บทแนะนํา: ทดสอบการใช้รูปแบบโฆษณา AdMob ใหม่

ขั้นตอนที่ 2: สร้างการทดสอบ A/B ในคอนโซล Firebase


บทนำ: ทดสอบการใช้รูปแบบโฆษณา AdMob ใหม่ด้วย Firebase
ขั้นตอนที่ 1: ใช้ AdMob เพื่อสร้างตัวแปรหน่วยโฆษณาใหม่สำหรับการทดสอบ

ขั้นตอนที่ 2: สร้างการทดสอบ A/B ในคอนโซล Firebase

ขั้นตอนที่ 3: จัดการ ค่าพารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกลในโค้ดของแอป
ขั้นตอนที่ 4: เริ่มการทดสอบ A/B และตรวจสอบผลการทดสอบในคอนโซล Firebase
ขั้นตอนที่ 5: ตัดสินใจว่าจะเปิดตัวโฆษณารูปแบบใหม่หรือไม่


ตอนนี้คุณมีหน่วยโฆษณาใหม่ที่ใช้งานในแอปแล้ว คุณจะต้องตั้งค่าการทดสอบ A/B ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพของหน่วยโฆษณานี้ คุณจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการทดสอบรวมถึงเป้าหมายการทดสอบ นอกจากนี้คุณจะต้องกำหนดตัวแปรการทดสอบ (หน่วยโฆษณาต่างๆ ในแอป) และตั้งค่าพารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกลที่จะควบคุมการแสดงตัวแปรในแอปด้วย

Firebase A/B Testing ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้เพื่อทดสอบและวิเคราะห์ผลกระทบของการเพิ่มหน่วยโฆษณาลงในแอป

 • Firebase A/B Testing (ขั้นตอนนี้) — กำหนดเป้าหมายและพารามิเตอร์ ที่กำหนดค่าได้สำหรับการทดสอบของคุณ
 • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase (ขั้นตอนถัดไป) — เพิ่มตรรกะลงในโค้ดเพื่อจัดการการกำหนดค่าพารามิเตอร์
 • Google Analytics (ทำงานอยู่เบื้องหลัง) วัดผลกระทบของการกำหนดค่า

เริ่มการทดสอบ A/B ใหม่

หากต้องการเริ่มการทดสอบที่มีการควบคุมเพื่อใช้รูปแบบโฆษณาใหม่ ให้เริ่มจากการไปที่ส่วนการทดสอบ A/B ของคอนโซล Firebase คลิกสร้างการทดสอบ แล้วเลือกการกำหนดค่าระยะไกล

ตั้งค่าการทดสอบ A/B

ตั้งค่าพื้นฐาน

ในส่วนพื้นฐาน ให้กำหนดชื่อการทดสอบและระบุคำอธิบายการทดสอบ

UI ของคอนโซล Firebase ที่แสดงวิธีตั้งค่าพื้นฐานของการทดสอบ A/B

ตั้งค่าการกำหนดเป้าหมาย

 1. ในส่วนการกำหนดเป้าหมาย ให้เลือกแอป iOS หรือ Android ที่จะกำหนดเป้าหมายการทดสอบ

 2. กำหนดเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่จะเห็นการทดสอบ สำหรับบทแนะนำนี้ หน่วยโฆษณาใหม่จะได้รับการทดสอบกับผู้ใช้ 10% โปรดทราบว่า ไม่ได้หมายความว่าผู้ใช้ทั้งหมด 10% จะเห็นรูปแบบโฆษณาใหม่ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ 10% จะเข้าร่วมการทดสอบเพื่อดูหรือไม่เห็นรูปแบบโฆษณาใหม่

  ปล่อยการตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมดให้เป็นค่าเริ่มต้น

UI ของคอนโซล Firebase ที่แสดงวิธีตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายของการทดสอบ A/B

ตั้งเป้าหมาย

การทดสอบ A/B ของ Firebase จะติดตามเมตริกหลักเพื่อระบุตัวแปรที่ชนะ แต่ก็ให้คุณเพิ่มเมตริกรองเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของการกำหนดค่าต่างๆ ที่มีต่อปัจจัยสำคัญอื่นๆ ของแอปได้ด้วย

 1. สำหรับบทแนะนำนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพรายได้โดยประมาณจาก AdMob เป็นเป้าหมายหลัก ให้เลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง

 2. (ไม่บังคับ) หากคุณต้องการให้การทดสอบ A/B ติดตามเมตริกเพิ่มเติม เช่น รายได้รวมโดยประมาณหรืออัตราการคงผู้ใช้ไว้ ให้เลือกเมตริกเหล่านั้นโดยคลิกเพิ่มเมตริก

UI ของคอนโซล Firebase ที่แสดงวิธีตั้งค่าเป้าหมายของการทดสอบ A/B

ตั้งค่าตัวแปร

ขั้นตอนสุดท้ายของการกำหนดค่าการทดสอบ A/B คือการกำหนดพารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกลที่ควบคุมว่าหน่วยโฆษณาใหม่จะแสดงต่อผู้ใช้หรือไม่

 1. ในส่วนตัวแปร ให้สร้างพารามิเตอร์ใหม่ชื่อ SHOW_NEW_AD_KEY โดยพิมพ์พารามิเตอร์ในช่องพารามิเตอร์ของการ์ดเกณฑ์พื้นฐาน

 2. ตั้งค่าส่วนตัวแปรให้เสร็จโดยใช้การตั้งค่าต่อไปนี้สำหรับพารามิเตอร์ SHOW_NEW_AD_KEY

  • ตัวแปรเกณฑ์พื้นฐาน: ตั้งค่าค่าเป็น false (ซึ่งหมายความว่าไม่แสดงรูปแบบโฆษณาใหม่)
  • ตัวแปร A มีการตั้งค่าค่าเป็น true (ซึ่งหมายความว่าแสดงรูปแบบโฆษณาใหม่)

  ในบทแนะนำนี้ ตัวแปรเกณฑ์พื้นฐานจะไม่แสดงรูปแบบโฆษณาใหม่ต่อผู้ใช้เลย แต่ตัวแปรตัวแปร A จะแสดงรูปแบบโฆษณาใหม่ต่อผู้ใช้กลุ่มเล็กๆ ซึ่งควบคุมโดยค่าบูลีนของพารามิเตอร์ ค่าเหล่านี้กำหนดไว้ใน Firebase A/B Testing แต่จริงๆ แล้วเป็นการกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase ซึ่งจะส่งค่าเหล่านี้ไปยังโค้ดของแอปเพื่อจัดการ คุณจะได้ใช้ การกำหนดค่าระยะไกลในขั้นตอนถัดไป

UI ของคอนโซล Firebase ที่แสดงวิธีตั้งค่าตัวแปรของการทดสอบ A/B

คลิกตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าตั้งค่าการทดสอบตามที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม ก่อนเริ่มการทดสอบ คุณต้องกำหนดว่าจะให้โค้ดของแอปโต้ตอบกับค่าพารามิเตอร์ true หรือ false ที่ได้รับจาก Firebase อย่างไร ทำขั้นตอนถัดไปเพื่อใช้วิธีที่การกำหนดค่าระยะไกลจัดการพารามิเตอร์ SHOW_NEW_AD_KEY
ขั้นตอนที่ 1: ใช้ AdMob เพื่อสร้างตัวแปรหน่วยโฆษณาใหม่ ขั้นตอนที่ 3: จัดการค่าพารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกล