Pierwsze kroki z Google Analytics dla Unity

Google Analytics zbiera dane o działaniu i użytkowaniu aplikacji. Pakiet SDK rejestruje 2 główne rodzaje informacji:

 • Zdarzenia: informacje o tym, co dzieje się w aplikacji, np. działania użytkowników, zdarzenia systemowe lub błędy.
 • Właściwości użytkownika: atrybuty definiowane przez Ciebie, aby opisać segmenty użytkowników, np. ustawienia języka lub położenie geograficzne.

Analytics automatycznie rejestruje niektóre zdarzenia i właściwości użytkownika. Aby je włączyć, nie musisz dodawać żadnego kodu. Jeśli Twoja aplikacja musi zbierać dodatkowe dane, możesz skonfigurować maksymalnie 25 różnych właściwości użytkownika w Analytics i zarejestrować w niej do 500 różnych typów zdarzeń Analytics. Nie ma limitu łącznej liczby zdarzeń rejestrowanych przez aplikację.

Aby uzyskać dostęp do tych danych:

 1. W konsoli Firebase otwórz projekt.
 2. W menu kliknij Analytics, aby wyświetlić panel raportowania Analytics.

Na karcie Zdarzenia wyświetlają się raporty zdarzeń, które są tworzone automatycznie dla każdego rodzaju zdarzenia Analytics rejestrowanego przez Twoją aplikację. Dowiedz się więcej o panelu.

Aby ułatwić Ci rozpoczęcie pracy, pakiet SDK Analytics definiuje kilka zalecanych zdarzeń, które są typowe w różnych rodzajach aplikacji, m.in. w aplikacjach zajmujących się handlem detalicznym i e-commerce, a także w aplikacjach podróżniczych i grach. Więcej informacji o tych zdarzeniach i o tym, kiedy ich używać, znajdziesz w artykule Zalecane zdarzenia. Aby uzyskiwać jak najwięcej szczegółów w raportach, rejestruj sugerowane zdarzenia Analytics, które mają zastosowanie w przypadku Twojej aplikacji, oraz określone dla nich parametry. Dzięki temu będziesz mieć możliwość korzystania z najnowszych funkcji Google Analytics, gdy tylko będą dostępne.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z Google Analytics:

 • Zarejestruj projekt Unity i skonfiguruj go pod kątem korzystania z Firebase.

  • Jeśli Twój projekt w Unity korzysta już z Firebase, oznacza to, że został zarejestrowany i skonfigurowany pod kątem Firebase.

  • Jeśli nie masz projektu w Unity, możesz pobrać przykładową aplikację.

 • Dodaj pakiet SDK Firebase Unity (a konkretnie FirebaseAnalytics.unitypackage) do projektu Unity.

Pamiętaj, że dodanie Firebase do projektu Unity wymaga wykonania zadań zarówno w konsoli Firebase, jak i w otwartym projekcie Unity (np. musisz pobrać z konsoli pliki konfiguracyjne Firebase, a następnie przenieść je do projektu Unity).

Zdarzenia w dzienniku

Możesz od razu zacząć rejestrować zdarzenia za pomocą metody LogEvent().

Poniższy przykład pokazuje zdarzenia z różnymi typami argumentów:

// Log an event with no parameters.
Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics
 .LogEvent(Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.EventLogin);

// Log an event with a float parameter
Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics
 .LogEvent("progress", "percent", 0.4f);

// Log an event with an int parameter.
Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics
 .LogEvent(
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.EventPostScore,
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.ParameterScore,
  42
 );

// Log an event with a string parameter.
Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics
 .LogEvent(
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.EventJoinGroup,
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.ParameterGroupId,
  "spoon_welders"
 );

// Log an event with multiple parameters, passed as a struct:
Firebase.Analytics.Parameter[] LevelUpParameters = {
 new Firebase.Analytics.Parameter(
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.ParameterLevel, 5),
 new Firebase.Analytics.Parameter(
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.ParameterCharacter, "mrspoon"),
 new Firebase.Analytics.Parameter(
  "hit_accuracy", 3.14f)
};
Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.LogEvent(
 Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.EventLevelUp,
 LevelUpParameters);

Następne kroki