun "Derived Data/Build/Products/YourApp.xctestrun" \
  -destination id=your-phone-id

Następne kroki

Prześlij i uruchom test w konsoli Firebase lub interfejsie wiersza polecenia gcloud .