Thử nghiệm việc sử dụng các định dạng quảng cáo mới của AdMob trong Firebase

Tổng quan về giải pháp

Quá trình thử nghiệm việc sử dụng định dạng quảng cáo là gì?

Cho dù ứng dụng của bạn là doanh thu kết hợp hay mô hình thúc đẩy doanh thu từ quảng cáo, thì việc sử dụng nhiều định dạng quảng cáo có thể phức tạp.

Không phải định dạng quảng cáo nào cũng phù hợp với mọi ứng dụng và một số định dạng quảng cáo có thể hoạt động hiệu quả hơn tuỳ thuộc vào các thuộc tính ứng dụng. Khi triển khai một định dạng quảng cáo mới, bạn có thể lo ngại về tác động tiêu cực đến trải nghiệm người dùng hoặc tỷ lệ giữ chân người dùng, nhưng bạn cũng có thể muốn biết liệu bạn có thể tăng doanh thu và mức độ tương tác nếu định dạng quảng cáo mới được đo lường đúng cách.

Biểu đồ so sánh tỷ lệ giữ chân và doanh thu quảng cáo của các định dạng quảng cáo khác nhau với tần suất quảng cáo tăng lên
Hình 1: Định dạng quảng cáo tối ưu giúp tối đa hoá doanh thu mà không tác động nhiều đến tỷ lệ người dùng rời bỏ

Để giải quyết những khoảng trống này, Firebase cung cấp các công cụ giúp bạn thử nghiệm và sau đó đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu về việc áp dụng các định dạng quảng cáo mới:

 • Khi sử dụng Firebase, bạn có thể tiến hành thử nghiệm A/B hiệu suất của một định dạng quảng cáo mới với một một nhóm nhỏ người dùng.

 • Bạn có thể quan sát kết quả thử nghiệm và xem xét các đề xuất từ Firebase về việc liệu định dạng quảng cáo mới này có hoạt động tốt hơn định dạng quảng cáo hiện tại hay không.

 • Khi đã chắc chắn rằng những thay đổi này sẽ có khả năng tạo ra tác động tích cực, bạn có thể triển khai các thay đổi này cho nhiều người dùng hơn chỉ bằng một lần nhấp.

Trường hợp kinh doanh và giá trị

Trung bình, những nhà phát triển và nhà xuất bản sử dụng các công cụ của Google AdMob và Firebase để thêm một định dạng quảng cáo mới sẽ có mức tăng doanh thu đáng kể (lên đến 10 lần*) trong khi vẫn duy trì tỷ lệ giữ chân người dùng ổn định.

*Mức tăng doanh thu dựa trên kết quả của 8 nhà xuất bản lớn vào năm 2020.

Biểu trưng của Pomolo Games

Pomelo Games sử dụng Firebase để tăng doanh thu lên tới 35% mà không làm mất người chơi.

Biểu trưng của Qtonz

Qtonz sử dụng Firebase để giúp Doanh thu từ quảng cáo tăng gấp 4 lần và ARPDAU tăng 190%.

Triển khai giải pháp

Để triển khai giải pháp này, bạn có thể làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi (tìm thông tin tổng quan về hướng dẫn này ở phần sau của trang này).

Trong hướng dẫn nhiều bước này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng Firebase để thử nghiệm định dạng quảng cáo Google AdMob mới cho ứng dụng. Công cụ này sử dụng quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng làm ví dụ về trường hợp thử nghiệm, nhưng bạn có thể ngoại suy và sử dụng chính các bước này để thử nghiệm các định dạng quảng cáo khác.

Hướng dẫn này giả định rằng bạn đã sử dụng AdMob trong ứng dụng và bạn muốn thử nghiệm xem việc thêm một đơn vị quảng cáo khác (với định dạng quảng cáo mới) có tác động đến doanh thu hoặc các chỉ số khác của ứng dụng hay không. Tuy nhiên, nếu bạn chưa sử dụng AdMob trong ứng dụng của mình thì cũng không sao! Các bước trong hướng dẫn này cũng có thể giúp bạn hiểu liệu việc chỉ thêm đơn vị quảng cáo vào ứng dụng có tác động đến các chỉ số của ứng dụng hay không.

Sản phẩm và tính năng được sử dụng cho giải pháp này

Google AdMob

Google AdMob cho phép bạn tạo các biến thể đơn vị quảng cáo sẽ được phân phát trong ứng dụng của bạn. Khi bạn liên kết AdMob với Firebase, AdMob sẽ gửi thông tin về doanh thu từ quảng cáo đến Firebase để cải thiện khả năng tối ưu hoá chiến lược quảng cáo.

Google Analytics

Google Analytics cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các chỉ số về mức độ tương tác của người dùng, tỷ lệ giữ chân và khả năng kiếm tiền, chẳng hạn như tổng doanh thu, doanh thu AdMob, doanh thu từ giao dịch mua hàng và nhiều chỉ số khác. Tính năng này cũng giúp bạn tạo đối tượng và phân khúc người dùng.

Cấu hình từ xa Firebase

Cấu hình từ xa Firebase cho phép bạn linh hoạt thay đổi và tùy chỉnh hành vi cũng như giao diện của ứng dụng cho các phân khúc người dùng mong muốn – tất cả mà không cần phát hành phiên bản mới của ứng dụng. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ sử dụng các thông số Cấu hình từ xa để kiểm soát xem đơn vị quảng cáo mới có hiển thị cho người dùng hay không.

Thử nghiệm A/B trong Firebase

Thử nghiệm A/B trong Firebase cung cấp giao diện và cơ sở hạ tầng để chạy thử nghiệm sản phẩm và tiếp thị trong ứng dụng. Tính năng này đảm nhận việc phân phối các biến thể thử nghiệm cho người dùng, sau đó tiến hành phân tích thống kê để xác định xem biến thể thử nghiệm có hiệu quả hơn nhóm đối chứng hay không dựa trên chỉ số chính đã chọn, chẳng hạn như doanh thu hoặc tỷ lệ giữ chân người dùng.


Sơ đồ quy trình giải pháp và sản phẩm được sử dụng


Tổng quan về hướng dẫn giải pháp

Truy cập trực tiếp vào hướng dẫn từng bước

 1. Sử dụng AdMob để tạo một biến thể đơn vị quảng cáo mới để thử nghiệm

  1. Tạo một đơn vị quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng mới trong AdMob.

  2. Triển khai vị trí đơn vị quảng cáo trong mã của ứng dụng.

 2. Thiết lập thử nghiệm A/B trong bảng điều khiển của Firebase

  1. Xác định thông tin cơ bản về kiểm thử, tiêu chí nhắm mục tiêu và mục tiêu mà quy trình kiểm thử sẽ thực hiện.

  2. Xác định các biến thể thử nghiệm và thiết lập thông số Cấu hình từ xa sẽ kiểm soát việc có hiển thị đơn vị quảng cáo mới cho người dùng trong thử nghiệm hay không.

 3. Xử lý giá trị thông số Cấu hình từ xa trong mã của ứng dụng

  1. Sử dụng thông số Cấu hình từ xa trong ứng dụng của bạn.

  2. Triển khai logic để hiển thị đơn vị quảng cáo dựa trên giá trị của thông số.

 4. Bắt đầu thử nghiệm A/B và xem xét kết quả thử nghiệm trong bảng điều khiển của Firebase

  1. Sau khi bắt đầu thử nghiệm và cho phép chạy trong vài ngày hoặc vài tuần, hãy kiểm tra bảng điều khiển của Firebase để xem thử nghiệm A/B có biến thể chiến thắng dựa trên mục tiêu chính của thử nghiệm A/B hay không.

  2. Xem xét tác động đối với các chỉ số phụ của từng biến thể để đảm bảo các biến thể không gây ra tác động tiêu cực ngoài ý muốn đối với các chỉ số đó.

 5. Quyết định xem có triển khai định dạng quảng cáo mới hay không

  1. Nếu thử nghiệm A/B xác định rằng biến thể hiển thị định dạng quảng cáo mới là biến thể chiến thắng, thì bạn có thể bắt đầu hiển thị định dạng quảng cáo đó cho tất cả người dùng được nhắm mục tiêu trong thử nghiệm, tất cả người dùng ứng dụng của bạn hoặc cho một nhóm nhỏ người dùng.

  2. Nếu chưa xác định được biến thể hoạt động hiệu quả nhất rõ ràng, bạn có thể tiếp tục chạy thử nghiệm để thu thập thêm dữ liệu, hoặc kết thúc thử nghiệm nếu thử nghiệm đã chạy trong một thời gian dài mà không có kết quả rõ ràng.

Bảng thuật ngữ