Catch up on highlights from Firebase at Google I/O 2023. Learn more

การพึ่งพา Firebase Android SDK บนบริการ Google Play

Firebase Android SDK บางตัวขึ้นอยู่กับ บริการ Google Play ซึ่งหมายความว่าจะทำงานบนอุปกรณ์และโปรแกรมจำลองที่ติดตั้งบริการ Google Play เท่านั้น Firebase SDK เหล่านี้สื่อสารกับบริการพื้นหลังของบริการ Google Play บนอุปกรณ์เพื่อมอบ API ที่ปลอดภัย ทันสมัย ​​และมีน้ำหนักเบาให้กับแอปของคุณ อุปกรณ์ Android บางรุ่น เช่น อุปกรณ์ Amazon Kindle Fire หรืออุปกรณ์ที่ขายในบางภูมิภาค ไม่ได้ติดตั้งบริการ Google Play

Firebase Android SDK ใดบ้างที่ต้องใช้บริการ Google Play

Firebase SDK สามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท:

  • ต้องใช้บริการ Play — SDK เหล่านี้ต้องการบริการ Google Play มิฉะนั้นจะไม่มีฟังก์ชันการทำงาน
  • บริการ Play ที่แนะนำ — SDK เหล่านี้ต้องการให้บริการ Google Play มีฟังก์ชันการทำงาน เต็มรูปแบบ แต่ยังคงให้บริการฟังก์ชัน ส่วนใหญ่ แม้ว่าจะไม่มีบริการ Google Play
  • ไม่จำเป็นต้องใช้บริการ Play — SDKS เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้บริการ Google Play เพื่อให้มีฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบ

ตารางด้านล่างมีความถูกต้องสำหรับ SDK แต่ละ รุ่นล่าสุด เท่านั้น รุ่นเก่าบางรุ่นอาจมีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่า

ไม่ จำเป็นต้องใช้บริการ Google Play

ผลิตภัณฑ์ ห้องสมุด บริการ Google Play?
ตรวจสอบแอปที่กำหนดเองและผู้ให้บริการแก้ไขจุดบกพร่อง com.google.firebase:firebase-appcheck:17.0.1
com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.0.1
com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.0.1
ไม่จำเป็นต้องใช้
API การกระจายแอป com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta08
com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta08
ไม่จำเป็นต้องใช้
การกระจายแอพ com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta08 ไม่จำเป็นต้องใช้
การรับรองความถูกต้อง com.google.firebase:firebase-auth:22.0.0
com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.0.0
ไม่จำเป็นต้องใช้
Cloud Firestore com.google.firebase:firebase-firestore:24.6.1
com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.6.1
ไม่จำเป็นต้องใช้
ฟังก์ชันคลาวด์สำหรับ Firebase Client SDK com.google.firebase:firebase-functions:20.3.1
com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.3.1
ไม่จำเป็นต้องใช้
ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์สำหรับ Firebase com.google.firebase:firebase-storage:20.2.0
com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.2.0
ไม่จำเป็นต้องใช้
แครชไลติค com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.7
com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.7
ไม่จำเป็นต้องใช้
การส่งข้อความในแอป com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.2
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.2
ไม่จำเป็นต้องใช้
การแสดงข้อความในแอป com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.2
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.2
ไม่จำเป็นต้องใช้
การติดตั้ง Firebase com.google.firebase:firebase-installations:17.1.3
com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.3
ไม่จำเป็นต้องใช้
การตรวจสอบประสิทธิภาพ com.google.firebase:firebase-perf:20.3.2
com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.2
ไม่จำเป็นต้องใช้
ฐานข้อมูลเรียลไทม์ com.google.firebase:firebase-database:20.2.2
com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.2
ไม่จำเป็นต้องใช้
การกำหนดค่าระยะไกล com.google.firebase:firebase-config:21.4.0
com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.4.0
ไม่จำเป็นต้องใช้
ผลิตภัณฑ์ ห้องสมุด บริการ Google Play?
AdMob com.google.android.gms:play-services-ads:22.1.0 ที่แนะนำ*
การวิเคราะห์ com.google.firebase:firebase-analytics:21.3.0
com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.3.0
ที่แนะนำ*
แอปตรวจสอบผู้ให้บริการความสมบูรณ์ของ Play com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.0.1 ที่จำเป็น
App ตรวจสอบผู้ให้บริการ SafetyNet com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.2 ที่จำเป็น
การทำดัชนีแอพ com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0 ที่จำเป็น
การส่งข้อความบนคลาวด์ com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.2
com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.2
ที่จำเป็น
ลิงค์แบบไดนามิก com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.1.0
com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.1.0
ที่จำเป็น
การมองเห็น Firebase ML com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0 ที่จำเป็น
โมเดลที่กำหนดเองของ Firebase ML com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4 ที่จำเป็น

* Firebase SDK สำหรับ Google Analytics สามารถส่งเหตุการณ์บนอุปกรณ์ใดก็ได้ แต่ข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติบางอย่าง เช่น ข้อมูลประชากรมีให้ใช้งานบนอุปกรณ์ที่มีบริการ Google Play เท่านั้น