Samouczek: testowanie nowych formatów reklam AdMob

Krok 5. Podjęcie decyzji o wdrożeniu nowego formatu reklamy


Wprowadzenie: przetestowanie wdrożenia nowego formatu reklamy AdMob za pomocą Firebase
Krok 1. Utwórz w AdMob nowy wariant jednostki reklamowej na potrzeby testów
Krok 2. Skonfiguruj test A/B w konsoli Firebase
Krok 3. Obsługuj wartości parametrów Zdalnej konfiguracji w kodzie aplikacji
Krok 4. Rozpocznij test A/B i sprawdź jego wyniki w konsoli Firebase

Krok 5. Zdecyduj, czy chcesz wdrożyć nowy format reklamy


Po kilku dniach lub tygodniach od uruchomienia aplikacji Twoja aplikacja prawdopodobnie dostarczyła już wystarczającej ilości danych, aby Firebase mogła wygenerować rekomendacje.

Gdy Testy A/B Firebase wykażą, że najlepszy jest wariant zawierający nowy format reklamy, możesz zacząć wyświetlać ten format reklamy wszystkim użytkownikom, którzy mieli kontakt z eksperymentem. Wystarczy, że na stronie Testy A/B klikniesz przycisk Wdróż wariant.

Interfejs konsoli Firebase z przyciskiem wdrażania wariantu u wybranych użytkowników

Gdy Firebase ustali zwycięzcę, możesz zakończyć eksperyment, a następnie ustawić wartość parametru Zdalnej konfiguracji na wartość zwycięskiego wariantu. Możesz wybrać to ustawienie dla wszystkich użytkowników lub tylko dla określonej grupy użytkowników.

Jeśli jednak usługa Firebase nie wyłoni jeszcze jednoznacznego zwycięzcy, możesz kontynuować eksperyment, aby zebrać więcej danych, lub zakończyć eksperyment, jeśli trwa od dłuższego czasu i uzyskuje niejednoznaczne wyniki.


To wszystko. Masz już za sobą samouczek testowania nowych formatów reklam za pomocą Firebase.
Krok 4. Rozpocznij test A/B i sprawdź jego wyniki