Hướng dẫn: Tối ưu hoá tần suất quảng cáo trên AdMob

Bước 5: Quyết định xem có triển khai định dạng quảng cáo mới hay không


Giới thiệu: Tối ưu hoá tần suất quảng cáo AdMob bằng Firebase
Bước 1: Sử dụng AdMob để tạo các biến thể đơn vị quảng cáo mới cho mục đích thử nghiệm
Bước 2: Thiết lập thử nghiệm A/B trong bảng điều khiển của Firebase
Bước 3: Xử lý các giá trị thông số Cấu hình từ xa trong mã của ứng dụng
Bước 4: Bắt đầu thử nghiệm A/B và xem xét kết quả thử nghiệm trong bảng điều khiển của Firebase

Bước 5: Quyết định có triển khai định dạng quảng cáo mới hay không


Sau khi để thử nghiệm chạy trong vài ngày hoặc vài tuần, ứng dụng của bạn có thể đã cung cấp đủ dữ liệu để Firebase tạo các đề xuất.

Nếu tính năng Thử nghiệm A/B trong Firebase xác định rằng một trong những biến thể có giới hạn tần suất cao hơn là biến thể chiến thắng, thì bạn có thể bắt đầu hiển thị đơn vị quảng cáo đó cho tất cả những người dùng mà bạn thấy thử nghiệm – chỉ cần nhấp vào nút Triển khai biến thể trên trang Thử nghiệm A/B.

Giao diện người dùng của bảng điều khiển Firebase cho thấy nút để ra mắt một biến thể cho người dùng được chọn

Ngoài ra, nếu Firebase xác định biến thể chiến thắng, bạn có thể kết thúc thử nghiệm, sau đó đặt giá trị thông số Cấu hình từ xa thành giá trị của biến thể giành chiến thắng. Bạn có thể đặt chế độ này làm chế độ cài đặt cho tất cả người dùng hoặc thậm chí chỉ một nhóm nhỏ người dùng.

Tuy nhiên, nếu Firebase chưa xác định được biến thể chiến thắng rõ ràng, bạn có thể tiếp tục chạy thử nghiệm để thu thập thêm dữ liệu hoặc kết thúc thử nghiệm nếu thử nghiệm đã chạy trong một thời gian dài mà không có kết quả rõ ràng.


Chỉ vậy thôi! Bạn đã hoàn thành hướng dẫn về cách tối ưu hoá tần suất quảng cáo bằng Firebase.
Bước 4: Bắt đầu thử nghiệm A/B và xem lại kết quả thử nghiệm