Hướng dẫn: Tối ưu hoá tần suất quảng cáo trên AdMob

Bước 1: Sử dụng AdMob để tạo các biến thể đơn vị quảng cáo mới cho mục đích thử nghiệm


Giới thiệu: Tối ưu hoá tần suất quảng cáo AdMob bằng Firebase

Bước 1: Sử dụng AdMob để tạo các biến thể đơn vị quảng cáo mới cho mục đích thử nghiệm

Bước 2: Thiết lập thử nghiệm A/B trong bảng điều khiển của Firebase
Bước 3: Xử lý các giá trị thông số Cấu hình từ xa trong mã của ứng dụng
Bước 4: Bắt đầu thử nghiệm A/B và xem xét kết quả thử nghiệm trong bảng điều khiển của Firebase
Bước 5: Quyết định có triển khai định dạng quảng cáo mới hay không


Để bắt đầu, trước tiên, bạn cần tạo đơn vị quảng cáo mới rồi triển khai quảng cáo trong mã của ứng dụng.

Hướng dẫn này sử dụng định dạng quảng cáo quảng cáo xen kẽ làm trường hợp thử nghiệm mẫu. Tuy nhiên, khi đọc hướng dẫn này, hãy lưu ý rằng bạn có thể làm theo các bước tương tự để triển khai và thử nghiệm giới hạn tần suất cho các định dạng quảng cáo khác.

Tạo đơn vị quảng cáo

Giao diện người dùng của AdMob cho thấy cách tạo một đơn vị quảng cáo xen kẽ mới

 1. Trong tài khoản AdMob của bạn, hãy tạo một đơn vị quảng cáo Quảng cáo xen kẽ mới.

 2. Đặt giới hạn tần suất:

  1. Mở rộng mục Cài đặt nâng cao trong giao diện người dùng AdMob, rồi bật tính năng Giới hạn tần suất.

  2. Chỉ định tần suất quảng cáo mà bạn muốn thử nghiệm. Hãy chọn tần suất cao hơn tần suất dùng trong đơn vị quảng cáo hiện tại của bạn.

  Ví dụ: giả sử đơn vị quảng cáo xen kẽ hiện tại của bạn hiển thị 4 lượt hiển thị cho mỗi người dùng trong mỗi 10 phút, nhưng bạn muốn thử nghiệm xem liệu bạn có thể tăng giới hạn lên 6 lượt hiển thị cho mỗi người dùng trong mỗi 10 phút hay không.

  Bạn nên duy trì thời lượng (tức là "mỗi 10 phút") nhất quán giữa các đơn vị quảng cáo được so sánh. Tuy nhiên, các chế độ cài đặt đơn vị quảng cáo khác không quan trọng đối với hướng dẫn cụ thể này, vì vậy, hãy chọn chế độ cài đặt phù hợp với ứng dụng của bạn.

  Giao diện người dùng của AdMob cho thấy cách đặt giới hạn tần suất cho đơn vị quảng cáo mới
 3. Lặp lại các bước ở trên nếu bạn muốn thêm một đơn vị quảng cáo xen kẽ khác để thử nghiệm giới hạn tần suất cao hơn nữa. Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã tạo một đơn vị quảng cáo khác có 8 lượt hiển thị cho mỗi người dùng trong mỗi 10 phút.

Triển khai đơn vị quảng cáo

Giao diện người dùng AdMob hiển thị mã đơn vị quảng cáo mới và hướng dẫn tích hợp SDK

Sau khi bạn tạo từng đơn vị quảng cáo, AdMob sẽ cung cấp cho bạn mã đơn vị quảng cáo riêng biệt của đơn vị quảng cáo đó. Nhớ vị trí tìm mã đơn vị quảng cáo này trong tài khoản AdMob vì bạn sẽ cần mã này để triển khai quảng cáo trong ứng dụng của mình.

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tích hợp SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động (AdMob) và triển khai đơn vị quảng cáo mới vào ứng dụng của bạn.

Sau khi tạo 2 đơn vị quảng cáo xen kẽ mới, bạn sẽ thấy 3 đơn vị quảng cáo được liệt kê trong tài khoản AdMob của mình cho ứng dụng cụ thể này. Trong các bước tiếp theo của hướng dẫn này, bạn sẽ định cấu hình Firebase để sử dụng từng đơn vị quảng cáo này trong thử nghiệm A/B bằng cách sử dụng cùng một vị trí đặt quảng cáo.

Giao diện người dùng AdMob hiển thị tất cả đơn vị quảng cáo cho ứng dụng
Giới thiệu Bước 2: Thiết lập thử nghiệm A/B trong bảng điều khiển của Firebase