آموزش: بهینه سازی فرکانس تبلیغات AdMob

مرحله 5: تصمیم بگیرید که آیا قالب تبلیغات جدید را منتشر کنید یا خیر


مقدمه: فرکانس تبلیغات AdMob را با استفاده از Firebase بهینه کنید
مرحله 1: از AdMob برای ایجاد انواع واحدهای تبلیغاتی جدید برای آزمایش استفاده کنید
مرحله 2: تست A/B را در کنسول Firebase تنظیم کنید
مرحله 3: مقادیر پارامتر Remote Config را در کد برنامه خود مدیریت کنید
مرحله 4: تست A/B را شروع کنید و نتایج تست را در کنسول Firebase بررسی کنید

مرحله 5: تصمیم بگیرید که آیا قالب تبلیغات جدید را منتشر کنید یا خیر


پس از اجازه دادن به آزمایش برای چند روز یا هفته، برنامه شما احتمالاً داده‌های کافی برای Firebase برای ایجاد توصیه‌ها ارائه کرده است.

اگر Firebase A/B Testing مشخص کند که یکی از انواع با محدودیت فرکانس بالاتر برنده است، می‌توانید آن واحد تبلیغات را به همه کاربرانی که در معرض آزمایش قرار گرفته‌اند نشان دهید - فقط روی دکمه Roll out variant در صفحه تست A/B کلیک کنید. .

دکمه نمایش رابط کاربری کنسول Firebase برای ارائه یک نسخه برای کاربران انتخاب شده

از طرف دیگر، اگر Firebase یک برنده را تعیین کرد، می‌توانید آزمایش را پایان دهید، سپس مقدار پارامتر Remote Config را روی مقدار متغیر برنده تنظیم کنید. شما می توانید این تنظیمات را برای همه کاربران خود یا حتی زیر مجموعه ای از کاربران خود قرار دهید.

با این حال، اگر Firebase هنوز برنده مشخصی را مشخص نکرده است، می‌توانید آزمایش را برای جمع‌آوری داده‌های بیشتر ادامه دهید یا اگر آزمایش برای مدت طولانی و با نتایج غیرقابل قطعی اجرا شده است، آزمایش را پایان دهید.


و بس! شما آموزش بهینه سازی فرکانس تبلیغات با استفاده از Firebase را تکمیل کرده اید.
مرحله 4 : تست A/B را شروع کنید و نتایج آزمون را مرور کنید