บทแนะนํา: เพิ่มประสิทธิภาพความถี่ของโฆษณา AdMob โดยใช้ Firebase

ทดสอบความถี่ของโฆษณาต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่มีต่อรายได้และการคงผู้ใช้ไว้

บทแนะนำโซลูชัน

การเพิ่มประสิทธิภาพความถี่ของโฆษณาขณะที่คงประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มีคุณภาพสูงอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ Firebase มีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทดสอบและตัดสินใจเกี่ยวกับความถี่โฆษณาที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากข้อมูล

 • เมื่อใช้ Firebase คุณจะทำการทดสอบ A/B กับประสิทธิภาพของความถี่โฆษณาต่างๆ กับผู้ใช้กลุ่มย่อยขนาดเล็กได้

 • คุณดูผลการทดสอบและดูคำแนะนำจาก Firebase ได้ว่าความถี่ของโฆษณาใดมีประสิทธิภาพดีกว่ากันโดยมีผลกระทบต่อการเก็บรักษาน้อยที่สุด

 • เมื่อมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงน่าจะส่งผลดีได้ คุณก็นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับผู้ใช้จำนวนมากขึ้นได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

ในบทแนะนำแบบหลายขั้นตอนนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ Firebase เพื่อทดสอบความถี่สูงสุดต่างๆ สำหรับโฆษณา Google AdMob ในแอปของคุณ โดยใช้โฆษณาคั่นระหว่างหน้าเป็นตัวอย่างกรณีการทดสอบ แต่คุณสามารถคาดการณ์และใช้ขั้นตอนเดียวกันนี้เพื่อทดสอบการกำหนดความถี่สูงสุดสำหรับรูปแบบโฆษณาอื่นๆ

บทแนะนำนี้จะถือว่าคุณใช้ AdMob ในแอปอยู่แล้วและต้องการทดสอบว่าการเปลี่ยนแปลงความถี่ของหน่วยโฆษณาคั่นระหว่างหน้าจะส่งผลต่อรายได้หรือเมตริกอื่นๆ ของแอปหรือไม่ แต่ถ้าคุณยังไม่เคยใช้ AdMob ในแอปก็ไม่เป็นไร ขั้นตอนในบทแนะนำนี้ยังช่วยให้คุณเข้าใจความถี่ของโฆษณาที่คุณควรใช้ในแอป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีทางธุรกิจและคุณค่าของโซลูชันนี้ได้ในภาพรวมโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพความถี่ของโฆษณา AdMob

ผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ที่ใช้ในบทแนะนำนี้

Google AdMob

Google AdMob ช่วยให้คุณสร้างหน่วยโฆษณาที่มีความถี่ของโฆษณาหรืออัตรารีเฟรชต่างๆ ที่จะแสดงภายในแอปได้ เมื่อคุณลิงก์ AdMob กับ Firebase แล้ว AdMob จะส่งข้อมูลรายได้จากโฆษณาไปยัง Firebase เพื่อปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์โฆษณา

Google Analytics

Google Analytics ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมตริกการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ การคงผู้ใช้ไว้ และการสร้างรายได้ เช่น รายได้ทั้งหมด, รายได้จาก AdMob, รายได้จากการซื้อ และอื่นๆ อีกมากมาย และยังสร้างกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ใช้ได้ด้วย

การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase ช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงและปรับแต่งลักษณะการทำงานและรูปลักษณ์ของแอปสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการได้ในแบบไดนามิก โดยไม่ต้องเผยแพร่แอปเวอร์ชันใหม่ ในบทแนะนำนี้ คุณจะใช้พารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกลเพื่อควบคุมหน่วยโฆษณาที่จะแสดงแก่ผู้ใช้

Firebase A/B Testing

Firebase A/B Testing มีอินเทอร์เฟซและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อทำการทดสอบผลิตภัณฑ์และการทดสอบการตลาดในแอป โดยจะดูแลการกระจายตัวแปรการทดสอบให้แก่ผู้ใช้ แล้วทำการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อพิจารณาว่าตัวแปรการทดสอบมีประสิทธิภาพสูงกว่ากลุ่มควบคุมหรือไม่ โดยอิงจากเมตริกหลักที่คุณเลือก เช่น รายได้หรือการคงผู้ใช้ไว้


โฟลว์ชาร์ตแสดงโซลูชันและผลิตภัณฑ์ที่ใช้


ภาพรวมบทแนะนำ

ไปที่บทแนะนำแบบทีละขั้นตอนโดยตรง

 1. ใช้ AdMob เพื่อสร้างตัวแปรของหน่วยโฆษณาใหม่สำหรับการทดสอบ

  1. สร้างหน่วยโฆษณาคั่นระหว่างหน้าใหม่ 2 หน่วยใน AdMob

  2. ตั้งค่าการกำหนดความถี่สูงสุดของหน่วยโฆษณาแต่ละหน่วยเป็นค่าการแสดงผลต่อผู้ใช้ที่คุณต้องการทดสอบ

  3. ใช้ตำแหน่งหน่วยโฆษณาภายในโค้ดของแอป

 2. สร้างการทดสอบ A/B ในคอนโซล Firebase

  1. กำหนดข้อมูลพื้นฐานของการทดสอบ การกำหนดเป้าหมาย และเป้าหมายที่จะทำการทดสอบ

  2. กำหนดตัวแปรการทดสอบและตั้งค่าพารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกลที่จะควบคุมว่าจะให้หน่วยโฆษณาใดแสดงต่อผู้ใช้ในการทดสอบ

 3. จัดการค่าพารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกลในโค้ดของแอป

  1. ใช้พารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกลในแอป

  2. ใช้ตรรกะในการแสดงหน่วยโฆษณาตามค่าของพารามิเตอร์

 4. เริ่มการทดสอบ A/B และตรวจสอบผลการทดสอบในคอนโซล Firebase

  1. หลังจากเริ่มการทดสอบและปล่อยให้ทำงานเป็นเวลา 2-3 วันหรือ 2-3 สัปดาห์ ให้ตรวจสอบคอนโซล Firebase ว่าการทดสอบ A/B มีตัวแปรที่ชนะตามเป้าหมายหลักของการทดสอบ A/B หรือไม่

  2. ตรวจสอบผลกระทบต่อเมตริกรองสำหรับตัวแปรแต่ละรายการเพื่อให้แน่ใจว่าตัวแปรต่างๆ ไม่ทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบโดยไม่ตั้งใจต่อเมตริกเหล่านั้น

 5. ตัดสินใจว่าจะเปิดตัวหน่วยโฆษณาใหม่ที่ใช้ความถี่ของโฆษณาที่อัปเดตแล้วหรือไม่

  1. หากการทดสอบ A/B ตัดสินว่าตัวแปรที่แสดงรูปแบบโฆษณาใหม่คือผู้ชนะ คุณจะเริ่มแสดงรูปแบบโฆษณาต่อผู้ใช้ทั้งหมดที่กำหนดเป้าหมายในการทดสอบ ผู้ใช้ทั้งหมดของแอป หรือผู้ใช้บางส่วนได้

  2. หากยังไม่ได้ระบุผู้ชนะที่ชัดเจน คุณสามารถดำเนินการทดสอบต่อไปเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม หรือหยุดการทดสอบหากได้ทำงานมานานแล้วโดยไม่มีผลสรุปแน่ชัด

สิ่งที่ต้องมี

 • แอปของคุณ (โปรเจ็กต์ iOS, Android หรือ Unity)

 • แอปของคุณลงทะเบียนเป็นแอป Firebase ที่ลิงก์กับแอป AdMob แล้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

 • สิทธิ์เข้าถึงบัญชี AdMob ที่เชื่อมโยงของแอป โดยมีสิทธิ์สร้างหน่วยโฆษณาใหม่

 • สิทธิ์เข้าถึงโปรเจ็กต์ Firebase ที่เกี่ยวข้องของแอป พร้อมสิทธิ์ในการสร้างและจัดการการกำหนดค่าระยะไกลและการทดสอบ A/B รวมถึงการดู Google Analytics

 • IDE ที่ต้องการ

อภิธานศัพท์
ขั้นตอนที่ 1: ใช้ AdMob เพื่อสร้างตัวแปรใหม่ๆ ของหน่วยโฆษณา