Samouczek: optymalizacja częstotliwości wyświetlania reklam w AdMob za pomocą Firebase

testowanie różnych częstotliwości wyświetlania reklam i ich wpływu na przychody i utrzymanie użytkowników.

Samouczek rozwiązania

Optymalizowanie częstotliwości wyświetlania reklam przy jednoczesnym zapewnianiu użytkownikom wysokiej jakości reklam może być skomplikowane, ale Firebase oferuje narzędzia, które pomogą Ci przetestować częstotliwość reklam i podjąć na podstawie danych decyzje dotyczące optymalnej częstotliwości wyświetlania reklam.

 • Korzystając z Firebase, możesz przeprowadzać testy A/B skuteczności różnych częstotliwości wyświetlania reklam na niewielkim podzbiorze użytkowników.

 • Możesz obserwować wyniki testów i sprawdzać rekomendacje Firebase dotyczące tego, która częstotliwość wyświetlania reklam jest skuteczniejsza, przy minimalnym wpływie na utrzymanie użytkowników.

 • Gdy upewnisz się, że zmiany prawdopodobnie przyniosą korzyści, możesz je zastosować na większej liczbie użytkowników jednym kliknięciem.

Czego się nauczysz

Z tego wieloetapowego samouczka dowiesz się, jak za pomocą Firebase przetestować różne limity wyświetleń na użytkownika w przypadku reklam Google AdMob w Twojej aplikacji. W przykładowym przypadku wykorzystano reklamy pełnoekranowe, ale możesz przeprowadzić ekstrapolację i wykonać te same czynności, aby przetestować ograniczenie liczby wyświetleń w przypadku innych formatów reklam.

W tym samouczku zakładamy, że korzystasz już z AdMob w swojej aplikacji i chcesz sprawdzić, czy zmiana częstotliwości pełnoekranowej jednostki reklamowej będzie miała wpływ na przychody z aplikacji lub inne dane. Jeśli nie korzystasz jeszcze z AdMob w swojej aplikacji, nie szkodzi. Zawarte w nim kroki pomogą też Ci zrozumieć, jaką częstotliwość wyświetlania reklam w aplikacji najlepiej wykorzystać.

Dowiedz się więcej o przydatnych rozwiązaniach i zaletach tego rozwiązania w artykule Optymalizacja częstotliwości wyświetlania reklam w AdMob.

Usługi i funkcje używane w tym samouczku

Google AdMob

Google AdMob umożliwia tworzenie jednostek reklamowych o różnej częstotliwości wyświetlania reklam lub częstotliwości odświeżania, które będą wyświetlane w Twojej aplikacji. Gdy połączysz AdMob z Firebase, AdMob będzie przesyłać do Firebase informacje o przychodach z reklam, aby ulepszyć optymalizację strategii reklamowej.

Google Analytics

Google Analytics zapewnia wgląd w dane dotyczące zaangażowania, utrzymania użytkowników i przychodów, takie jak łączne przychody, przychody z AdMob, przychody z zakupów i wiele innych. Pozwala też tworzyć odbiorców i segmenty użytkowników.

Zdalna konfiguracja Firebase

Zdalna konfiguracja Firebase pozwala dynamicznie zmieniać działanie i wygląd aplikacji zgodnie z wybranymi segmentami użytkowników – bez publikowania nowej wersji aplikacji. W tym samouczku będziesz używać parametrów Zdalnej konfiguracji do kontrolowania, która jednostka reklamowa ma być widoczna dla użytkowników.

Testy A/B Firebase

Testy A/B Firebase mają interfejs i infrastrukturę do przeprowadzania eksperymentów produktowych i marketingowych w aplikacji. Zajmuje się dystrybucją wersji eksperymentu wśród użytkowników, a następnie przeprowadzaniem analiz statystycznych, aby określić, czy wariant eksperymentu jest skuteczniejszy od grupy kontrolnej na podstawie wybranego przez Ciebie kluczowego wskaźnika, np. przychodów czy utrzymania użytkowników.


Schemat blokowy rozwiązania i używanych produktów


Omówienie samouczka

Przejdź bezpośrednio do szczegółowego samouczka

 1. Utwórz w AdMob nowe warianty jednostek reklamowych do testowania

  1. Utwórz dwie nowe pełnoekranowe jednostki reklamowe w AdMob.

  2. W przypadku każdej jednostki reklamowej ustaw ograniczenie liczby wyświetleń na wartość wyświetleń na wartość użytkownika, którą chcesz przetestować.

  3. Zaimplementuj miejsca docelowe jednostek reklamowych w kodzie aplikacji.

 2. Konfiguracja testu A/B w konsoli Firebase

  1. Zdefiniuj podstawy testowania, kierowanie oraz cele, z którymi będzie się przeprowadzał test.

  2. Zdefiniuj warianty testowe i skonfiguruj parametr Zdalnej konfiguracji, który będzie kontrolować, która jednostka reklamowa będzie wyświetlana użytkownikom w teście.

 3. Obsługuj wartości parametrów Zdalnej konfiguracji w kodzie aplikacji

  1. Użyj parametru Zdalnej konfiguracji w aplikacji.

  2. Zaimplementuj obsługę wyświetlania jednostki reklamowej na podstawie wartości parametru.

 4. Rozpoczynanie testu A/B i sprawdzanie jego wyników w konsoli Firebase

  1. Po rozpoczęciu testu i poczekaniu przez kilka dni lub tygodni sprawdź w konsoli Firebase, czy w teście A/B występuje zwycięski wariant na podstawie głównego celu testu A/B.

  2. Sprawdź wpływ poszczególnych wariantów na dane dodatkowe, aby upewnić się, że warianty nie wywołały niezamierzonych negatywnych wpływu na te dane.

 5. Podjęcie decyzji o wdrożeniu nowej jednostki reklamowej ze zaktualizowaną częstotliwością wyświetlania reklam

  1. Jeśli testy A/B wykażą, że najlepszy jest wariant zawierający nowy format reklamy, możesz zacząć wyświetlać ten format reklamy wszystkim użytkownikom docelowym w eksperymencie, wszystkim użytkownikom aplikacji lub grupie użytkowników.

  2. Jeśli nie uda się jeszcze wytypować jednoznacznego zwycięzcy, możesz kontynuować eksperyment, aby zebrać więcej danych, albo zakończyć eksperyment, jeśli trwa od dłuższego czasu i uzyskuje niejednoznaczne wyniki.

Czego potrzebujesz

 • Twoja własna aplikacja (projekt na iOS, Androida lub Unity)

 • Twoja aplikacja zarejestrowana jako aplikacja Firebase połączona z aplikacją AdMob (więcej informacji).

 • dostęp do powiązanego z aplikacją konta AdMob i uprawnienia do tworzenia nowych jednostek reklamowych,

 • Dostęp do powiązanego projektu Firebase z uprawnieniami do tworzenia Zdalnej konfiguracji i Testów A/B oraz do zarządzania nimi, a także do wyświetlania danych z Google Analytics

 • Twoje preferowane IDE

Słowniczek
Krok 1. Użyj AdMob, aby utworzyć nowe warianty jednostek reklamowych