Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Khắc phục sự cố trong Phòng thí nghiệm kiểm tra

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trang này cung cấp trợ giúp khắc phục sự cố và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về việc chạy thử nghiệm với Phòng thí nghiệm kiểm tra Firebase. Nếu bạn không thể tìm thấy những gì mình đang tìm kiếm hoặc cần trợ giúp thêm, hãy tham gia kênh #test-lab trên Firebase Slack hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Firebase .

Xử lý sự cố

Các câu hỏi thường gặp