Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การพึ่งพา Firebase Android SDK บนบริการ Google Play

Firebase Android SDK บางรายการขึ้นอยู่กับ บริการ Google Play ซึ่งหมายความว่าจะทำงานบนอุปกรณ์และโปรแกรมจำลองที่ติดตั้งบริการ Google Play เท่านั้น Firebase SDK เหล่านี้สื่อสารกับบริการพื้นหลังของบริการ Google Play บนอุปกรณ์เพื่อมอบ API ที่ปลอดภัยทันสมัยและใช้งานง่ายให้กับแอปของคุณ อุปกรณ์ Android บางรุ่นเช่นอุปกรณ์ Amazon Kindle Fire หรืออุปกรณ์ที่จำหน่ายในบางภูมิภาคไม่มีบริการ Google Play ติดตั้ง

Firebase SDK ใดที่ต้องการบริการ Google Play

Firebase SDK แบ่งออกเป็นสามประเภท:

  • ต้องใช้บริการ Play - SDK เหล่านี้ต้องการบริการ Google Play มิฉะนั้นจะไม่มีฟังก์ชันการทำงาน
  • แนะนำบริการ Play - SDK เหล่านี้ต้องการบริการ Google Play เพื่อให้สามารถใช้งานได้ เต็มรูปแบบ แต่ยังคงมีฟังก์ชัน ส่วนใหญ่ แม้ว่าจะไม่มีบริการ Google Play ก็ตาม
  • ไม่จำเป็นต้องใช้บริการ Play - SDKS เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้บริการ Google Play เพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบ

ตารางด้านล่างนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับ SDK แต่ละ รุ่นล่าสุด เท่านั้น เวอร์ชันเก่าบางรุ่นอาจมีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่า

ไม่ จำเป็นต้องใช้บริการ Google Play

สินค้า ห้องสมุด บริการ Google Play?
การรับรองความถูกต้อง com.google.firebase: firebase-auth: 20.0.3
com.google.firebase: firebase-auth-ktx: 20.0.3
ไม่ต้องการ
Cloud Firestore com.google.firebase: firebase-firestore: 22.1.1
com.google.firebase: firebase-firestore-ktx: 22.1.1
ไม่ต้องการ
Cloud Functions สำหรับ Firebase Client SDK com.google.firebase: firebase-functions: 19.2.0
com.google.firebase: firebase-functions-ktx: 19.2.0
ไม่ต้องการ
Cloud Storage สำหรับ Firebase com.google.firebase: firebase-storage: 19.2.1
com.google.firebase: firebase-storage-ktx: 19.2.1
ไม่ต้องการ
Crashlytics com.google.firebase: firebase-crashlytics: 17.3.1
com.google.firebase: firebase-crashlytics-ktx: 17.3.1
ไม่ต้องการ
การส่งข้อความในแอป com.google.firebase: firebase-busymessaging: 19.1.5
com.google.firebase: firebase-abuse-ktx: 19.1.5
ไม่ต้องการ
การแสดงข้อความในแอป com.google.firebase: firebase-abuse-display: 19.1.5
com.google.firebase: firebase-abuse-display-ktx: 19.1.5
ไม่ต้องการ
การติดตั้ง Firebase com.google.firebase: firebase-installations: 16.3.5
com.google.firebase: firebase-installations-ktx: 16.3.5
ไม่ต้องการ
การตรวจสอบประสิทธิภาพ com.google.firebase: firebase-perf: 19.1.1
com.google.firebase: firebase-perf-ktx: 19.1.1
ไม่ต้องการ
ฐานข้อมูลเรียลไทม์ com.google.firebase: firebase-database: 19.6.0
com.google.firebase: firebase-database-ktx: 19.6.0
ไม่ต้องการ
การกำหนดค่าระยะไกล com.google.firebase: firebase-config: 20.0.4
com.google.firebase: firebase-config-ktx: 20.0.4
ไม่ต้องการ
สินค้า ห้องสมุด บริการ Google Play?
AdMob com.google.android.gms: play-services-ads: 19.7.0 จำเป็น
การวิเคราะห์ com.google.firebase: firebase-analytics: 18.0.2
com.google.firebase: firebase-analytics-ktx: 18.0.2
แนะนำ *
การจัดทำดัชนีแอป com.google.firebase: firebase-appindexing: 19.2.0 จำเป็น
การส่งข้อความบนคลาวด์ com.google.firebase: firebase-messaging: 21.0.1
com.google.firebase: firebase-messaging-ktx: 21.0.1
จำเป็น
ลิงก์แบบไดนามิก com.google.firebase: firebase-dynamic-links: 19.1.1
com.google.firebase: firebase-dynamic-links-ktx: 19.1.1
จำเป็น
วิสัยทัศน์ของ Firebase ML com.google.firebase: firebase-ml-vision: 24.1.0 จำเป็น
โมเดลที่กำหนดเองของ Firebase ML com.google.firebase: firebase-ml-model-interpreter: 22.0.4 จำเป็น

* Firebase SDK สำหรับ Google Analytics สามารถส่งเหตุการณ์บนอุปกรณ์ใดก็ได้ แต่ข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติบางอย่างเช่นข้อมูลประชากรมีให้บริการในอุปกรณ์ที่มีบริการ Google Play เท่านั้น