บทช่วยสอน: เพิ่มประสิทธิภาพความถี่โฆษณา AdMob โดยใช้ Firebase

การทดสอบความถี่โฆษณาต่างๆ และผลกระทบต่อรายได้และการรักษาผู้ใช้

กวดวิชาโซลูชั่น

การเพิ่มประสิทธิภาพความถี่ของโฆษณาโดยรักษาประสบการณ์ของผู้ใช้คุณภาพสูงไว้อาจเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ Firebase มีเครื่องมือที่ช่วยคุณทดสอบและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลักเกี่ยวกับความถี่โฆษณาที่เหมาะสมที่สุด

 • เมื่อใช้ Firebase คุณจะทดสอบ A/B ประสิทธิภาพของความถี่โฆษณาต่างๆ กับผู้ใช้ กลุ่มเล็กๆ ได้

 • คุณสามารถสังเกตผลการทดสอบและตรวจสอบคำแนะนำจาก Firebase เกี่ยวกับความถี่ของโฆษณาที่ทำงานได้ดีกว่าโดยมีผลกระทบต่อการรักษาน้อยที่สุด

 • เมื่อคุณมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบในเชิงบวก คุณสามารถเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ใช้ของคุณมากขึ้นด้วยการคลิกปุ่ม

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

ในบทแนะนำแบบหลายขั้นตอนนี้ คุณจะได้เรียนรู้ วิธีใช้ Firebase เพื่อทดสอบความถี่สูงสุดต่างๆ สำหรับโฆษณา Google AdMob ในแอปของคุณ ใช้ โฆษณาคั่นระหว่างหน้า เป็นตัวอย่างกรณีทดสอบ แต่คุณสามารถคาดการณ์และใช้ขั้นตอนเดียวกันนี้เพื่อทดสอบการกำหนดความถี่สูงสุดสำหรับ รูปแบบโฆษณาอื่นๆ

บทแนะนำนี้อนุมานว่าคุณใช้ AdMob ในแอปอยู่แล้ว และต้องการทดสอบว่าการเปลี่ยนแปลง ความถี่ ของหน่วยโฆษณาคั่นระหว่างหน้าจะส่งผลต่อรายได้ของแอปหรือเมตริกอื่นๆ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ได้ใช้ AdMob ในแอปอยู่แล้ว ก็ไม่เป็นไร! ขั้นตอนในบทช่วยสอนนี้ยังช่วยให้คุณเข้าใจความถี่ของโฆษณาที่คุณควรใช้ในแอปของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีศึกษาทางธุรกิจและมูลค่าของโซลูชันนี้ใน ภาพรวมโซลูชัน ความถี่โฆษณา Optimize AdMob ของเรา

ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติที่ใช้ในบทช่วยสอนนี้

Google AdMob

Google AdMob ช่วยให้คุณสร้างหน่วยโฆษณาที่มีความถี่โฆษณาหรืออัตราการรีเฟรชที่หลากหลายซึ่งจะแสดงภายในแอปของคุณ เมื่อคุณเชื่อมโยง AdMob กับ Firebase แล้ว AdMob จะส่งข้อมูลรายได้จากโฆษณาไปยัง Firebase เพื่อปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์โฆษณา

Google Analytics

Google Analytics ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมตริกการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ การรักษาผู้ใช้ และการสร้างรายได้ เช่น รายได้รวม รายได้ AdMob รายได้จากการซื้อ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างผู้ชมและกลุ่มผู้ใช้

การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

การกำหนดค่า ระยะไกลของ Firebase ช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกและปรับแต่งการทำงานและรูปลักษณ์ของแอปสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการ โดยไม่ต้องเผยแพร่แอปเวอร์ชันใหม่ ในบทแนะนำนี้ คุณจะใช้พารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกลเพื่อควบคุมว่าหน่วยโฆษณาใดที่จะแสดงต่อผู้ใช้ของคุณ

การทดสอบ Firebase A/B

การทดสอบ Firebase A/B ให้อินเทอร์เฟซและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเรียกใช้การทดสอบผลิตภัณฑ์และการตลาดในแอปของคุณ โดยจะดูแลการกระจายรูปแบบการทดสอบไปยังผู้ใช้ จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อพิจารณาว่ารูปแบบการทดสอบนั้นมีประสิทธิภาพเหนือกว่ากลุ่มควบคุมโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดหลักที่คุณเลือก เช่น รายได้หรือการรักษาผู้ใช้


ผังงานของสารละลายและผลิตภัณฑ์ที่ใช้


ภาพรวมการสอน

ไปที่บทช่วยสอนทีละขั้นตอนโดยตรง

 1. ใช้ AdMob เพื่อสร้างหน่วยโฆษณารูปแบบใหม่สำหรับการทดสอบ

  1. สร้างหน่วยโฆษณาคั่นระหว่างหน้าใหม่ 2 หน่วยใน AdMob

  2. ตั้งค่าการ กำหนดความถี่สูงสุด ของแต่ละหน่วยโฆษณาเป็นค่าการแสดงผลต่อผู้ใช้ที่คุณต้องการทดสอบ

  3. ใช้ตำแหน่งของหน่วยโฆษณาภายในโค้ดของแอป

 2. ตั้งค่าการทดสอบ A/B ในคอนโซล Firebase

  1. กำหนดพื้นฐานการทดสอบ การกำหนดเป้าหมาย และเป้าหมายที่จะทำการทดสอบ

  2. กำหนดรูปแบบการทดสอบและตั้งค่าพารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกลที่จะควบคุมว่าหน่วยโฆษณาใดที่จะแสดงต่อผู้ใช้ในการทดสอบ

 3. จัดการค่าพารามิเตอร์ Remote Config ในโค้ดของแอป

  1. ใช้พารามิเตอร์ Remote Config ในแอปของคุณ

  2. ใช้ตรรกะในการแสดงหน่วยโฆษณาตามค่าของพารามิเตอร์

 4. เริ่มการทดสอบ A/B และตรวจสอบผลการทดสอบในคอนโซล Firebase

  1. หลังจากเริ่มการทดสอบและปล่อยให้ทำงานเป็นเวลาสองสามวันหรือหลายสัปดาห์ ให้ตรวจสอบคอนโซล Firebase ว่าการทดสอบ A/B มีรูปแบบที่ชนะตามเป้าหมายหลักของการทดสอบ A/B หรือไม่

  2. ตรวจสอบผลกระทบต่อเมตริกรองสำหรับรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการเพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดปลีกย่อยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบโดยไม่ได้ตั้งใจต่อเมตริกเหล่านั้น

 5. ตัดสินใจว่าจะเปิดตัวหน่วยโฆษณาใหม่ด้วยความถี่โฆษณาที่อัปเดตหรือไม่

  1. หากการทดสอบ A/B ตัดสินว่ารูปแบบที่แสดงรูปแบบโฆษณาใหม่เป็นผู้ชนะ คุณสามารถเริ่มแสดงรูปแบบโฆษณาต่อผู้ใช้ทั้งหมดที่กำหนดเป้าหมายในการทดสอบ ผู้ใช้แอปของคุณทั้งหมด หรือกลุ่มย่อยของผู้ใช้ของคุณ

  2. หากยังไม่สามารถระบุผู้ชนะที่ชัดเจน คุณสามารถทำการทดสอบต่อไปเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม หรือยุติการทดสอบหากได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานโดยได้ผลลัพธ์ที่สรุปไม่ได้

สิ่งที่คุณต้องการ

 • แอปของคุณเอง (iOS, Android หรือโครงการ Unity)

 • แอปของคุณลงทะเบียนเป็นแอป Firebase ที่เชื่อมโยงกับแอป AdMob ( เรียนรู้เพิ่มเติม )

 • เข้าถึงบัญชี AdMob ที่เชื่อมโยงกับแอปของคุณ โดยมีสิทธิ์สร้างหน่วยโฆษณาใหม่

 • เข้าถึงโปรเจ็กต์ Firebase ที่เชื่อมโยงของแอป โดยมีสิทธิ์สร้างและจัดการการกำหนดค่าระยะไกลและการทดสอบ A/B ตลอดจนดู Google Analytics

 • IDE . ที่คุณต้องการ

อภิธานศัพท์
ขั้นตอนที่ 1 : ใช้ AdMob เพื่อสร้างหน่วยโฆษณารูปแบบต่างๆ