Google Analytics'i kullanmaya başlama

Bu hızlı başlangıç kılavuzu, Google Analytics'i uygulamanıza nasıl ekleyeceğinizi ve etkinlikleri günlüğe nasıl kaydetmeye başlayacağınızı gösterir.

Google Analytics, uygulamanız için kullanım ve davranış verilerini toplar. SDK, iki temel bilgi türünü günlüğe kaydeder:

 • Etkinlikler: Uygulamanızda olup bitenler (ör. kullanıcı işlemleri, sistem etkinlikleri veya hatalar)
 • Kullanıcı özellikleri: Dil tercihi veya coğrafi konum gibi kullanıcı tabanınızın segmentlerini tanımlamak için tanımladığınız özellikler.

Analytics bazı etkinlikleri ve kullanıcı özelliklerini otomatik olarak günlüğe kaydeder. Bunları etkinleştirmek için herhangi bir kod eklemeniz gerekmez.

Başlamadan önce

Henüz yapmadıysanız Firebase'i Android projenize ekleyin ve Firebase projenizde Google Analytics'in etkinleştirildiğinden emin olun:

 • Yeni bir Firebase projesi oluşturuyorsanız proje oluşturma iş akışı sırasında Google Analytics'i etkinleştirin.

 • Google Analytics'in etkinleştirilmediği mevcut bir Firebase projesini kullanıyorsanız > Proje ayarları sayfanızdaki Entegrasyonlar sekmesine giderek projeyi etkinleştirin.

Projenizde Google Analytics'i etkinleştirdiğinizde Firebase uygulamalarınız Google Analytics veri akışlarına bağlanır.

Analytics SDK'sını uygulamanıza ekleyin

 1. Modül (uygulama düzeyinde) Gradle dosyanıza (genellikle <project>/<app-module>/build.gradle.kts veya <project>/<app-module>/build.gradle), Android için Analytics kitaplığına bağımlılığı ekleyin. Kitaplık sürümünü kontrol etmek için Firebase Android BoM'u kullanmanızı öneririz.

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.2"))
  
    // Add the dependency for the Analytics library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-analytics")
  }
  

  Firebase Android BoM kullanıldığında uygulamanız Firebase Android kitaplıklarının her zaman uyumlu sürümlerini kullanır.

  (Alternatif) BoM'u kullanmadan Firebase kitaplığı bağımlılıklarını ekleme

  Firebase BoM'yi kullanmamayı seçerseniz her Firebase kitaplığı sürümünü bağımlılık satırında belirtmeniz gerekir.

  Uygulamanızda birden fazla Firebase kitaplığı kullanıyorsanız kitaplık sürümlerini yönetmek için BoM kullanmanızı önemle tavsiye ederiz. Böylece tüm sürümlerin uyumlu olması sağlanır.

  dependencies {
    // Add the dependency for the Analytics library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.2")
  }
  
  Kotlin'e özel bir kitaplık modülü mü arıyorsunuz? Ekim 2023'ten (Firebase BoM 32.5.0) itibaren, hem Kotlin hem de Java geliştiricileri ana kitaplık modülüne bağlı olabilir (ayrıntılar için Bu girişimle ilgili SSS bölümüne bakın).

 2. Etkinliğinizin üstünde com.google.firebase.analytics.FirebaseAnalytics nesnesini tanımlayın:

  Kotlin+KTX

  private lateinit var firebaseAnalytics: FirebaseAnalytics

  Java

  private FirebaseAnalytics mFirebaseAnalytics;
 3. onCreate() yönteminde başlatın:

  Kotlin+KTX

  // Obtain the FirebaseAnalytics instance.
  firebaseAnalytics = Firebase.analytics

  Java

  // Obtain the FirebaseAnalytics instance.
  mFirebaseAnalytics = FirebaseAnalytics.getInstance(this);

Etkinlikleri günlüğe kaydetmeye başla

Bir FirebaseAnalytics örneği oluşturduktan sonra, logEvent() yöntemiyle etkinlikleri günlüğe kaydetmeye başlayabilirsiniz.

Bazı etkinlikler tüm uygulamalar için önerilir, bazıları ise belirli işletme türleri veya sektörler için önerilir. Raporlarınızda maksimum sayıda kullanılabilir ayrıntı sağlamak ve kullanıma sunulacak özellikler ile entegrasyonlardan yararlanmak için, önerilen etkinlikleri belirlenen parametreleriyle birlikte göndermeniz gerekir. Bu bölümde, önceden tanımlanmış bir etkinliğin günlüğe kaydedilmesi gösterilmektedir. Etkinlikleri günlüğe kaydetme hakkında daha fazla bilgi için Etkinlikleri günlüğe kaydetme bölümüne bakın.

Aşağıdaki kod, kullanıcı uygulamanızdaki belirli bir öğeyi tıkladığında bir SELECT_CONTENT etkinliği kaydeder.

Kotlin+KTX

firebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.SELECT_ITEM) {
  param(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_ID, id)
  param(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_NAME, name)
  param(FirebaseAnalytics.Param.CONTENT_TYPE, "image")
}

Java

Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_ID, id);
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_NAME, name);
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.CONTENT_TYPE, "image");
mFirebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.SELECT_CONTENT, bundle);

Etkinliklerin SDK tarafından günlüğe kaydedildiğini izlemek amacıyla, etkinliklerin düzgün şekilde günlüğe kaydedildiğini doğrulamaya yardımcı olması için ayrıntılı günlük kaydını etkinleştirebilirsiniz. Buna hem otomatik hem de manuel olarak kaydedilen etkinlikler dahildir.

Ayrıntılı günlük kaydını bir dizi adb komutuyla etkinleştirebilirsiniz:

adb shell setprop log.tag.FA VERBOSE
adb shell setprop log.tag.FA-SVC VERBOSE
adb logcat -v time -s FA FA-SVC

Bu komut, etkinliklerinizi Android Studio logcat'te görüntüleyerek etkinliklerin gönderildiğini hemen doğrulamanıza yardımcı olur.

Sonraki adımlar