Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

การพึ่งพา Firebase Android SDK บนบริการ Google Play

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

Firebase Android SDK บางตัวขึ้นอยู่กับ บริการ Google Play ซึ่งหมายความว่าจะทำงานบนอุปกรณ์และโปรแกรมจำลองที่ติดตั้งบริการ Google Play เท่านั้น SDK ของ Firebase เหล่านี้สื่อสารกับบริการพื้นหลังของบริการ Google Play บนอุปกรณ์เพื่อมอบ API ที่ปลอดภัย ทันสมัย ​​และมีน้ำหนักเบาให้กับแอปของคุณ อุปกรณ์ Android บางรุ่น เช่น อุปกรณ์ Amazon Kindle Fire หรืออุปกรณ์ที่ขายในบางภูมิภาค ไม่ได้ติดตั้งบริการ Google Play

Firebase Android SDK ใดบ้างที่ต้องใช้บริการ Google Play

Firebase SDK สามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท:

  • ต้องใช้บริการ Play — SDK เหล่านี้ต้องการบริการ Google Play มิฉะนั้นจะไม่มีฟังก์ชันการทำงาน
  • บริการ Play ที่แนะนำ — SDK เหล่านี้ต้องการบริการ Google Play เพื่อให้มีฟังก์ชันการทำงาน เต็มรูปแบบ แต่ยังคงให้บริการฟังก์ชัน ส่วนใหญ่ แม้ว่าจะไม่มีบริการ Google Play
  • ไม่จำเป็นต้องใช้บริการ Play — SDKS เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้บริการ Google Play เพื่อให้มีฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบ

ตารางด้านล่างมีความถูกต้องสำหรับ SDK แต่ละ รุ่นล่าสุด เท่านั้น รุ่นเก่าบางรุ่นอาจมีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่า

ไม่ จำเป็นต้องใช้บริการ Google Play

ผลิตภัณฑ์ ห้องสมุด บริการ Google Play?
ตรวจสอบแอปที่กำหนดเองและผู้ให้บริการแก้ไขจุดบกพร่อง com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.1
com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.1
com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.1
ไม่ต้องการ
API การกระจายแอป com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta05
com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta05
ไม่ต้องการ
การกระจายแอพ com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta05 ไม่ต้องการ
การรับรองความถูกต้อง com.google.firebase:firebase-auth:21.1.0
com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.1.0
ไม่ต้องการ
Cloud Firestore com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.2
com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.2
ไม่ต้องการ
ฟังก์ชันคลาวด์สำหรับ Firebase Client SDK com.google.firebase:firebase-functions:20.2.2
com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.2
ไม่ต้องการ
ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์สำหรับ Firebase com.google.firebase:firebase-storage:20.1.0
com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.1.0
ไม่ต้องการ
แครชไลติค com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.3
com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.3
ไม่ต้องการ
การส่งข้อความในแอป com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.0
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.0
ไม่ต้องการ
การแสดงข้อความในแอป com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.0
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.0
ไม่ต้องการ
การติดตั้ง Firebase com.google.firebase:firebase-installations:17.1.0
com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.0
ไม่ต้องการ
การตรวจสอบประสิทธิภาพ com.google.firebase:firebase-perf:20.3.1
com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.1
ไม่ต้องการ
ฐานข้อมูลเรียลไทม์ com.google.firebase:firebase-database:20.1.0
com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.1.0
ไม่ต้องการ
การกำหนดค่าระยะไกล com.google.firebase:firebase-config:21.2.1
com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.1
ไม่ต้องการ
ผลิตภัณฑ์ ห้องสมุด บริการ Google Play?
AdMob com.google.android.gms:play-services-ads:21.4.0 ที่แนะนำ*
การวิเคราะห์ com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.0
com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.0
ที่แนะนำ*
แอปตรวจสอบผู้ให้บริการความสมบูรณ์ของ Play com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.1 ที่จำเป็น
App ตรวจสอบผู้ให้บริการ SafetyNet com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.1 ที่จำเป็น
การทำดัชนีแอพ com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0 ที่จำเป็น
การส่งข้อความบนคลาวด์ com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.1
com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.1
ที่จำเป็น
ลิงค์แบบไดนามิก com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.1.0
com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.1.0
ที่จำเป็น
การมองเห็น Firebase ML com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0 ที่จำเป็น
โมเดลที่กำหนดเองของ Firebase ML com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4 ที่จำเป็น

* Firebase SDK สำหรับ Google Analytics สามารถส่งเหตุการณ์บนอุปกรณ์ใดก็ได้ แต่ข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติบางอย่าง เช่น ข้อมูลประชากรมีให้ใช้งานบนอุปกรณ์ที่มีบริการ Google Play เท่านั้น