Samouczek: optymalizacja częstotliwości wyświetlania reklam w AdMob

Krok 4. Rozpocznij test A/B i sprawdź jego wyniki w konsoli Firebase


Wprowadzenie: optymalizacja częstotliwości wyświetlania reklam w AdMob za pomocą Firebase
Krok 1. Użyj AdMob, aby utworzyć nowe warianty jednostek reklamowych do testów
Krok 2. Skonfiguruj test A/B w konsoli Firebase
Krok 3. Obsługuj wartości parametrów Zdalnej konfiguracji w kodzie aplikacji

Krok 4. Rozpocznij test A/B i sprawdź jego wyniki w konsoli Firebase

Krok 5. Zdecyduj, czy chcesz wdrożyć nowy format reklamy


Gdy masz już wszystko skonfigurowane, możesz rozpocząć test A/B. W trakcie testu możesz przeglądać jego wyniki w konsoli Firebase.

Wdrażanie aplikacji i rozpoczynanie testu

  1. Gdy dodasz obsługę wartości parametrów Zdalnej konfiguracji (poprzedni krok), wdróż najnowsze kompilacje aplikacji, które je zawierają.

  2. Rozpocznij test A/B, klikając Rozpocznij eksperyment w konsoli Firebase.

Sprawdzanie wyników

  1. Testy A/B Firebase uruchomią Twój eksperyment. Po pokazaniu użytkownikom różnych wariantów w konsoli Firebase wyświetli się sugestia poprawy.

  2. Sprawdź skuteczność poszczególnych wariantów na podstawie danych wybranych podczas konfiguracji testu.

    Testy A/B Firebase wystawiają ocenę na podstawie wybranych przez Ciebie podstawowych danych, ale Testy A/B dostarczają też informacji o wszystkich innych wybranych danych dodatkowych. Dzięki temu możesz uwzględnić te dane dodatkowe podczas ostatecznej oceny skuteczności wariantu.

Na ilustracji poniżej widać przykład uruchomienia testowego z 4 wariantami, w tym z wartością bazową (zwróć uwagę, że w tym samouczku poprawiliśmy ten przebieg, używając tylko 3 wariantów). W tym przykładzie test A/B wykazał, że zwycięskim wariantem jest Wariant A ze względu na ulepszenia w podstawowych danych – Szacunkowe łączne przychody.

Interfejs konsoli Firebase z przykładowymi wynikami testu A/B
Krok 3. Obsługa wartości parametrów Zdalnej konfiguracji Krok 5. Decyzja o wdrożeniu nowego formatu reklamy