Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

การแก้ปัญหาห้องปฏิบัติการทดสอบ

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

หน้านี้ให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาและคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียกใช้การทดสอบด้วย Firebase Test Lab หากคุณไม่พบสิ่งที่ต้องการหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้เข้าร่วม #test-lab channel บน Firebase Slack หรือติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Firebase

การแก้ไขปัญหา

คำถามที่พบบ่อย