Firebase'i kullanarak yeni AdMob reklam biçimlerinin benimsenmesini test edin

Çözüme genel bakış

Reklam biçimi benimseme testi nedir?

Uygulamanız ister hibrit gelir ister reklam geliri odaklı olsun, farklı reklam formatlarının benimsenmesi karmaşık olabilir.

Tüm reklam biçimleri her uygulamaya uygun olmayabilir ve bazı reklam biçimleri, uygulama özelliklerine bağlı olarak daha iyi performans gösterebilir. Yeni bir reklam biçimini uygularken, kullanıcı deneyimi veya elde tutma üzerindeki olumsuz etkiden endişe duyabilirsiniz, ancak aynı zamanda yeni bir reklam biçiminin uygun şekilde kullanılması durumunda geliri ve etkileşimi artırıp artıramayacağınızı da merak ediyor olabilirsiniz.

Artan reklam sıklığıyla farklı reklam biçimlerinin elde tutma ve reklam gelirini karşılaştıran grafik
Şekil 1 : Optimum reklam biçimi, kaybı minimum düzeyde etkileyerek geliri en üst düzeye çıkarır

Bu bilinmeyenleri çözmek için Firebase, yeni reklam biçimlerini benimseme konusunda test etmenize ve ardından veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olan araçlar sunar:

 • Firebase'i kullanarak yeni bir reklam biçiminin performansını küçük bir kullanıcı alt kümesiyle A/B testi yapabilirsiniz.

 • Yeni reklam biçiminin mevcut reklam biçiminden daha iyi performans gösterip göstermediğine ilişkin test sonuçlarını inceleyebilir ve Firebase'in önerilerini inceleyebilirsiniz.

 • Değişikliklerin olumlu bir etki yaratacağından emin olduğunuzda, tek bir tıklamayla değişiklikleri daha fazla kullanıcınıza sunabilirsiniz.

İş vakası ve değeri

Ortalama olarak, yeni bir reklam biçimi eklemek için Google AdMob ve Firebase araçlarını kullanan geliştiriciler ve yayıncılar, elde tutma oranını sabit tutarken gelirlerinde büyük artışlar (10 kata* kadar) elde ediyor.

* Gelir artışı, 2020 yılında 8 büyük yayıncının sonuçlarına dayanmaktadır.

Pomolo Oyunları logosu

Pomelo Games, oyuncu kaybetmeden gelirini %35'e kadar artırmak için Firebase'i kullanıyor.

Qtonz logosu

Qtonz, Reklam Gelirinde 4 kat artış ve ARPDAU'da %190 artış elde etmek için Firebase'i kullanıyor.

Çözümün uygulanması

Bu çözümü uygulamak için adım adım eğitimimizi takip edebilirsiniz (bu eğitime ilişkin genel bakışı bu sayfada daha sonra bulabilirsiniz).

Bu çok adımlı eğitimde, uygulamanız için yeni bir Google AdMob reklam biçimini test etmek amacıyla Firebase'i nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Örnek test senaryosu olarak ödüllü bir geçiş reklamı kullanır, ancak diğer reklam biçimlerini test etmek için tahminde bulunabilir ve aynı adımları kullanabilirsiniz.

Bu eğiticide, uygulamanızda AdMob'u zaten kullandığınız ve başka bir reklam birimi eklemenin (yeni bir reklam biçimiyle) uygulamanızın geliri veya diğer ölçümleri üzerinde bir etkisi olup olmayacağını test etmek istediğiniz varsayılmaktadır. Ancak uygulamanızda henüz AdMob'u kullanmıyorsanız sorun değil! Bu eğitimdeki adımlar, uygulamanıza yalnızca bir reklam birimi eklemenin uygulamanızın metrikleri üzerinde bir etkisi olup olmadığını anlamanıza da yardımcı olabilir.

Bu çözüm için kullanılan ürünler ve özellikler

Google AdMob

Google AdMob, uygulamanızda yayınlanacak reklam birimi çeşitleri oluşturmanıza olanak tanır. AdMob'u Firebase'e bağladığınızda AdMob, reklam stratejisi optimizasyonunu iyileştirmek için reklam geliri bilgilerini Firebase'e gönderir.

Google Analytics

Google Analytics, toplam gelir, AdMob geliri, satın alma geliri ve çok daha fazlası gibi kullanıcı etkileşimi, elde tutma ve para kazanma metrikleri hakkında size fikir verir. Ayrıca kullanıcı kitleleri ve segmentleri oluşturmanıza da olanak tanır.

Firebase Uzaktan Yapılandırması

Firebase Remote Config, uygulamanızın davranışını ve görünümünü istediğiniz kullanıcı segmentlerine göre dinamik olarak değiştirmenize ve özelleştirmenize olanak tanır; üstelik bunların tümünü, uygulamanızın yeni bir sürümünü yayınlamanıza gerek kalmadan yapar . Bu eğiticide, kullanıcılarınıza yeni bir reklam biriminin gösterilip gösterilmeyeceğini kontrol etmek için Remote Config parametrelerini kullanacaksınız.

Firebase A/B Testi

Firebase A/B Testing, uygulamanızda ürün ve pazarlama denemeleri yürütmek için arayüz ve altyapı sağlar. Deneme varyantlarının kullanıcılara dağıtılmasıyla ilgilenir ve ardından, gelir veya kullanıcıyı elde tutma gibi seçtiğiniz temel ölçüme göre bir deneme varyantının kontrol grubundan daha iyi performans gösterip göstermediğini belirlemek için istatistiksel analiz gerçekleştirir.


Kullanılan çözüm ve ürünlerin akış şeması


Çözüm eğitimine genel bakış

Doğrudan adım adım eğitime gidin

 1. Test amaçlı yeni bir reklam birimi çeşidi oluşturmak için AdMob'u kullanın

  1. AdMob'da yeni bir ödüllü geçiş reklamı birimi oluşturun.

  2. Reklam birimi yerleşimini uygulamanızın koduna uygulayın.

 2. Firebase konsolunda bir A/B testi ayarlayın

  1. Testin temellerini, hedeflemeyi ve testin çalışacağı hedefleri tanımlayın.

  2. Test varyantlarını tanımlayın ve yeni reklam biriminin testteki kullanıcılara gösterilip gösterilmeyeceğini kontrol edecek Remote Config parametresini ayarlayın.

 3. Uygulamanızın kodunda Remote Config parametre değerlerini kullanın

  1. Uygulamanızda Remote Config parametresini kullanın.

  2. Parametrenin değerine göre reklam birimini görüntüleme mantığını uygulayın.

 4. A/B testini başlatın ve test sonuçlarını Firebase konsolunda inceleyin

  1. Testi başlattıktan ve birkaç gün veya hafta boyunca çalışmasına izin verdikten sonra, Firebase konsolunu kontrol ederek A/B testinin, A/B testinin birincil hedefine göre kazanan bir varyantı olup olmadığını kontrol edin.

  2. Varyantların bu metrikler üzerinde istenmeyen olumsuz etkilere neden olmadığından emin olmak için her bir varyantın ikincil metrikler üzerindeki etkisini inceleyin.

 5. Yeni reklam biçimini kullanıma sunup sunmayacağınıza karar verin

  1. A/B Testi, yeni reklam biçimini gösteren varyantın kazanan olduğunu belirlerse reklam biçimini denemede hedeflenen tüm kullanıcılara, uygulamanızın tüm kullanıcılarına veya kullanıcılarınızın bir alt kümesine göstermeye başlayabilirsiniz.

  2. Açık bir kazanan henüz belirlenmediyse, daha fazla veri toplamak için denemeyi çalıştırmaya devam edebilir veya uzun süredir sonuçsuz sonuçlarla yürütülüyorsa denemeyi sonlandırabilirsiniz.

Sözlük