Zacznij korzystać z AdMob w swoim projekcie na iOS

Ten krótki przewodnik jest przeznaczony dla wydawców i deweloperów, którzy chcą korzystać z AdMob do zarabiania na aplikacji utworzonej za pomocą Firebase. Jeśli nie planujesz dodawać Firebase do swojej aplikacji, zapoznaj się z samodzielnym przewodnikiem AdMob.

Poznaj wszystkie zalety korzystania z AdMob, Firebase i Google Analytics razem.

Zanim zaczniesz

 • Jeśli nie masz jeszcze projektu Firebase ani aplikacji Firebase, wykonaj czynności opisane w przewodniku Firebase dla początkujących: Dodawanie Firebase do projektu iOS.

 • Sprawdź, czy w projekcie Firebase włączona jest usługa Google Analytics:

  • Jeśli tworzysz nowy projekt Firebase, włącz Google Analytics w trakcie procesu tworzenia projektu.

  • Jeśli masz projekt Firebase bez włączonego Google Analytics, możesz włączyć Google Analytics na karcie Integracje w sekcji > Ustawienia projektu.

Krok 1. Skonfiguruj aplikację na koncie AdMob

 1. Zarejestruj aplikację jako aplikację AdMob.

  1. Zaloguj się lub zarejestruj konto AdMob.

  2. Zarejestruj swoją aplikację w AdMob. Wykonanie tego kroku utworzy aplikację AdMob z unikalnym identyfikatorem aplikacji AdMob, który będzie Ci potrzebny w dalszej części tego przewodnika.

  Poprosimy Cię o dodanie pakietu SDK do reklam mobilnych do aplikacji. Szczegółowe instrukcje dotyczące tego zadania znajdziesz w dalszej części tego przewodnika.

 2. Połącz aplikację AdMob z aplikacją Firebase.

  Ten krok jest opcjonalny, ale zdecydowanie zalecany. Dowiedz się więcej o zaletach włączania danych o użytkownikach i łączenia aplikacji AdMob z Firebase.

  W panelu Aplikacje na koncie AdMob wykonaj te 2 czynności:

  1. Włącz dane o użytkownikach, aby umożliwić AdMob przetwarzanie i wyświetlanie wybranych danych analitycznych na koncie AdMob. Wymagane jest też połączenie aplikacji AdMob z Firebase.

  2. Połącz aplikację AdMob z istniejącym projektem Firebase i aplikacją Firebase.

   Wpisz ten sam identyfikator pakietu co dla aplikacji w Firebase. Identyfikator pakietu aplikacji Firebase znajdziesz na karcie Twoje aplikacje w sekcji > Ustawienia projektu.

Krok 2. Dodaj identyfikator aplikacji AdMob do pliku Info.plist

W pliku Info.plist aplikacji dodaj klucz GADApplicationIdentifier z wartością ciągu identyfikatora aplikacji AdMob.

Możesz wprowadzić tę zmianę automatycznie:

<!-- Sample AdMob App ID: ca-app-pub-3940256099942544~1458002511 -->
<key>GADApplicationIdentifier</key>
<string>ADMOB_APP_ID</string>

Możesz też edytować ją w edytorze listy właściwości:

Edytujący listę właściwości

Krok 3. Dodaj i zainicjuj pakiet SDK do reklam mobilnych

 1. Dodaj zależność z pakietem SDK do reklam mobilnych Google do pliku Podfile projektu:

  pod 'Google-Mobile-Ads-SDK'
  
 2. Przed wczytaniem reklam wywołaj metodę startWithCompletionHandler: w GADMobileAds.sharedInstance.

  To wywołanie inicjuje pakiet SDK i wywołuje moduł obsługi uzupełniania po zakończeniu inicjowania (lub po upływie 30-sekundowego czasu oczekiwania). Wywołuj tę metodę tylko raz i jak najwcześniej, najlepiej przy uruchamianiu aplikacji, ale po zainicjowaniu Firebase.

  Oto przykład wywołania metody startWithCompletionHandler: w AppDelegate:

  Swift

  import Firebase
  import GoogleMobileAds
  ...
  
  @UIApplicationMain
  class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {
  
   var window: UIWindow?
  
   func application(_ application: UIApplication,
     didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {
  
    // Use Firebase library to configure APIs.
    FirebaseApp.configure()
  
    // Initialize the Google Mobile Ads SDK.
    GADMobileAds.sharedInstance().start(completionHandler: nil)
  
    return true
   }
  
  }
  

  Objective-C

  @import Firebase;
  @import GoogleMobileAds;
  ...
  
  @implementation AppDelegate
  
  - (BOOL)application:(UIApplication *)application
    didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
   // Use Firebase library to configure APIs.
   [FIRApp configure];
   // Initialize the Google Mobile Ads SDK.
   [[GADMobileAds sharedInstance] startWithCompletionHandler:nil];
   return YES;
  }
  
  @end
  

Krok 4. Wyświetl dane o użytkownikach i dane analityczne

Po zainicjowaniu pakiet SDK do reklam mobilnych zacznie automatycznie rejestrować z Twojej aplikacji zdarzenia analityczne i właściwości użytkownika. Możesz wyświetlać te dane bez dodawania dodatkowego kodu do aplikacji ani implementowania reklam. Oto gdzie możesz zobaczyć te dane analityczne:

Pamiętaj, że aby lepiej odzwierciedlić dane ARPU i ARPPU, możesz przy obliczaniu przychodów uwzględniać dane z niestandardowego zdarzenia Analytics o nazwie ecommerce_purchase (dowiedz się, jak to zrobić).

Krok 5. (Opcjonalnie) Użyj dodatkowych funkcji Google Analytics i Firebase

Skorzystaj z dodatkowych możliwości i funkcji, by zwiększyć przychody z aplikacji i zaangażowanie użytkowników:

 • Optymalizowanie zarabiania na reklamach w aplikacji

  Wypróbuj różne formaty reklam lub konfiguracje na niewielkiej grupie użytkowników, a potem na podstawie danych podejmuj decyzje dotyczące implementacji reklamy dla wszystkich użytkowników. Więcej informacji znajdziesz w tych samouczkach:

Krok 6. Wybierz format reklamy do zaimplementowania w aplikacji

AdMob oferuje wiele różnych formatów reklam, możesz więc wybrać format, który najlepiej pasuje do wrażeń użytkowników Twojej aplikacji. Kliknij przycisk formatu reklamy, aby wyświetlić szczegółowe instrukcje implementacji w dokumentacji AdMob.

Prostokątne reklamy wyświetlane u góry lub u dołu ekranu urządzenia

Banery reklamowe pozostają na ekranie, gdy użytkownicy wchodzą w interakcję z aplikacją i mogą odświeżać się automatycznie po upływie określonego czasu. Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z reklam mobilnych, powinien on być dla Ciebie przydatnym punktem wyjścia.

Wdrażanie banerów reklamowych

Pełnoekranowa

Reklamy pełnoekranowe zasłaniające interfejs aplikacji do momentu zamknięcia przez użytkownika

Reklamy pełnoekranowe najlepiej działają w naturalnych przerwach w procesie działania aplikacji, np. między poziomami gry lub tuż po ukończeniu zadania.

Zastosuj reklamy pełnoekranowe

Natywny

Reklamy możliwe do dostosowania, które pasują do wyglądu i stylu Twojej aplikacji

Reklamy natywne to format reklamy oparty na komponentach. To Ty decydujesz, jak i gdzie będą rozmieszczane reklamy natywne, aby ich układ był bardziej spójny z projektem aplikacji. Dobierając czcionki, kolory i inne szczegóły, możesz utworzyć naturalne, dyskretne prezentacje reklamowe, które wzbogacą wrażenia użytkowników.

Wdróż zaawansowane reklamy natywne

Z nagrodą

Reklamy nagradzające użytkowników za oglądanie krótkich filmów, wchodzenie w interakcje z reklamami demonstracyjnymi gry i ankietami

Reklamy z nagrodą mogą pomóc użytkownikom w zarabianiu na bezpłatnych grach.

Wdrażanie reklam z nagrodą Wdrażanie reklam z nagrodą (nowe interfejsy API)